Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 28 februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 28 februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 28 februari 2014

2 BNP – kvartal 4 2013 Kvartal 4 Kalenderkorrigerad3,1 Faktisk3,1 Säsongrensad1,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 BNP - Helåret 2013 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion2,01,0 Offentlig konsumtion2,00,5 Fasta bruttoinvesteringar-1,3-0,2 Lagerinvesteringar0,2 Export-0,9-0,4 Import-1,20,5 BNP1,5 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

5 Kvartalsvis förändring i BNP 2013 dekomponerad

6 BNP-förändringen 2013 dekomponerad

7 BNP, säsongrensad nivå samt trend

8 BNP från produktionssidan kvartal 4 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet4,02,7 Varuproducenter3,40,8 Tillverkningsindustrin4,20,5 Tjänsteproducenter4,32,0 Parti- och detaljhandel4,10,4 Offentliga myndigheter0,70,1 Produktskatter netto2,40,3 BNP3,1 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

9 Näringslivets förädlingsvärde Säsongrensat index 2005K01=100

10 Försörjningsbalans kvartal 4 FörsörjningsbalansFaktiskBidrag Hushållens konsumtion2,01,0 Offentlig konsumtion3,20,9 Fasta bruttoinvesteringar0,0 Lagerinvesteringar1,5 Export0,30,2 Import1,0-0,4 BNP3,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med samma kvartal föregående år

11 Försörjningsbalans kvartal 4 FörsörjningsbalansSäsongrensad Hushållens konsumtion0,9 Offentlig konsumtion0,8 Fasta bruttoinvesteringar1,0 Lagerinvesteringar Export0,7 Import0,8 BNP1,7 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

12 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

13 Hushållens konsumtion kvartal 4 COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 2,40,3 02Alkohol och tobak 0,20,0 03Kläder och skor 0,70,0 04Boende 0,10,0 05Möbler 7,30,4 06Hälso- och sjukvård 3,10,1 07Transporter och fordon 2,70,4 08Kommunikation -0,30,0 09Fritid och underhållning 3,10,4 10Utbildning 2,10,0 11Hotell och restaurang 5,10,3 12Övriga varor och tjänster 2,40,3 15Svensk konsumtion utomlands 13,30,6 16Utländsk konsumtion i Sverige 8,6-0,5 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,2

14 Offentlig konsumtion Kvartal 4 Offentlig konsumtion3,2 Statlig konsumtion6,3 Primärkommuner Landsting 1,7 2,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

15 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

16 Fasta bruttoinvesteringar kvartal 4 KapitaltypUtvecklingBidrag Maskiner och inventarier -4,0 -1,3 Transportmedel -0,4 0,0 Bostäder 16,3 2,4 Övriga byggnader och anläggningar -4,5 -1,3 Programvara mm 2,3 0,4 Totala investeringar 0,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Fasta bruttoinvesteringar kvartal 4 Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet1,6 1,3 Varuproducenter3,4 0,9 Tillverkningsindustrin-2,6 -0,3 Tjänsteproducenter0,6 0,3 Handel4,1 0,3 Offentliga myndigheter-5,9 -1,2 Totala investeringar0,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

18 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP Lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-utvecklingen jfrt med samma kvartal föregående år

19 Lagerinvesteringar kvartal 4 LagertypBidrag Industrins lager1,4 Handelns lager0,5 Övriga lager-0,4 Lager totalt1,5 Samtliga uppgifter avser procentenheter

20 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

21 UtvecklingBidrag Export0,30,2 Varor-1,0 Tjänster3,2 Import1,0-0,4 Varor-0,2 Tjänster4,1 Exportnetto*-0,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import kvartal 4

22 Tjänsteexport och merchanting

23 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

24 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta1,21,31,4 Arbetade timmar Faktisk0,40,21,2 Kalenderkorrigerad0,40,21,2 Säsongrensad0,20,10,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats kvartal 4

25 Avstämning kvartal 1 – 4, 2013 Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4HelÅr Utvecklingstal (%): Produktionssidan-0,50,51,4 0,7 Användningssidan1,6 1,03,82,1 Avstämd BNP, faktisk0,81,11,03,11,5 Total avstämning, Mdkr Löpande priser24,411,81,423,661,2 Fasta priser18,810,5-2,922,949,2

26 Hushållssektorns inkomster och sparande 2013 2013Kv 1 2013 Kv 2 2013 Kv 3 2013 Kv 4 2013 Disponibel ink, nominell 3,43,73,23,43,5 Disponibel ink, real2,83,12,92,82,2 Sparkvot12,29,522,29,15,8 Sparkvot, individuellt6,32,917,13,00,0 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

27 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

28 Hushållssektorns sparkvot (%)

29 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 4 2013 •Primärinkomstsaldot +2,4% Löner +2,7% Kapitalinkomstnetto -13% •Transfereringsinkomsterna +3,8% •Transfereringsutgifterna +1,7% •Disponibel inkomst +3,5% •Konsumtionsutgifter i LP+3,2% •Sparandet-1,5 mdkr •Finansiellt sparande -2,1mdkr

30 Revideringar hushållens finansiella sparande •2012 reviderades till följd av ny information om inkomstskatter baserat på Taxeringsutfallet •Upp med 0,4 mdkr till 192 mdkr •Kv 1-3 2013 till följd av uppdaterat underlag  Ner med 2,2 mdkr till 35 mdkr kv 1  Ner med 3,3 mdkr till 112 mdkr kv 2  Ner med 1,3 mdkr till 34 mdkr kv 3

31

32 Finansiellt sparande 2013 kv. 4 1kv20132kv20133kv20134kv2013Utv. 4kv2013 Offentlig sektor -5,821,9-17,5-47,6 -10,7 Staten exkl. ÅP -9,417,7-11,7-32,0 -8,2 Ålderspensionssystemet -1,01,3-2,6-3,7 -3,3 Kommunsektorn 4,62,9-3,2-11,9 0,8 Varav Primärkommuner 4,31,5-3,1-10,2 2,2 Varav Landsting 0,31,5-0,1-1,7 -1,4

33 Revideringar •2012 pga. nytt Taxeringsutfall  Ner med 7,0 mdkrTill -26,4 mdkr •2013 till följd av uppdaterade underlag  Kv. 1: Upp med 0,8 mdkrTill -5,8 mdkr  Kv. 2: Ner med 0,9 mdkrTill 21,9 mdkr  Kv. 3: Upp med 2,6 mdkrTill -17,5 mdkr

34 Offentliga sektorns finansiella sparande 2012 – 2013 Helår 2012 Kv. 4 2013 Helår 2013 Finansiellt sparande -26,4-47,6-49,0 BNP3 5509613 634 % av BNP-0,7-5,0-1,3 Löpande priser miljarder kronor samt procent

35 Tack för uppmärksamheten ! Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder Mattias Bågling Nationalräkenskaperna/SCB


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressträff 28 februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser