Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2014. BNP – kvartal 2, snabb 2014 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad1,9 Faktisk1,4 Säsongrensad0,2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2014. BNP – kvartal 2, snabb 2014 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad1,9 Faktisk1,4 Säsongrensad0,2."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2014

2 BNP – kvartal 2, snabb 2014 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad1,9 Faktisk1,4 Säsongrensad0,2

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 Kvartalsförändring i BNP, dekomponerad 2013-2014

5 BNP, säsongrensad nivå samt trend

6 Förutsättningar för Snabben Offentlig konsumtion: Info om kommuner saknas utom för löner och timmar Bruttoinvesteringar: Investeringsplaner, uppgifter saknas för vissa variabler Lager: Avbruten insamling Utrikeshandel med tjänster: Avbruten insamling Produktion: För industrin uppgifter om två månaders leveranser, för tjänster också två månader men med viss info om juni

7 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeradVolymutvecklingBidrag Näringslivet2,21,5 Varuproducenter2,10,5 Gruvor o tillv.industri0,10,0 Tjänsteproducenter2,21,0 Motor-, parti- och detaljhandel 2,90,3 Offentliga myndigheter0,40,1 Produktskatter netto2,50,3 BNP1,9 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

8 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion2,91,4 Offentlig konsumtion0,70,2 Fasta bruttoinvesteringar2,10,4 Lagerinvesteringar0,1 Export1,70,8 Import3,6-1,4 BNP1,4 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

9 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion1,0 Offentlig konsumtion0,3 Fasta bruttoinvesteringar-0,8 Lagerinvesteringar Export0,1 Import0,8 BNP0,2 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

10 Hushållens konsumtion

11 COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 5,00,6 02Alkohol och tobak 1,90,1 03Kläder och skor 1,20,1 04Boende 1,40,4 05Möbler 7,60,4 06Hälso- och sjukvård 2,60,1 07Transporter och fordon 4,70,6 08Kommunikation 0,90,0 09Fritid och underhållning 2,90,3 10Utbildning 1,50,0 11Hotell och restaurang 4,10,2 12Övriga varor och tjänster 3,00,3 Hushållens konsumtion exkl. ofördelad konsumtion 3,1 15Svensk konsumtion utomlands 14,10,7 16Utländsk konsumtion i Sverige 18,5-1,0 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,8

12 Offentlig konsumtion

13 Kvartal 2 Offentlig konsumtion0,7 Statlig konsumtion1,6 Primärkommuner Landsting -0,1 1,1

14 Fasta bruttoinvesteringar

15 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier-14,3-4,3 Transportmedel9,60,8 Bostäder23,14,0 Övriga byggnader och anläggningar 2,20,6 Programvara mm5,51,0 Totala investeringar2,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet1,31,1 Varuproducenter-1,0-0,3 Tjänsteproducenter2,41,3 Offentliga myndigheter6,61,0 Totala investeringar2,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

18 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager-0,2 Handelns lager0,5 Övriga lager-0,2 Lager totalt0,1 Samtliga uppgifter avser procentenheter

19 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

20 UtvecklingBidrag Export1,70,8 Varor0,4 Tjänster4,3 Import3,6-1,4 Varor2,7 Tjänster5,7 Exportnetto*-0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

21 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

22 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Sysselsatta1,31,60,5 Arbetade timmar Faktisk-0,3-0,4-0,3 Kalenderkorrigerad0,90,71,0 Säsongrensad0,0 -0,1 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

23 Avstämning kvartal 2, 2014 Innan avstämning Produktionssidan1,4 % Användningssidan1,5 % Produktionssidan justerades upp 0,4 miljarder i fasta priser och användningssidan ner med 0,3 miljarder kronor. I löpande priser justerades produktionen ner med 2 miljarder och användningen upp med 1 miljard kronor.

24 Revideringar snabben tidigare år Snabben – ordinarie kvartal Revideringar snabben tidigare år20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Tillgång FV näringslivet 0,10,5-0,30,4-0,1 0,2 0,6-0,2-1,30,50,9 FV staten 0,20,00,50,30,1-3,51,00,0-1,7-0,8 -0,2-0,70,2 FV kommunerna -1,20,1-0,1-1,4-0,9-0,4 -0,2-2,1-0,9-2,00,50,9 FV HIO 2,2-2,00,8-0,21,00,6-0,60,61,0-0,20,8 0,20,12,7 Import -2,10,4-2,9-2,8-1,5-1,10,90,31,40,9-0,2 0,8-1,7 Användning Hushållens konsumtionsutgifter -0,50,91,00,60,3-0,30,0-0,20,0-0,40,2-0,90,0-0,1 Offentlig konsumtion -0,81,2-0,2-0,70,1-0,2-0,70,0-1,0-0,5-2,0 -0,50,7-0,2 Fast bruttoinvestering -2,8-0,3-4,2-0,8-1,11,80,0-0,6-0,30,1-0,4-2,2-0,2-0,1 Lagerinvestering* 0,50,4-0,20,00,6-0,20,60,30,21,2-0,6 0,90,40,2 Export -1,6-1,4 -1,8-3,2-1,10,50,41,3-1,40,20,71,7-0,9 BNP -0,30,4-0,10,2-0,2-0,10,20,10,0-0,2-1,00,41,00,5

25 Tack för er uppmärksamhet! Glöm inte bort den stora omläggningen till ENS 2010 den18 sept 2014 Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder


Ladda ner ppt "BNP Kvartal Pressträff 30 juli 2014. BNP – kvartal 2, snabb 2014 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad1,9 Faktisk1,4 Säsongrensad0,2."

Liknande presentationer


Google-annonser