Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Januari 2016 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Januari 2016 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Januari 2016 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 februari 2016

2 Varselutvecklingen i Riket och i Västra Götalands län. Antal personer berörda av varsel i riket och länet per månad 2007-2016

3 Varselutvecklingen i Västra Götalands län. Antal personer berörda av varsel i länet, per månad 2007-2016

4 Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Västra Götalands län, 2009-2016

5 Antal arbetslösa ungdomar (18-24 år) i Västra Götalands län, 2009-2016

6 Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2016 Arbetslösa med utsatt ställning: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt födda arbetslösa

7 Arbetslöshetens utveckling i länet 2011-2016 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad ett år tidigare Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt födda arbetslösa

8 Relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun, januari 2016 (Andel av registerbaserad arbetskraft).

9 Förändring i relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun (Januari 2016 jämfört med motsvarande månad året före. Procentenheter.)

10 Relativ ungdomsarbetslöshet (18-24 år) per kommun, januari 2016 (Andel av registerbaserade arbetskraft).

11 Förändring i relativ ungdomsarbetslöshet (18-24 år) per kommun (Januari 2016 jämfört med motsvarande månad i fjol. Procentenheter.)


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Januari 2016 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser