Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 1 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 1 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 1 mars 2013

2 BNP – kvartal 4 2012 Kvartal 4 Kalenderkorrigerad1,4 Faktisk0,5 Säsongrensad0,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 BNP - Helåret 2012 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion1,50,7 Offentlig konsumtion0,80,2 Fasta bruttoinvesteringar3,40,6 Lagerinvesteringar-1,1 Export0,70,4 Import-0,10,0 BNP0,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

4 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

5 BNP, säsongrensad nivå samt trend

6 BNP från produktionssidan kvartal 4 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet1,00,7 Varuproducenter-0,7-0,2 Tillverkningsindustrin-4,9-0,7 Tjänsteproducenter1,80,8 Parti- och detaljhandel0,30,0 Offentliga myndigheter1,70,3 Produktskatter netto3,40,4 BNP1,4 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

7 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

8 Försörjningsbalans kvartal 4 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion1,90,9 Offentlig konsumtion1,10,3 Fasta bruttoinvesteringar1,80,3 Lagerinvesteringar-1,5 Export0,0 Import-1,10,5 BNP0,5 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

9 Försörjningsbalans kvartal 4 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,9 Offentlig konsumtion0,4 Fasta bruttoinvesteringar1,9 Lagerinvesteringar Export-0,9 Import-0,2 BNP0,0 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

10 Hushållens konsumtion

11 COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 1,30,2 02Alkohol och tobak -0,50 03Kläder och skor 0,0 04Boende 3,30,9 05Möbler 2,50,1 06Hälso- och sjukvård 1,20,0 07Transporter och fordon -3,3-0,4 08Kommunikation 1,70,1 09Fritid och underhållning 3,90,4 10Utbildning 3,10,0 11Hotell och restaurang 4,10,2 12Övriga varor och tjänster 2,70,3 15Svensk konsumtion utomlands 11,20,5 16Utländsk konsumtion i Sverige -8,8-0,4 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 1,8

12 Offentlig konsumtion Kvartal 4 Offentlig konsumtion1,1 Statlig konsumtion1,7 Primärkommuner Landsting 1,0 0,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

13 Fasta bruttoinvesteringar

14 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier 3,9 1,2 Transportmedel -3,5 -0,3 Bostäder -12,6 -2,2 Övriga byggnader och anläggningar 9,6 2,7 Programvara mm 2,1 0,3 Totala investeringar 1,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet1,4 1,1 Varuproducenter7,0 1,8 Tillverkningsindustrin-2,4 -0,3 Tjänsteproducenter-1,1 -0,6 Handel-9,9 -0,8 Offentliga myndigheter3,3 0,7 Totala investeringar1,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

17 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-1,0 Handelns lager-0,6 Övriga lager0,1 Lager totalt-1,5 Samtliga uppgifter avser procentenheter

18 Export och import

19 UtvecklingBidrag Export0,0 Varor-1,9 Tjänster4,4 Import-1,10,5 Varor-2,3 Tjänster2,2 Exportnetto*0,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

20 Exportnetto, löpande priser

21 Arbetsinsats

22 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta0,50,40,7 Arbetade timmar Faktisk-0,9-1,50,5 Kalenderkorrigerad1,30,73,1 Säsongrensad0,70,60,9 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats kv 4 2012

23 Avstämning kvartal 4 2012 Innan avstämning Produktionssidan0,8 % Användningssidan 0,4 % BNP räknat från användningen respektive tillgången i ekonomin visade en differens på 3,7 mdkr. Förädlingsvärdet i tjänstebranscherna justerades ned 1 mdkr och övriga branscher med 1,3 mdkr i fasta priser. Lager samt tjänsteexport justerades upp på användningssidan med 0,7 miljarder vardera. I löpande priser justerades produktionssidan ned med 1,2 mdkr.

24 Avstämning kvartal 1 – 4, 2012 Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4HelÅr Utvecklingstal (%): Produktionssidan1,60,50,20,80,7 Användningssidan1,4 0,4 0,9 Avstämd BNP1,61,00,30,50,8 Total avstämning Mdrkr Löpande priser2,512,44,9-1,318,6 Fasta priser-1,47,92,4-3,75,2

25 Hushållssektorns inkomster och sparande 2012 Kv 1 2012 Kv 2 2012 Kv 3 2012 Kv 4 2012 2012 Disponibel ink, nominell 3,32,33,75,9 3,7 Disponibel ink, real2,10,72,65,0 2,5 Sparkvot7,520,79,76,0 11,4 Sparkvot, individuell0,214,62,5-0,9 4,6 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

26 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling

27 Hushållssektorns sparkvot

28 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 4 2012 •Primärinkomstsaldot: ökar med 4,9%, Löner +4,2%, Sammansatt förvärvsinkomst 4,0% •Transfereringsinkomsterna ökade 5,0 % Transfereringsutgifterna ökade 3,5% •Disp inkomsten +5,9% konsumtionsutgifter +2,9% i LP •Sparandet ökar med 15 till 28 mdkr •Finansiellt sparande ökar med till 17 mdkr från att ha varit nära noll

29 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå Mnkr

30 Finansiellt sparande 2012 Prel.år 2012kv4 2012 •Offentlig sektor mdkr-24,6 -37,3 •Staten -25,3 -24,5 •Socialförsäkringssektor 8,8 -0,5 •Kommunsektorn-8,2 -12,2 •Primärkommuner -6,9 -11,7 •Landsting -1,3 -0,6

31 Offentliga sektorns finansiella sparande 2012 Kv 1 2012 Kv 2 2012 Kv 3 2012 Kv 4 2012 2012 Finansiellt sparande -2,2-20,6-5,8-37,3 -24,6 BNP856913864924 3555 % av BNP-0,32,4-0,7-4,0 -0,7 Löpande priser miljarder kronor samt procent

32 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Mattias Bågling Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 1 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser