Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg

2 Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Fortsatt uppåt i Stockholm Stockholms näringsliv fortsätter visa en positiv utveckling under andra kvartalet. Lönesumman ökar jämfört med samma kvartal 2014 i både Stockholms län och stad. 5 321 företag startades i länet under andra kvartalet 2015, varav 3 111 i staden. För länet är det en ökning med 3% och för staden med 2% jämfört med andra kvartalet 2014. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel minskar. Arbetslösheten minskar i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2014. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 32 200 fler invånare varav 12 100 i staden motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet minskade i länet men ökade i staden under kvartalet. Totalt har närmare 12 000 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 3 800 i staden. Stockholm Business Region följer konjunkturutvecklingen i Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Fortsatt uppåt i Stockholm Stockholms näringsliv fortsätter visa en positiv utveckling under andra kvartalet. Lönesumman ökar jämfört med samma kvartal 2014 i både Stockholms län och stad. 5 321 företag startades i länet under andra kvartalet 2015, varav 3 111 i staden. För länet är det en ökning med 3% och för staden med 2% jämfört med andra kvartalet 2014. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel minskar. Arbetslösheten minskar i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2014. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 32 200 fler invånare varav 12 100 i staden motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet minskade i länet men ökade i staden under kvartalet. Totalt har närmare 12 000 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 3 800 i staden. Stockholm Business Region följer konjunkturutvecklingen i Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Rapporten finns tillgänglig på http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/ Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans http://www.stockholmbusinessalliance.se/konjunkturrapporter/ Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1 2015 kv2 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv2 Sverige295,167,032,94,5 Stockholmsregionen132,273,033,35,5 Stockholms län97,175,732,95,9 Stockholms stad63,5i.u.34,65,6 Sverige, exkl. Stockholms län198,063,032,93,9 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, 2015 kv2 Källa: Statistiska centralbyrån Stockholms länStockholms stad Förändring (%) sedan, Mdkr2009 kv12010 kv12014 kv2Mdkr2009 kv12010 kv12014 kv2 Totalt118,033,131,45,473,434,132,15,2 Jordbruk, skogsbruk och fiske0,260,641,85,80,0109,637,63,0 Tillverkning och utvinning9,719,123,77,04,929,730,011,6 Energi och miljö1,136,034,4-4,50,4-15,7-5,42,3 Byggindustri7,159,854,88,23,476,491,98,9 Handel15,227,922,33,78,531,523,83,7 Transport5,423,419,23,12,630,123,18,6 Hotell och restauranger3,374,662,37,82,475,765,28,4 Information och kommunikation11,624,628,85,19,630,335,25,3 Bank och försäkring9,012,514,73,37,05,78,0-5,7 Fastigheter2,258,853,47,01,555,452,18,3 Företagstjänster18,244,243,88,214,444,544,49,2 Offentlig förvaltning0,145,131,4-4,20,138,730,42,9 Utbildning2,757,249,39,01,554,547,86,6 Vård och omsorg7,368,250,78,24,164,444,67,0 Personliga och kulturella tjänster3,942,536,33,92,941,334,53,6 Okänd bransch0,2-10,06,96,30,030,03,436,8 Privat sektor97,134,832,95,963,536,134,65,6 Statlig8,130,226,92,05,624,519,91,4 Kommunal9,624,122,34,73,518,415,84,5 Landsting3,220,927,43,70,827,616,12,3 Offentlig sektor20,925,824,83,510,022,518,12,5

5 Nyregistrerade företag 2015 kv2Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige14 633-1,762 8344,0 Stockholmsregionen7 0181,529 7484,9 Stockholms län5 3212,522 3974,8 Stockholms stad3 1112,213 2526,1 Sverige, exkl Stockholms län9 312-4,040 4373,6 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv2Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige1 934-4,86 881-5,1 Stockholmsregionen871-9,03 055-6,9 Stockholms län633-11,12 172-10,2 Stockholms stad398-12,51 359-10,2 Sverige, exkl Stockholms län1 301-1,44 709-2,6 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv2 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv2 Sverige4 836 60058 0007,09,61,2 Stockholmsregionen1 866 60030 70010,810,51,7 Stockholms län1 171 10019 80014,411,81,7 Stockholms stad515 2004 10018,413,20,8 Sverige, exkl Stockholms län3 665 50038 2004,88,91,1 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Stockholms län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv2 Årstakt* 2008 kv12010 kv12014 kv2 Total 1 171 10019 80014,411,81,7 Jordbruk, skogsbruk & fiske 4 700-20046,9 -4,1 Tillverkning & utvinning, energi och miljö 57 6006 900-1,0-1,413,6 därav Tillverkning av verkstadsvaror 26 8005 400-6,3-10,725,2 Byggverksamhet 63 1005 2005,211,19,0 Handel 138 6003 1003,19,02,3 Transport 58 4005 00010,07,29,4 Hotell och restaurang 46 6003 90030,225,69,1 Information & kommunikation 90 4001 50018,314,11,7 Personliga & kulturella tjänster 70 100-3 70012,29,5-5,0 Finansiell verksamhet, företagstjänster 291 9004 20021,113,61,5 Offentlig förvalting 81 9001 10026,214,51,4 Utbildning 123 100-3 30017,211,6-2,6 Vård och omsorg 138 200-20011,412,5-0,1 Uppgift saknas 1 500-1 600-51,6 Sysselsatta i Sverige 1 166 30022 00014,311,81,9 Sysselsatta utomlands 4 800-2 20041,229,7-31,4 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv2Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige266 83630,2934 26533,9 Stockholmsregionen113 23924,3404 92936,4 Stockholms län80 28026,1287 53838,6 Stockholms stad49 24714,3185 71334,5 Sverige, exkl Stockholms län186 55632,0646 72731,8 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv2Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige8 973-28,747 131-8,8 Stockholmsregionen3 461-35,819 339-3,9 Stockholms län2 441-29,512 6710,0 Stockholms stad1 211-36,96 857-0,8 Sverige, exkl Stockholms län6 532-28,434 460-11,6 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), 15-74 år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, 15-74 år 2015 kv2årstakt*2010 kv12014 kv22015 kv2 Sverige358 658-8 7644,96,25,1 Stockholmsregionen129 409-1 7674,65,54,8 Stockholms län69 544-1 2323,84,44,3 Stockholms stad30 729-5934,34,74,5 Sverige, exkl Stockholms län289 114-7 5325,26,75,3 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2015 kv2Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv2 Sverige9 793,299,08,64,71,0 Stockholmsregionen3 680,246,013,27,11,3 Stockholms län2 213,532,218,09,31,5 Stockholms stad917,312,119,810,21,3 Sverige, exkl Stockholms län7 579,666,86,23,40,9 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv2Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige11 4445,245 99911,9 Stockholmsregionen4 252-9,818 5637,3 Stockholms län2 652-26,711 719-7,8 Stockholms stad1 15836,13 840-11,9 Sverige, exkl Stockholms län8 79221,134 28020,8 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv 2 (kv 2, 2008 - 2015) Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv2Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12014 kv2 Sverige14 19957 56345,046,42,8 Stockholmsregionen4 60917 25188,384,64,5 Stockholms län3 30012 24491,484,96,0 Stockholms stad2 1768 13289,176,13,4 Sverige, exkl Stockholms län10 89945 32035,137,71,8 *Utveckling de fyra senaste kvartalen

15 Stockholm Business Region Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet är att Stockholm ska bli Europas ledande hållbara tillväxtregion. Bolaget ägs av Stockholms stad och har två dotterbolag, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board. Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.stockholmbusinessregion.se Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box 16282 SE-103 25 Stockholm, Sweden Phone + 46 8 508 280 00 www.visitstockholm.com investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg."

Liknande presentationer


Google-annonser