Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 2017-11-07 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 2017-11-07 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Välkomna!

2 Kvällens program Pedagogiskt område Norr/Onsala
Verksamheten: Skola/Fritidshem Det fortsatta arbetet inför era barns skolstart Blanketter Film Våra lokaler

3 I Onsala omfattar vår verksamhet
9 förskolor, pedagogisk omsorg och öppen förskola 3 skolor för elever i åk F – 6 Fjordskolan, Iseråsskolan och Presseskolan 1 skola för elever i åk 7 – 9, Kapareskolan 2500 barn/elever och 400 personal Onsala ingår i Pedagogiskt område Norr

4 Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Kommunikation på modersmålet Kommunikation i främmande språk Baskompetens i vetenskap och teknologi Digital kompetens ”Lära att lära” Social kompetens – samhällskompetens Initiativförmåga Kulturella uttrycksformer

5 Förskoleklassen Förskoleklassen ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Variation i lärmiljön ska gynna övergången från förskola till skola. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt Viktigt med både spontan och konstruerad lek I leken bearbetas intryck, utvecklas fantasin och kreativiteten, tränas turtagning, samarbets- och kommunikationsförmågan. Den kan främja matematiskt tänkande, symboliskt och hypotetiskt tänkande

6 En dag i verksamheten Skola: 08:00-12:30 (9: måndagar och fredagar) Fritidshemsverksamhet: 06:30-18:00 Frukost ca kl. 7:10 Lunch ca kl. 10:30 Mellanmål 14:00 Utevistelser Ina och Malena

7 Det fortsatta arbetet inför era barns skolstart ht 2018
Era svar ska vara oss tillhanda den 30 november >>> internt arbete inom och mellan de pedagogiska enheterna Bekräftelsemejl att vi har tagit emot anmälan kommer att skickas Klassplaceringar görs i februari/mars (Inbjudan till info.-möte / klasslistor skickas i april) Informationsmöte för föräldrar i maj Förskolebesök av Fjordskolans pedagoger Skolbesök på Fjordskolan i början av juni Fritidshemmen öppnar 6 augusti efter semesterstängningen (Fritidshemmen är stängda v ) Inskolning v (Överenskommelse med personalen på respektive fritids) Skolstart måndagen den 20 augusti Ina och Malena från punkten informationsmöte

8 Blanketter Val av skola-blanketten omfattar även fritids
Modersmålsstöd kan sökas av rektor till elever i förskoleklass. Har barnet det redan idag på förskolan behöver ny ansökan inte göras

9 Mer information

10 Kontakt Ansvarig rektor för förskoleklass läsår 2018/

11 Klassindelningen Förslag på indelning i grupper inför klassplaceringen görs utifrån en pedagogisk och social bedömning. Utgångspunkten för indelningen är alla barn från en förskola som ska börja på Fjordskolan. Indelningen påverkas av antal grupper och klasstorlek. Vi strävar efter att få barn från olika förskolor i samma klass.


Ladda ner ppt "Informationsmöte 2017-11-07 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser