Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kompetensutveckling inom området funktionshinder Consensio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kompetensutveckling inom området funktionshinder Consensio."— Presentationens avskrift:

1 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kompetensutveckling inom området funktionshinder Consensio

2 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Det här är Consensio Consensio är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder som omfattar hela Stockholms län. Målgruppen består av cirka 6 800 medarbetare från olika delar av välfärdssektorn: Projektägare Försäkringskassan Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, kommuner, Handisam, Habilitering & Hälsa, Handikappförbunden, sociala företag och skolan Finansiär Europeiska socialfonden Pågår från februari 2012 till juni 2014 Budget 32 miljoner

3 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio – Kompetensutveckling i samspel Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommuner Habiltering & Hälsa HandisamHandikappförbundenSkolan Kommunförbundet i Stockholms län Sociala företag

4 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Bakgrund Flera utredningar har visat att personer med funktionsnedsättning vill ha mer stöd och ett bättre samarbete mellan olika myndigheter. Många medarbetare efterfrågar mer kunskap om funktionsnedsättningar.

5 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Syftet med Consensio Projektet ska öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar. Projektet ska förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdsystemet i Stockholms län. Projektet ska skapa en gemensam kompetensbas och lägga grunden för en välfärdsakademi inom området funktionsnedsättning.

6 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Styrgrupp Projektets högsta beslutande organ. Består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet i Stockholms län, Handisam, Handikappförbunden i Stockholm och fyra representanter från kommunerna. Styrgruppen har rätt att besluta om projektets livslängd och utformning.

7 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Referensgrupp Remissinstans för projektet och fungerar som en samtalspart för att belysa frågor ur olika brukarperspektiv. Referensgruppen bidrar till att aktiviteterna inom Consensio håller hög kvalitet och dess roll är stödjande.

8 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kompetensråd Kompetensrådet ser till att utbildningarna håller hög kvalitet och relevans för alla yrkeskategorier som projektet vänder sig till. Kompetensrådets medlemmar hjälper också till med representanter till arbetsgrupper och andra kontakter i den egna organisationen.

9 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Projektmål Anställda hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner i Stockholms län har ökad kompetens i att bemöta personer med funktionsnedsättning och i att samverka för att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete, studier, sysselsättning och rätt insatser från välfärdssystemet. Anställda nyckelpersoner inom SLL, skolan, deltagande brukarorganisationer och sociala företag har ökade kunskaper om Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och kommunernas uppdrag och om samarbetet dem emellan.

10 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Aktiviteter Webbutbildningar Föreläsningar Seminarier/Workshops Fördjupningskurser Erfarenhetsutbyten

11 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Urval av höstens utbud Uppstartskonferens Baskurs i psykiatri Temadag Asperger Lindrig utvecklingsstörning Processledarutbildning VIS Grundkurs i kognitivt stöd

12 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Urval av vårens utbud Utveckla och förbättra samarbetet webbutbildning Baskurs i psykiatri ADHA och autismspektrumtillstånd Depression, ångest och OCD

13 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län www.projektconsensio.se Om Consensio Utbildningar Nyheter, reportage etc.

14 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Utbildningsportalen Anmälan Statistik Information

15 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Facebook Sprida kunskap Dialog Information

16 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kontakta oss! Kristian Lindström, projektchef Direkt: 010-11 618 14 Mobil: 073-914 15 25 kristian.lindstrom@forsakringskassan.se Karin Jansson, projektledare Direkt: 010-11 646 14 Mobil: 070-861 12 20 karin.jansson@forsakringskassan.se Petra Tammert Seidefors, projektledare Direkt: 010-11 615 15 Mobil: 072-724 73 63 petra.tammert.seidefors@forsakringskassan www.projektconsensio.se


Ladda ner ppt "I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Kompetensutveckling inom området funktionshinder Consensio."

Liknande presentationer


Google-annonser