Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2012. BNP – kvartal 2, snabb 2012 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad2,3 Faktisk1,8 Säsongrensad1,4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2012. BNP – kvartal 2, snabb 2012 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad2,3 Faktisk1,8 Säsongrensad1,4."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2012

2 BNP – kvartal 2, snabb 2012 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad2,3 Faktisk1,8 Säsongrensad1,4

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 BNP, säsongrensad nivå samt trend

5 Förutsättningar för Snabben Offentlig konsumtion: Info om kommuner saknas utom för löner och timmar Bruttoinvesteringar: Prognosdata, uppgifter saknas för vissa variabler Lager: Mycket bristfällig information Utrikeshandel med tjänster: Mycket bristfällig information Produktion: För industrin uppgifter om två månaders leveranser, för tjänster också två månader men med viss info om juni

6 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet2,71,9 Varuproducenter2,20,5 Industrin-0,8-0,1 Tjänsteproducenter3,01,4 Parti- och detaljhandel1,40,1 Offentliga myndigheter1,80,3 Produktskatter netto0,30,0 BNP2,3 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

7 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion0,80,4 Offentlig konsumtion1,10,3 Fasta bruttoinvesteringar1,80,4 Lagerinvesteringar-0,1 Export1,70,8 Import-0,20,1 BNP1,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

8 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,4 Offentlig konsumtion0,5 Fasta bruttoinvesteringar-0,2 Lagerinvesteringar Export2,1 Import0,6 BNP1,4 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

9 Hushållens konsumtion

10 COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 1,40,2 02Alkohol och tobak 1,40,1 03Kläder och skor -0,90,0 04Boende 2,00,5 05Möbler 0,70,0 06Hälso- och sjukvård 5,10,2 07Transporter och fordon -5,2-0,7 08Kommunikation 2,10,1 09Fritid och underhållning 2,40,3 10Utbildning 3,10,0 11Hotell och restaurang 2,30,1 12Övriga varor och tjänster 2,70,3 Hushållens konsumtion exkl. ofördelad konsumtion 0,9 15Svensk konsumtion utomlands 2,80,1 16Utländsk konsumtion i Sverige -6,1-0,3 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 0,7

11 Offentlig konsumtion

12 Kvartal 2 Offentlig konsumtion1,1 Statlig konsumtion2,7 Primärkommuner Landsting -0,3 1,7

13 Fasta bruttoinvesteringar

14 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier-1,8-0,5 Transportmedel5,50,5 Bostäder-9,9-2,0 Övriga byggnader och anläggningar 14,13,6 Programvara mm1,60,3 Totala investeringar1,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet0,90,7 Varuproducenter1,00,3 Tjänsteproducenter0,80,5 Offentliga myndigheter6,81,1 Totala investeringar1,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

17 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-0,3 Handelns lager0,2 Övriga lager0,0 Lager totalt-0,1 Samtliga uppgifter avser procentenheter

18 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

19 UtvecklingBidrag Export1,70,8 Varor-0,3 Tjänster6,3 Import-0,20,1 Varor-1,3 Tjänster3,0 Exportnetto*0,9 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

20 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

21 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Sysselsatta0,40,10,8 Arbetade timmar Faktisk-1,2-2,00,8 Kalenderkorrigerad0,0-0,92,1 Säsongrensad-0,2-0,60,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

22 Avstämning kvartal 2, 2012 Innan avstämning Produktionssidan0,9 % Användningssidan1,8 % Produktionssidan justerades upp 7,6 miljarder kronor i fasta priser och 10,7 miljarder i löpande priser

23 Revideringar snabben tidigare år Snabben – ordinarie kvartal Tillgång200620072008200920102011 FV näringslivet0,2 0,6-0,2-1,30,5 FV staten1,00,0-1,7-0,8 -0,2 FV kommunerna-0,4-0,2-2,1-0,9-2,00,2 FV HIO-0,60,61,0-0,20,80,2 Import0,90,31,40,9-0,2 Användning Hushållens konsumtionsutgifter 0,0-0,20,0-0,40,2-0,9 Offentlig konsumtion-0,70,0-1,0-0,5-2,0-0,5 Fast bruttoinvestering0,0-0,6-0,30,1-0,4-2,2 Lagerinvestering*0,60,30,21,2-0,60,9 Export0,50,41,3-1,40,20,7 BNP0,20,10,0-0,2-1,00,4


Ladda ner ppt "BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2012. BNP – kvartal 2, snabb 2012 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad2,3 Faktisk1,8 Säsongrensad1,4."

Liknande presentationer


Google-annonser