Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011
Arbetsförmedlingen Kultur Media

2 Prognos för kultur och media 2011
Arbetsmarknadsprognosen för kultur och media bygger på Arbetsförmedlingen Kultur och Media:s intervjuer med cirka 350 arbetsgivare med minst en anställd. Dessutom har det genomförts tilläggsintervjuer med kulturinstitutioner, med vissa stora företag med designavdelningar samt med ett antal kommuner och landsting. Därutöver har det skett analyser av statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen.

3 Slutsatser Arbetsgivarna har angett att antalet sysselsatta minskat med drygt 8 procent på två år – sysselsättningsstatistiken visar på en jobbförlust på mer än 4 000 personer. Sysselsättningen bedöms öka med cirka 1,5 procent eller 1 000 till 1 500 personer år 2011. Trenden mot att fler blir egenföretagare bedöms fortsätta. Var femte arbetsgivare lägger ut uppdrag på andra företag. Tillskott av jobb sker även fortsättningsvis främst i små företag med under 20 anställda, men även större räknar nu med ett visst tillskott av jobb, vilket är ovanligt. Personalbehovet domineras i hög grad av visstids-, deltids-, och timanställningar. Bristen på arbetskraft är mycket låg.

4

5

6 Slutsatser Antalet inskrivna minskar från knappt 10 000 mellan 9 000 och till slutet av 2011. Antalet utan arbete (arbetslösa + programdeltagare) minskar från personer till mellan 2 500 och 3 000 vid slutet av 2011. Minskningen av antalet utan arbete kommer att ske främst i åldrarna år. Försörjningssituationen för de yrkesverksamma inom kultursektorn blir fortsatt otillräcklig – fler kommer att kompletteringsjobba. Antalet utan arbete minskar mera bland kvinnor än män genom att kvinnor tar jobb inom andra sektorer. Andelen funktionshindrade, utlandsfödda och äldre (50-64 år) utan arbete ökar 2011 – dessa får svårt att konkurrera om jobben. Arbetsmarknadspolitiska program kanaliserade via Arbetsförmedlingen Kultur och Media har en stor betydelse för att undvika långa tider i arbetslöshet.

7

8

9

10 Arbetsmarknaden under 2007 för inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur Media
94 procent hade haft arbete jobb – 3,4 jobb per person 55 jobb som mest inom scen o ton 23 jobb som mest inom ord o media 17 jobb som mest inom bild o form 4,3 månader utan arbete under året – kortare tid än Af i övrigt Andelen egenföretagare ökade från 25 till 30 procent mellan 2006 och 2007 Bruttoinkomsten kultur och media 137 000 kronor. Lägst inkomst inom bild och form med 71 000 kronor

11 Arbetar inom många yrken – mellan 180 och 190 yrken
Lärare estetiskt-praktiska ämnen Vårdbiträden, personliga assistenter Kontorister, assistenter Administratörer offentlig förvaltning Försäljare fackhandel Grundskollärare Universitet o högskolelärare Barnskötare Andra lärare, instruktörer Övriga pedagoger med specialistkompetens Skötare, vårdare Administrativa assistenter Gymnasielärare allmänna ämnen Biblioteksassistenter Köks o restaurangbiträden


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser