Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte fristående grundskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte fristående grundskolor"— Presentationens avskrift:

1 Möte fristående grundskolor
Utbildningsförvaltningen Systemstöd

2 Elevenkät Elevenkät till fritidshem åk 2 och 3 samt grundskola åk 5 och 8 En specifik länk för varje klass – viktigt att rätt klass får rätt länk! Särskoleelever egen enkät Tidplan: Svarstid 27 februari till 24 mars (v 9-12) Återkoppling: Målsättning att kunna skicka ut resultat 1 månad efter att enkäten stängts (om alla svar kommit in i tid) Som förra året återkopplas resultaten på klassnivå om svarsfrekvensen är tillräckligt hög Resultaten på de 7 frågor som ingår i SKL:s öppna jämförelser publiceras på Hitta och jämför

3 Information om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 2017
Uppföljningssystemet för den pedagogiska verksamheten går nu in på sitt sjunde år och det är tid att börja förbereda för årets elevenkät. Syfte Systemet syftar till att på ett likvärdigt sätt följa upp den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun. Den riktar sig till såväl kommunal som fristående verksamhet. Elevenkät Elevenkäten skickas ut som webbenkäter till samtliga pedagogiska verksamheter. Rektor ansvarar för att varje elev får inloggningsuppgifterna som krävs för att komma åt enkäten och att de kan svara på frågorna via en dator under verksamhetstid. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan erbjuds att svara i en egen, särskilt anpassad enkät. Att tänka på Lösenorden är konstruerade i form av länkar. Varje länk är kopplad till en specifik skola, årskurs och klass varför det är mycket viktigt att rätt klass får rätt länk. Med det här systemet slipper eleverna själva ange skola, årskurs och klass när de fyller i enkäten, något som gör att vi minskar andelen felsvar. Man kan inte som tidigare backa efter att man skickat in svaret. Även i år kommer svaren att återkopplas utifrån klass, i enlighet med era önskemål. Inloggning och svarstid Inloggningsuppgifter kommer att skickas till enhetsansvariga via e-post i slutet av v 7. Svarsperioden för enkäten är vecka 9 till vecka12. Sista svarsdag är fredagen den 24 mars. Eleverna har alltså fyra veckor på sig att svara på enkäten. Enkätresultat Målsättningen är att resultaten av brukarenkäterna skickas tillbaka till enheterna inom en månad efter att svarstiden gått ut. En förutsättning för att resultaten ska kunna presenteras är att antal svarande är tillräckligt stort och svarsfrekvensen tillräckligt hög för att brukarnas anonymitet ska kunna säkerställas. Kontaktuppgifter Har du frågor är du välkommen att kontakta Märit Gunneriusson Karlström.

4 Scifest 2017 9-11 mars på Fyrishov

5 Forum för samverkan

6 Information om VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
VFU-portalen ett aktivt arbetsredskap LLU - mottagande lärare - får all information om aktuell VFU- kurs via VFU-portalen Studenterna ska alltid visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret under första VFU-dagen Kompetensutveckling för LLU: - Introduktionsutbildning 16/2, Blåsenhus. Anmälan via VFU- portalen - Handledarutbildning 7,5 hp – ansökan via

7 Information om VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
Lärarcaféer på Blåsenhus för LLU och studenter: to 2/3, må 3/4 Om andra lärosäten hör av sig angående VFU, hänvisa alltid till VFU- organisationen, som organiserar all VFU i Uppsala kommun VFU-förfrågningar kommer i kronologisk ordning efter VFU-start. Viktigt med snabb återkoppling. På grund av olika omständigheter kommer ibland förfrågningar snabbt inpå en VFU-period. Flera LLU behövs i årskurs F-3, 4-6 och i de flesta ämnen i 7-9 - utökat antal platser på Uppsala universitet - allt fler förfrågningar från andra lärosäten

8 Utbildningsförvaltningen
INDIVIDSTÖD Utbildningsförvaltningen

9 Information från Centrala elevhälsan
För friskola med avtal med Centrala elevhälsan; Behövs det mer skolläkartid på din skola? Kontakta Centrala elevhälsans administratör Pernilla Geidnert då det finns några lediga tider under våren. Utbildningstillfällen och yrkesträffar under vårterminen Folkhälsomyndigheten har nu publicerat sin andra utgåva av ”Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer”. Kuratorer Skolsköterskor Introduktionsutbildning 17/1 3/4 Löpande Yrkesträffar Gr: 7/2, 3/4 Gy: 9/2, 18/5 Grund: 9/3 och 24/5 Gy: 7/3 och 24/5 Utbildningstillfälle 15/2 halvdag 15/2 16/5

10 Enheten för flerspråkighet
Översyn görs för ökad anpassning till skolornas behov. Enhetens nya webbsida flersprakighet.uppsala.se uppdaterad information om enhetens verksamheter nya anmälningsblanketter viktiga datum 15 maj sista anmälningsdag för alla befintliga elever som ska börja läsa modersmål 15 maj sista datum för beställning av studiehandledning för befintliga elever 15 maj sista anmälningsdag för blivande förskoleklasselever

11 Konsultativt stöd (KONST)
Hjälpredan uppsagd. Kommunala aktivitetsansvaret är flyttat från Navet till konsultativt stöd. Feed back viktigt kring uppdrag från KONST. Har man fått det stöd men efterfrågat?

12 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Möte fristående grundskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser