Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behöver den lokala samverkan stärkas och kompetensen inom psykisk ohälsa utvecklas? KUR- projektet ger möjligheten! KUR-projektet vänder sig till anställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behöver den lokala samverkan stärkas och kompetensen inom psykisk ohälsa utvecklas? KUR- projektet ger möjligheten! KUR-projektet vänder sig till anställda."— Presentationens avskrift:

1

2 Behöver den lokala samverkan stärkas och kompetensen inom psykisk ohälsa utvecklas? KUR- projektet ger möjligheten! KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Projektet innebär följande: Utveckling av lokal eller regional samverkan genom att organisationerna gemensamt tar fram en samarbetsplan. Den lokala ledningen hos respektive organisation ska stå bakom planen och aktiviteterna som lyfts fram. Aktiviteterna ska ta sikte på hur organisationerna tillsammans kan öka möjligheten för sysselsättning, arbete och studier för målgruppen. För att få stöd i framtagandet av planen så går det att söka bidrag till processtöd, moderator och/eller föreläsare. Kompetensutveckling som riktar sig till medarbetare för att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Bidrag till kunskapssatsningarna kan användas till föreläsare, processtöd och moderatorer.

3 Vad är Consensio? Consensio är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder. Projektet ska öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län. Consensios grundtanke Consensio vill att personer med såväl fysiska som psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska synas i alla sektorer och ta plats i samhället som alla andra. Vår utgångspunkt är att alla människor har resurser som kan och behöver tas tillvara för en hållbar samhällsutveckling. För att lyckas med att stödja personer med funktionsnedsättningar till arbete, studier, sysselsättning eller rätt insatser från välfärdssamhället, krävs kunskap. Consensio ger kunskap om vad funktionsnedsättningar kan innebära i praktiken och vilka anpassningsmöjligheter som finns, i form av förhållningssätt och bemötande, tekniska hjälpmedel och andra stöd. Målet är att bidra till att riva funktionshindren i samhället och skapa delaktighet för alla. Varför finns Consensio? Flera utredningar har visat att personer med funktionsnedsättning vill ha mer stöd och ett bättre samarbete mellan olika myndigheter. Samtidigt efterfrågar många medarbetare mer kunskap om funktionsnedsättningar. Consensio vill skapa en gemensam kompetensbas för de medarbetare som har kontakt med personer med funktionsnedsättning. Vi vill också lägga grunden för en välfärdsakademi inom området funktionshinder. Akademin ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna och vara en arena för samarbete mellan alla intressenter på regional som nationell nivå. Consensio i korthet Har fått drygt 32 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Cirka 6 800 medarbetare från olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län ska delta i utbildningarna. Drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, flertalet kommuner i Stockholms län, Handisam, Habilitering & Hälsa, Norra Stockholms psykiatri, Handikappförbunden, ett antal sociala företag och olika delar av skolan.

4 Läs mer om KUR-Skaraborg på www.kurskaraborg.se KUR - Framgångsrikt projekt sedan 2009 KUR-projektet startade redan 2009 och sedan dess har mer än 6 000 anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting fått kompetensutveckling. Nu har KUR- projektet fått regeringens förtroende att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling samt stärka den lokala och regionala samverkan. Projektet pågår fram till december 2015.


Ladda ner ppt "Behöver den lokala samverkan stärkas och kompetensen inom psykisk ohälsa utvecklas? KUR- projektet ger möjligheten! KUR-projektet vänder sig till anställda."

Liknande presentationer


Google-annonser