Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetskraftskoordinator - för sysselsättning och arbete Medfinansierats av Europeiska socialfonden 2012-02-01 - 2014-03-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetskraftskoordinator - för sysselsättning och arbete Medfinansierats av Europeiska socialfonden 2012-02-01 - 2014-03-31."— Presentationens avskrift:

1 www.stromsund.se Arbetskraftskoordinator - för sysselsättning och arbete Medfinansierats av Europeiska socialfonden 2012-02-01 - 2014-03-31

2 www.stromsund.se Övergripande mål Att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden och få ett arbete. Ge deltagarna bättre förutsättningar att starta egna företag, inräknat socialt företagande eller kooperativ. Att trygga arbetskraftsförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet. Att medvetandegöra det ansvar som vi alla har i att medverka till ett öppnare och mer tillgängligt samhälle.

3 www.stromsund.se Ge deltagarna individuellt stöd på vägen mot sysselsättning eller arbete. Genomföra utbildningar för arbetsplatserna i handledning, tillgänglighet och jämställdhet. Genomföra utbildningar för deltagarna i tillgänglighet och jämställdhet. Utveckla verktyget Praktikbanken genom kontinuerlig uppdatering och utvärdering av praktikplatser och utbildade handledare. Delmål

4 www.stromsund.se Målgrupp Personer 50 + Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

5 www.stromsund.se Projektmål Öka kompetensen hos projektets verksamheter kring tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Öka kompetensen bland anställda inom projektets verksamheter gällande jämställdhetsperspektivet. 50 individer ur projektets målgrupper skall ha varit ute i praktik i projektets regi. 20 handledare skall ha utbildats i projektets regi.

6 www.stromsund.se Jämställdhet 4R-metoden: Representation,Resursfördelning,Realia,Realisera Fler kvinnor än män, omvänd fördelning hos AF Deltid vanligare bland kvinnor Traditionella könsmönster speglas i valet av praktikplats Högre andel män ut i arbete på kortare sikt Fler kvinnor med kompletterande insatser Jämnare fördelning mot slutet av projektet

7 www.stromsund.se Tillgänglighet Rätt plats från början minskar anpassningsbehoven Anpassningar ( Arbetsuppgifter, miljö, arbetstid etc) Konkreta exempel: Arbetsstol, vilorum,flextid,tystnad Handisam, utbildningar, Attention och processstöd

8 www.stromsund.se Arbetssätt Gemensam kartläggning för att hitta en optimal praktikplats. Kontinuerligt stöd under praktiken, både till deltagaren och praktikplatsen. I första hand inom den kommunala förvaltningen eller hos någon av samverkansföretagen. Ytterligare möjligheter till praktikplatser har sökts i de fall det varit aktuellt hos det övriga lokala näringslivet. Kontinuerliga jämställda möten, där deltagarna vågar be om den hjälp de behöver (ej myndighetsutövande).

9 www.stromsund.se Vad har vi då gjort tillsammans..?

10 www.stromsund.se Resultat Totalt 58 unika deltagare 63 % arbete/studier 37% Annat

11 www.stromsund.se Praktikbanken Praktikbanken är en förteckning över arbetsplatser med utbildade handledare. Praktikbanken används som ett verktyg för att enkelt kunna möta behovet av arbetskraft och behovet av sysselsättning. Levande verktyg 2014-03 74 registrerade arbetsställen 86 möjliga praktikplatser

12 www.stromsund.se Praktikbanken

13 www.stromsund.se Styrgrupp Gudrun HanssonKommunstyrelsens ordförande Carina EsbjörnssonPersonalstrateg Strömsunds Kommun Peter FrostChef Arbetsförmedlingen Strömsund Monica GrahnSocialchef Strömsunds Kommun Susanne HanssonOrdförande Rådet för funktionshinderfrågor Karin HolmqvistFörvaltningschef Framtids- och utvecklingsförvaltningen Karin NäsmarkLO-distriktets ordförande Fred LiljegrenSCF Representant för det lokala näringslivet


Ladda ner ppt "Arbetskraftskoordinator - för sysselsättning och arbete Medfinansierats av Europeiska socialfonden 2012-02-01 - 2014-03-31."

Liknande presentationer


Google-annonser