Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016

2 Konjunkturläget 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs län och Gävle kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på http://www.stockholmbusinessalliance.se/konjunkturrapporter/ Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Gävleborgs län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal 2014. Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 341 företag i länet, varav 157 i kommunen. För länet är det en ökning med 9 % och för staden med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. På arbetsmarknaden har sysselsättningen utvecklats negativt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel ökar i både länet och kommunen. Arbetslösheten ökar i länet medan i kommunen är nivån oförändrad jämfört med samma kvartal 2014. Under 2015 har länet fått drygt 1 800 fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på knappt 1 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Totalt har 266 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 222 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Gävleborgs län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal 2014. Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 341 företag i länet, varav 157 i kommunen. För länet är det en ökning med 9 % och för staden med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. På arbetsmarknaden har sysselsättningen utvecklats negativt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel ökar i både länet och kommunen. Arbetslösheten ökar i länet medan i kommunen är nivån oförändrad jämfört med samma kvartal 2014. Under 2015 har länet fått drygt 1 800 fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på knappt 1 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Totalt har 266 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 222 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1 2015 kv4 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige289,864,030,55,2 Stockholmsregionen130,170,331,25,9 Gävleborgs län6,657,122,43,2 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Gävleborgs län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige Privat sektor 289,864,030,55,2 Industri 61,315,211,22,3 Tjänster 196,778,034,55,8 Övrigt* 31,7123,254,58,0 Offentlig sektor 108,647,824,04,5 Totalt 398,359,228,75,0 Stockholmsregionen Privat sektor 130,170,331,25,9 Industri 19,516,810,71,7 Tjänster 98,480,833,36,3 Övrigt* 12,3131,657,69,3 Offentlig sektor 38,045,224,54,2 Totalt 168,163,929,65,5 Gävleborgs län Privat sektor 6,657,122,43,2 Industri 2,114,2-1,7-0,4 Tjänster 3,581,034,14,8 Övrigt* 1,0137,756,65,3 Offentlig sektor 3,237,620,65,2 Totalt 9,750,121,83,8 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige18 2849,364 6253,6 Stockholmsregionen8 7019,130 8265,5 Gävleborgs län3418,91 2405,2 Gävle kommun15719,852510,8 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige1 676-12,86 426-10,2 Stockholmsregionen733-14,12 827-11,4 Gävleborgs län49-14,0179-5,3 Gävle kommun205,360-29,4 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Sverige4 847 30074 6007,29,81,6 Stockholmsregionen1 876 70025 50011,411,11,4 Gävleborgs län123 600-1 400-3,9-1,1 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Gävleborgs län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4Årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Total 123 600-1 400-3,9-1,1 Jordbruk, skogsbruk & fiske 0-2 800-100,0 Tillverkning & utvinning, energi och miljö 17 800-3 200-37,3-17,2-15,2 därav Tillverkning av verkstadsvaror 5 900-1 300-48,7-28,0-18,1 Byggverksamhet 9 800-1 1003,216,7-10,1 Handel 13 400-700-6,3-2,2-5,0 Transport 5 900022,9-6,30,0 Hotell och restaurang 4 4004002,325,710,0 Information & kommunikation 5 1001 30059,496,234,2 Personliga & kulturella tjänster 6 7001 30017,5-2,924,1 Finansiell verksamhet, företagstjänster 14 600-1 50015,9-6,4-9,3 Offentlig förvalting 9 9003 00047,8102,043,5 Utbildning 14 500900-1,422,96,6 Vård och omsorg 18 300-1 000-7,6-27,7-5,2 Uppgift saknas 0-300-100,0 Sysselsatta i Sverige 123 300-600-3,6-0,8-0,5 Sysselsatta utomlands 0-1 000-100,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige283 43540,41 068 38936,1 Stockholmsregionen117 24730,1452 75133,6 Gävleborgs län6 20937,122 14320,4 Gävle kommun2 6555,98 95814,4 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige9 692-13,543 142-8,4 Stockholmsregionen4 505-2,018 415-0,7 Gävleborgs län464115,81 214-13,3 Gävle kommun12852,4414-22,0 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), 15-74 år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, 15-74 år 2015 kv4 årstakt*2010 kv12014 kv42015 kv4 Sverige376 052-1 7156,25,2 Stockholmsregionen134 4631 8175,54,9 Gävleborgs län15 7962988,77,57,6 Gävle kommun5 804-119,07,9 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2015 kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige9 851,0103,79,35,31,1 Stockholmsregionen3 706,448,914,07,91,3 Gävleborgs län281,81,82,0 0,7 Gävle kommun98,90,67,44,60,6 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige11 800-16,353 97417,9 Stockholmsregionen4 061-32,219 7484,8 Gävleborgs län11-97,0266-57,5 Gävle kommun6-98,4222-52,6 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv4 (kv4, 2008 - 2015) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2015 kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv42010 kv42014 kv4 Sverige 9 88959 88129,922,37,5 Stockholmsregionen 3 80118 11742,832,17,3 Gävleborgs län 18299524,73,16,1 Gävle kommun 7431047,524,67,1 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.stockholmbusinessalliance.se. Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box 16282 SE-103 25 Stockholm, Sweden Phone + 46 8 508 280 00 www.visitstockholm.com investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser