Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsförvaltningen
Fristående förskolor Matsalen plan 7 kl 16-18 Utbildningsförvaltningen 15 september 2016

2 Innehåll Inrapportering SCB och uppföljning Nuläge Mål och budget 2017
Modersmålsstöd i förskolan Språk- och kulturpedagogers uppdrag Tilläggsbelopp och intyg Konsultativt stöd öppet hus Nuläge nyanlända Övriga frågor

3 Inrapportering SCB Kontaktperson: Märit Gunneriusson Karlström

4 Nuläge Mål och budget 1 september förslag gått ut på remiss till alla nämnder Nämnder ger remissvar i slutet av september Ersättningar tas i utbildningsnämnden i oktober (2 nov) Preliminärt besked till verksamheter i början av november Definitivt beslut i KF i december

5 Enheten för flerspråkighet
Extremt många och stora beställningar av språkstöd kräver begränsningar av hur mycket stöd man kan få. Viktigt att förskolan äger uppdraget och att modersmålspedagogerna endast finns för barn som behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig verksamheten. Kartläggningen handlar dels om att vara behjälplig i kartläggning 2 enligt handlingsplanen. Det kan också handla om att vara behjälplig i allmän kartläggning om ett barns förmågor. Modermålspedagogen kan då hjälpa till med en språklig del. Det handlar alltså inte om kartläggning av språkkunskaper. Introduktionsstöd kan beställas av enheten för flerspråkighet (OBS! det är inte möjligt med stora beställningar.) Det är inte som tolk som modersmålspedagogen ska verka utan som en pedagog i verksamheten.

6 Språk- och kulturpedagogers uppdrag
Fyra språk- och kulturkonsulter anställda. Kartlägga och i dialog göra överenskommelser om ev stöd till personalen. Utveckla digitala alternativ. Säkerställa minoriteternas rättigheter. Kommunicera med förskolor om språkmöten för barn i små språkgrupper

7 Underlag för tilläggsbelopp
Dokumentation gällande anpassningar som gjorts i verksamheten och särskilt stöd som givits samt utvärdering av hur anpassningarna och det särskilda stödet utfallit. Undantaget fysiska funktionshinder där ansökan kan göras på medicinskt underlag Intyg på diagnos och adaptiv förmåga (något föräldrar redan har). Eventuellt ett allmänt vårdintyg om det skulle innehålla kompletterande uppgifter till diagnos.

8 Konsultativt stöd (KONST)
Avtal 2017: Vi skickar ut förslag och man får höra av sig med frågor. Språk- och kulturpedagogerna är nu anställda. Informationsbrev om deras arbetet kommer inom kort. Första uppdraget blir kartläggning. Förskolorna kommer att kontaktas om detta. Öppet hus 22 sept

9 Nuläge nyanlända Fortfarande ett fåtal barn i förskoleåldern. Just nu flera familjer som på egen hand hittar boende i Uppsala och flyttar hit. Ofta boenden hos släktingar. (EBO) Mottagningen för nyanlända (MONY) gör en första kartläggning som förskolan får (har varit problem med detta vilket vi rättar till nu.)

10 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Utbildningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser