Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 maj 2013

2 BNP – kvartal 1, 2013 Kvartal 1 Kalenderkorrigerad1,7 Faktisk0,8 Säsongrensad0,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 BNP, säsongrensad nivå samt trend

5 BNP från produktionssidan kvartal 1 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet2,01,4 Varuproducenter-0,2-0,1 Tillverkningsindustrin-1,1-0,2 Tjänsteproducenter3,21,4 Handel1,60,2 Offentliga myndigheter0,50,1 Produktskatter netto2,00,2 BNP1,7 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

6 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

7 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion1,50,7 Offentlig konsumtion-0,10,0 Fasta bruttoinvesteringar-7,2-1,3 Lagerinvesteringar0,7 Export-2,9-1,4 Import-4,72,0 BNP0,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

8 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion1,0 Offentlig konsumtion0,1 Fasta bruttoinvesteringar-2,8 Lagerinvesteringar Export-1,4 Import-1,7 BNP0,6 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

9 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

10 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 1,80,2 02Alkohol och tobak 2,30,1 03Kläder och skor -7,9-0,4 04Boende 3,00,9 05Möbler 4,00,2 06Hälso- och sjukvård 3,70,1 07Transporter och fordon -4,5-0,6 08Kommunikation 2,20,1 09Fritid och underhållning 2,10,2 10Utbildning 3,10,0 11Hotell och restaurang 1,50,1 12Övriga varor och tjänster 5,20,6 15Svensk konsumtion utomlands 1,30,1 16Utländsk konsumtion i Sverige -1,5-0,1 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 1,5

11 Offentlig konsumtion Kvartal 1 Offentlig konsumtion-0,1 Staten0,3 Primärkommuner-0,4 Landsting0,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

12 Fasta bruttoinvesteringar

13 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier -4,2 -1,2 Transportmedel -24,6 -2,3 Bostäder -6,4 -1,3 Övriga byggnader och anläggningar -8,1 -2,0 Programvara mm -2,7 -0,5 Totala investeringar -7,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

14 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet-8,5 -7,2 Varuproducenter-10,6 -3,2 Tillverkningsindustri-2,2 -0,3 Mineralutvinning -9,0 -0,2 Energi -23,3 -1,7 Tjänsteproducenter-7,6 -4,2 Offentliga myndigheter0,1 0,0 Totala investeringar-7,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

16 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager1,0 Handelns lager0,0 Övriga lager-0,3 Lager totalt0,7 Samtliga uppgifter avser procentenheter

17 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

18 UtvecklingBidrag Export-2,9-1,4 Varor-5,4 Tjänster3,1 Import-4,72,0 Varor-5,5 Tjänster-2,6 Exportnetto*0,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

19 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

20 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta0,80,41,1 Arbetade timmar Faktiska-3,1-4,0-1,0 Kalenderkorrigerade-0,9-1,91,5 Säsongrensade-0,8-1,20,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

21 Avstämning kvartal 1 2013 Före avstämning Justering FP (mdkr) Justering LP (mdkr) Produktionssidan-0,3%9,613,9 Användningssidan1,4%-6,0-8,5

22 Revideringar 2012 Försörjningsbalans 2012 Hushållens konsumtion 1,5(1,5) Offentlig konsumtion 0,7(0,8) Fasta bruttoinvesteringar 3,2(3,4) Lagerinvesteringar, bidrag -1,1 (-1,1) Export 0,8(0,7) Import 0,0(-0,1) BNP 0,7(0,8) Procentuell årsutveckling (utom lager)

23 Hushållssektorns inkomster och sparande 2012 – 2013 kv 1 Kv 1 2012 Kv 2 2012 Kv 3 2012 Kv 4 2012 Kv 1 2013 Disponibel ink, nominell 3,34,33,45,84,24,8 Disponibel ink, real2,32,72,24,93,04,0 Sparkvot7,822,38,95,911,89,5 Sparkvot, individuellt 0,116,22,2-0,75,12,6 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

24 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling

25 Hushållssektorns sparkvot

26 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 1 2013 Primärinkomstsaldot: ökar med 3,4%, Löner +3,0%, Sammansatt förvärvsinkomst 1,8% Transfereringsinkomsterna ökade 4,2% Transfereringsutgifterna ökade 2,0% Disp inkomsten +4,8% konsumtionsutgifter +2,2% i LP Sparande ökar med 9,5 till 45 mdkr Finansiellt sparande ökar med till 11 mdkr till 33 mdkr

27 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå Mnkr

28 Finansiellt sparande 2013 kv 1 Kv1 2012Kv1 2013 Offentlig sektor, mdkr-1,6-7,7 Staten-7,2-7,4 Socialförsäkringssektor1,8-1,7 Kommunsektorn3,81,5 Primärkommuner4,21,9 Landsting-0,5-0,4

29 Offentliga sektorns finansiella sparande 2012 – 2013 kv 1 Kv 1 2012 Kv 2 2012 Kv 3 2012 KV 4 2012 2012Kv 1 2013 Finansiellt sparande -1,621,5-5,5-36,7-22,3-7,7 BNP8599158659233562874 % av BNP-0,22,4-0,6-4,0-0,6-0,9 Löpande priser miljarder kronor samt procent

30 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Maria Falk Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 29 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser