Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemanning och anställning Av vikarier inom vård och omsorgsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemanning och anställning Av vikarier inom vård och omsorgsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Bemanning och anställning Av vikarier inom vård och omsorgsförvaltningen

2 Bemanningsenhetens uppdrag Att tillsätta samtliga behov av vikarier vid akut och planerad frånvaro inom alla enheter som är kopplade till Bemanningsenheten Att rekrytera och nyanställa samtliga vikarier Att ha arbetsgivaransvar för timanställda – las, konvertering Att hantera utökade sysselsättningsgrader och övertalig personal inom VoF

3 Behov av nya timvikarier Chef Meddelar behov till Bemanningsenheten Omgående kontakt med vikarien och bokar introdagar, följer upp och meddelar Bemanningsenheten när vikarien är klar att boka på Ombesörjer utbildning för att vikarien skall kunna ta emot delegering. Skicka kopia på delegeringsbeslutet till Bemanningsenheten Ansvarar för att vikarien får behörighet och utbildning i procapita. Bemanningsenhet Rekryterar; bokar intervju, tar referenser, matchar vikarien mot lämplig arbetsplats och meddelar chef Skickar vikariens kontaktuppgifter till chef samt informerar vikarien vilken arbetsplats som blir aktuell När chef gett klartecken; anställer, lönesätter och skriver anställnings- avtal samt anmäler till Baskompetensutbildning Ser till att vikarien tar del av och skriver under dokument enligt rutin ”Stora brevet”

4 Beställning av vikarier Chef Ansvarar för att alla beställningar görs i systemet. Om uppgiften delegerats ska det vara känt för Bemanningsenheten Ska vara nåbar för dialog med Bemanningsenheten eller meddelat vem Bemanningsenheten ska vända sig till Rutin skall finnas på alla enheter om vad som gäller när chef inte är på plats Ansvar för att tillsätta vakant pass med egen månadsanställd personal när Bemanningsenheten ej har någon att boka Bemanningsenheten Bokar på befintliga vikarier eller annan tillgänglig personal Meddelar enheten om det ej finns någon vikarie att boka på. I dialog med chef eller annan personal försöka hitta andra lösningar.

5 Under timanställningen Chef Ansvarar och samtalar med timvikarier angående verksamhets- frågor och arbetsmiljö på enheten. Hanterar avvikelser enligt gällande rutin med berörd timvikarie Uppföljning i dialog med Bemanningsenheten hur vikarien fungerar Meddela Bemanningsenheten om timanställd vikarie får månads- anställning med t.o.m. datum Tar emot sjukanmälan från tim- vikarien och gör en eventuell beställning av ersättare till Bemanningsenheten Beviljar ledigheter och byten och meddelar Bemanningsenheten dessa Bemanningsenheten Ansvarar och samtalar med timvikarier gällande bokningar, tillgänglighet och följer upp frånvaro Ansvarar för att vid behov koppla fler arbetsplatser till vikarien Uppföljning i dialog med chef hur vikarien fungerar Ansvarar för omplacering eller avslut av vikarie

6 Vikariat > 2 veckor Chef Meddelar bemanningsenheten om samtliga lediga vikariat Meddelar bemanningsenheten övertalig personal Bemanningsenheten Bevakar LAS och tillsätter lediga vikariat utifrån LAS tid Anställer vikarier som uppnått konverteringstid. Tillsätter lediga vikariat


Ladda ner ppt "Bemanning och anställning Av vikarier inom vård och omsorgsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser