Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljningar av hemtjänstutförare - fokusområden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljningar av hemtjänstutförare - fokusområden"— Presentationens avskrift:

1

2 Uppföljningar av hemtjänstutförare - fokusområden
Ekonomi Kvalitetsledningssystem Kvalitets- och utvecklingsarbete Personal; bemanning och kompetens, villkor Verksamhetsansvarig arbetsledare; kompetens och erfarenhet Lex Sarah/avvikelsehantering Tillgänglighet Dokumentation/journaler/genomförandeplaner Information och marknadsföring, etiska affärsregler Krav gällande förenklad handläggning

3 Kvalitetsförbättringar i nya avtalen gällande valfrihetssystemet inom hemtjänsten (LOV)
Utifrån resultatet av genomförda uppföljningar av hemtjänstutförare Ökade krav bland annat på Kvalitetsarbete (rutiner, säkerställan, implementering osv) Personalens arbetsvillkor (arbetsmiljö, arbetstider osv) Kompetens hos ledning och personal Dokumentation (genomförandeplaner, avvikelsehantering etc.) Ekonomiska processer (ersättning från kommunen) Efterlevnad av avtal, lagstiftningar, föreskrifter osv.

4 Förändrad process i arbetet med hemtjänstutförare
Rutiner som säkerställer att ansökan hanteras på samma sätt varje gång. Arbetssätt som gör att samtliga funktioner kring hemtjänstföretaget deltar vid de inledande mötena och att det ges en heltäckande information. Ny utbildning bestående av två delar: Den första delen ger övergripande kunskap om organisation, lagstiftning, föreskrifter, IBIC och de lokala förutsättningarna i Linköping. Andra delen av utbildningen syftar till att ge mer konkret kunskap genom fallbeskrivningar och arbete med genomförandeplanen.

5 Forts förändrad process i arbetet med hemtjänstutförarna
Ansvarig planeringsledare kommer att träffa hemtjänstförtaget två gånger per år för dialog kring genomförandet. Arbete med de interna processerna för att säkerställa att kommunikationen fungerar mellan de olika aktörerna runt hemtjänstföretaget.


Ladda ner ppt "Uppföljningar av hemtjänstutförare - fokusområden"

Liknande presentationer


Google-annonser