Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2012."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2012

2 BNP – kvartal 1, 2012 Kvartal 1 Kalenderkorrigerad1,5 Faktisk1,9 Säsongrensad0,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 BNP, säsongrensad nivå samt trend

5 BNP från produktionssidan kvartal 1 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet1,91,3 Varuproducenter-0,7-0,2 Tillverkningsindustrin-5,3-0,8 Tjänsteproducenter3,41,5 Handel1,50,1 Offentliga myndigheter0,80,2 Produktskatter netto-0,10,0 BNP1,5 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

6 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

7 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion2,11,0 Offentlig konsumtion1,50,4 Fasta bruttoinvesteringar11,41,8 Lagerinvesteringar-2,2 Export1,70,9 Import-0,10,0 BNP1,9 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

8 Försörjningsbalans kvartal 1 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion1,1 Offentlig konsumtion0,0 Fasta bruttoinvesteringar3,4 Lagerinvesteringar Export1,1 Import-0,4 BNP0,8 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

9 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

10 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 3,60,4 02Alkohol och tobak 1,30,0 03Kläder och skor 9,10,4 04Boende 0,30,1 05Möbler 1,90,1 06Hälso- och sjukvård 2,70,1 07Transporter och fordon 1,80,2 08Kommunikation -0,90,0 09Fritid och underhållning 4,70,5 10Utbildning 2,90,0 11Hotell och restaurang 3,90,2 12Övriga varor och tjänster 3,40,3 15Svensk konsumtion utomlands 2,80,1 16Utländsk konsumtion i Sverige -10,0-0,4 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,1

11 Offentlig konsumtion Kvartal 1 Offentlig konsumtion1,5 Staten3,1 Primärkommuner0,6 Landsting1,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

12 Fasta bruttoinvesteringar

13 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier 11,9 3,4 Transportmedel 27,6 2,3 Bostäder -0,8 -0,2 Övriga byggnader och anläggningar 19,0 4,3 Programvara mm 8,9 1,5 Totala investeringar 11,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

14 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet11,9 10,1 Varuproducenter16,2 4,3 Tillverkningsindustri3,3 0,4 Mineralutvinning 35,5 0,2 Energi 57,9 3,1 Tjänsteproducenter9,9 5,7 Offentliga myndigheter8,8 1,3 Totala investeringar11,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

16 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-1,9 Handelns lager-0,3 Övriga lager0,0 Lager totalt-2,2 Samtliga uppgifter avser procentenheter

17 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

18 UtvecklingBidrag Export1,70,9 Varor0,2 Tjänster5,7 Import-0,10,0 Varor-1,1 Tjänster2,8 Exportnetto*0,9 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

19 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

20 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta0,80,70,8 Arbetade timmar Faktiska2,12,31,5 Kalenderkorrigerade1,01,30,3 Säsongrensade0,40,6-0,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

21 Avstämning kvartal 1 2012 Innan avstämning Produktionssidan1,9 % Användningssidan1,8 % I fasta priser justerades användningssidan upp 0,8 miljarder kronor. I löpande priser justerades användningssidan ner 1 miljard och produktionssidan upp 5,2 miljarder kronor.

22 Revideringar 2010 och 2011 Försörjningsbalans 2010 2011 Hushållens konsumtion 3,7(3,7)2,0(2,1) Offentlig konsumtion 1,9 (1,9) 1,8(1,8) Fasta bruttoinvesteringar 7,7(7,7)6,2(5,8) Lagerinvesteringar, bidrag 2,1(2,1)0,6 (0,7) Export 11,7(11,7)6,9(6,8) Import 12,7(12,7)6,3(6,1) BNP 6,2(6,1)3,9(3,9) Procentuell årsutveckling (utom lager)

23 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling

24 Hushållssektorns inkomster och sparande 2011 – kv 1 2012 Kv 1Kv 2Kv 3Kv 42011Kv 1 2012 Disponibel ink, nominell 4,9 5,02,44,33,6 Disponibel ink, real 3,93,52,91,73,01,2 Sparkvot7,119,77,42,69,76,1 Sparkvot, individuellt - 0,03 14,01,0-4,03,3-0,9 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

25 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 1 2012 Primärinkomstsaldot: ökar med 3,2%, Löner +4,1%, Kapitalinkomstnetto -2,2% Transfereringsinkomsterna ökade 3,4 % Transfereringsutgifterna ökade 2,8 % Disp inkomsten +3,6% konsumtionsutgifter +4,5% i LP Sparande minskar med 3,5 till 27 mdkr Finansiellt sparande minskar med 1,7 mdkr till 16 mdkr

26 Hushållssektorns sparkvot

27 Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå Mnkr

28 Finansiellt sparande 2012 kv1 kv1 2011kv1 2012 Offentlig sektor mdkr8,1 5,2 Staten 0,1 0,6 Socialförsäkringssektor 4,5 2,7 Kommuner 4,5 3,5 Landsting -1,0 -1,6

29 Offentliga sektorns finansiella sparande 2011-2012 kv 1 Kv 1Kv 2Kv 3Kv 42011Kv 1 2012 Finansiellt sparande 8,136,52,9-42,84,75,2 BNP8368948549083492862 % av BNP1,04,10,3-4,70,10,6 Löpande priser miljarder kronor samt procent


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 30 maj 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser