Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

2 Konjunkturläget Mars 2007 Inkomster och utgifter i offentlig sektor Procent av BNP

3 Konjunkturläget Mars 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

4 Konjunkturläget Mars 2007 Förändring i konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av potentiell BNP

5 Konjunkturläget Mars 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

6 Konjunkturläget Mars 2007 Finanspolitisk åtgärd som endast stimulerar faktiskt BNP

7 Konjunkturläget Mars 2007 Finanspolitisk åtgärd som stimulerar både faktisk BNP och potentiell BNP

8 Konjunkturläget Mars 2007 Finanspolitisk åtgärd som endast stimulerar potentiell BNP

9 Konjunkturläget Mars 2007 Förändring i konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av potentiell BNP

10 Konjunkturläget Mars 2007 Statens budgeteringsmarginal Miljarder kronor

11 Konjunkturläget Mars 2007 Resultat i kommunsektorn exkl. extraordinära poster Miljarder kronor

12 Konjunkturläget Mars 2007 Sociala ersättningar, 20-64 år, helårsekvivalenter Tusental

13 Konjunkturläget Mars 2007 Sociala ersättningar, 20-64 år: helårsekvivalenter i olika ersättningssystem Tusental

14 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns inkomster Procent av BNP

15 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns inkomster från aktieutdelningar Procent av BNP

16 Konjunkturläget Mars 2007 Skatter och avgifter Procent av BNP

17 Konjunkturläget Mars 2007 Viktiga skattebaser Procent av BNP

18 Konjunkturläget Mars 2007 Företagsskatter Procent av BNP

19 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens kapitalvinster och skatt på kapitalvinster Procent av BNP

20 Konjunkturläget Mars 2007 Den offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

21 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

22 Konjunkturläget Mars 2007 Transfereringar till hushållen Procent av BNP

23 Konjunkturläget Mars 2007 Ålderdomsrelaterade transfereringar Procent av BNP

24 Konjunkturläget Mars 2007 Utgifter för arbetsmarknad respektive ohälsa Procent av BNP

25 Konjunkturläget Mars 2007 Finansiellt sparande i offentlig sektor Procent av BNP

26 Konjunkturläget Mars 2007 Statens budgetsaldo och finansiella sparande Miljarder kronor

27 Konjunkturläget Mars 2007 Statsskuld Procent av BNP respektive miljarder kronor

28 Konjunkturläget Mars 2007 Finansiellt sparande i ålderspensionssystemet Procent av BNP


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser