Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation. PYN PUA SIRIUS Visionen för SIRIUS SIRIUS bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation. PYN PUA SIRIUS Visionen för SIRIUS SIRIUS bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft."— Presentationens avskrift:

1 En presentation

2 PYN PUA SIRIUS

3 Visionen för SIRIUS SIRIUS bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft

4 Uppdrag I linje med samverkansavtalet stödja företagens och medarbetarnas utveckling av kompetens, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap för att stärka massa- och pappersindustrins konkurrenskraft

5 Strategi SIRIUS ska vara vägledande och inspirerande som: viktig kunskapsbärare och naturlig partner för samverkansgrupper och andra intressenter känd mötesplats med hög aktivitet kommunikationskraft för bransch, företag och medarbetare trendspanare med framtids- och omvärldsperspektiv

6 Arbetsmiljö / säkerhet / hälsa Stärka företagens arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Driva på utvecklingen inom området människa, miljö och arbete Kompetens- och utbildning Stödja utvecklingen av branschens yrkesutbildningar Säkerställa kvalitet av våra certifieringsutbildningar Ledarskap, medarbetarskap och arbetsorganisation Visa på nya vägar till en utvecklad arbetsorganisation Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och kommunikation mellan bruk Jämställdhet och mångfald Verka för ökad jämställdhet och mångfald Öka andelen kvinnliga medarbetare, med särskilt fokus på operatörer SIRIUS fokusområden...

7 FHV Företag/bruk Arbetsmiljö - kommittéer Skydds- ombud/ ingenjörer Skydds- ombud/ ingenjörer Lokala fackl. org HR/Utb. avdelningar Media Operatörer produktions -ledare Samverkans grupper Tidningen Sirius Medlemsinformation Web/hemsida Nyhetsbrev/mail Ledarkonferenser Möten på arbetsplatser Temadagar Nätverksträffar Företags- ledningar SIRIUSUPPDRAGSIRIUSUPPDRAG SIRIUS ska vara en arena för kommunikation och erfarenhets- utbyte med fokus på det som sker på arbetsplatsen

8 Interna arbetsformer Styrelsen ansvarar för verksamheten och utser ett verkställande utskott (VU) som bereder och leder den löpande verksamheten Styrelsen utser olika arbetsgrupper för specifika frågor. Dessa rapporterar till styrelsen. Arbetsgrupperna är behovsstyrda, har tydliga uppdrag och består även av externa resurser Styrelsen utser en permanent arbetsgrupp - för arbetsmiljöfrågor Kompetens och organisationsfrågorna hanteras direkt inom verkställande utskottet Styrelsemedlemmarna medverkar i den löpande verksamheten, t ex i nätverk och arbetsgrupper

9 SIRIUS verkar för Bättre arbetsmiljö - med färre arbetsskador och förbättrad säkerhetskultur Ökad kompetens - för att möta dagens och framtidens utmaningar Effektivare arbetsorganisation - bl a genom ökad integration mellan drift och underhåll Ökad mångfald - bl a genom fler kvinnliga operatörer


Ladda ner ppt "En presentation. PYN PUA SIRIUS Visionen för SIRIUS SIRIUS bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft."

Liknande presentationer


Google-annonser