Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015"— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015
Stockholm Stad

2 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin
Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Sysselsättning Sodermalm Enkätfabriken undersökningar

3 Presentation • Om undersökningen • Svarsfrekvens • Resultat
– Andel nöjda – Bakgrundsfrågor – Resultat per fråga över tid – Resultat per regiform – Resultat män/kvinnor – Resultat svarsmetod – Andel nöjda per utförare Enkätfabriken undersökningar

4 Sammanfattning av resultatet
Svarsfrekvensen i Södermalm är i årets brukarundersökning 34 % vilket innebär att det skett en klart negativ utveckling sedan föregående år då svarsfrekvensen låg på 62 %. Vad gäller brukarnas övergripande nöjdhet med verksamheten är resultatet något lägre i årets mätning, med 83 % nöjda brukare, att jämföra mot 90 % året innan. I ett antal frågor syns en klart negativ utveckling sedan Störst skillnad avser frågan huruvida personalen frågar på vilket sätt stödet ska utföras som sjunkit från 84 %, till 58 %. I förhållande till Stockholm stad är Södermalms resultat på ungefär samma nivå eller något lägre. Återigen sticker stadsdelsnämndens resultat ut vid frågan huruvida personalen frågar på vilket sätt stöder ska utföras. Andra frågor där Södermalm ligger under hela stadens snitt är; brukares nöjdhet med sysselsättningens stöd, personalens förmåga att få brukare att göra saker själv samt personalens insikt i vad brukare klarar av. Enkätfabriken undersökningar

5 Om undersökningen • Undersökningen riktas till personer som vid undersökningstillfället hade någon form av biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin med verksamhetskoden 1970. • Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi och entreprenader • Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt med ett bifogat portofritt svarskuvert. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. • Insamling har skett under perioden 6 augusti - 2 oktober 2015. ● Denna rapport visar resultaten för personer med beslut om insats från Södermalm stadsdelsnämnd. • Jämförelse görs mellan år där så är möjligt. Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. ● Totalt för Södermalm stadsdelsnämnd inkom 24 svar vilket ger en svarsprocent på 34 %. • Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. • Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. • Enkätfabriken AB, Daniel Sturesson, Enkätfabriken undersökningar

6 Frågorna i enkäten 1. Jag har haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet 2. Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och klagomål på min sysselsättningsverksamhet 3. Personalen vet vad jag klarar av 4. Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 5. Det jag gör på min sysselsättnings-verksamhet känns viktigt för mig 6. Jag blir väl bemött av personalen 7. Jag är nöjd med det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet 8. Jag litar på personalen 9. Personalen är bra på att få mig att göra saker själv 10. Jag tycker att personalen kan tillräckligt mycket 11. Jag är nöjd med min sysselsättningsverksamhet 12. Jag känner mig trygg med min sysselsättningsverksamhet 13. Utredningen av mitt behov av stöd var bra 14. Jag är nöjd med min handläggares bemötande 15. Jag är nöjd med hur många pass jag har per vecka på min sysselsättningsverksamhet 16. Jag har själv haft möjlighet att välja vilken sysselsättning jag ska gå på 17. Jag har fått information om möjligheten att välja sysselsättningsverksamhet 18. Har du besvarat frågorna själv? Enkätfabriken undersökningar

7 Svarsfrekvens Enkätfabriken undersökningar

8 Andel nöjda Enkätfabriken undersökningar

9 Enkätfabriken undersökningar

10 Enkätfabriken undersökningar

11 Bakgrundsfrågor Enkätfabriken undersökningar

12 Enkätfabriken undersökningar

13 Enkätfabriken undersökningar

14 Resultat per fråga över tid
Enkätfabriken undersökningar

15 Enkätfabriken undersökningar

16 Enkätfabriken undersökningar

17 Enkätfabriken undersökningar

18 Enkätfabriken undersökningar

19 Enkätfabriken undersökningar

20 Enkätfabriken undersökningar

21 Resultat per regiform Redovisas ej p.g.a. för få svarande
Enkätfabriken undersökningar

22 Resultat män/kvinnor Enkätfabriken undersökningar

23 Enkätfabriken undersökningar

24 Enkätfabriken undersökningar

25 Enkätfabriken undersökningar

26 Enkätfabriken undersökningar

27 Enkätfabriken undersökningar

28 Enkätfabriken undersökningar

29 Resultat svarsmetod Redovisas ej p.g.a. för få svarande
Enkätfabriken undersökningar

30 Andel nöjda per utförare
Observera att dessa svar är baserade på de brukare som stadsdelsnämnden fattat beslut om. Enbart utförare med minst 5 svarande med beslut från denna stadsdelsnämnd redovisas. Enkätfabriken undersökningar

31 Enkätfabriken undersökningar

32 Enkätfabriken undersökningar

33 Enkätfabriken undersökningar

34 Enkätfabriken undersökningar

35 Enkätfabriken undersökningar

36 Enkätfabriken undersökningar

37 Enkätfabriken undersökningar

38 Enkätfabriken undersökningar

39 Enkätfabriken undersökningar

40 Enkätfabriken undersökningar

41 Enkätfabriken undersökningar

42 Enkätfabriken undersökningar

43 Enkätfabriken undersökningar

44 Enkätfabriken undersökningar

45 Enkätfabriken undersökningar

46 Enkätfabriken undersökningar

47 Enkätfabriken undersökningar


Ladda ner ppt "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser