Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad

2 Enkätfabriken undersökningar 2 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Farsta

3 Enkätfabriken undersökningar 3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat – Andel nöjda – Bakgrundsfrågor – Resultat per fråga över tid – Resultat per regiform – Resultat män/kvinnor – Resultat svarsmetod – Andel nöjda per utförare Sammanfattning av resultatet

4 Enkätfabriken undersökningar 4 Om undersökningen Undersökningen riktas till personer som vid undersökningstillfället hade någon form av biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin med verksamhetskoderna 1932 och 1941. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi och entreprenader Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt med ett bifogat portofritt svarskuvert. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Insamling har skett under perioden 7 april - 17 augusti 2015. ● Denna rapport visar resultaten för personer med beslut om insat från Farsta stadsdelsnämnd. Jämförelse görs mellan år 2013-2015 där så är möjligt. Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. ● Totalt för Farsta stadsdelsnämnd inkom 80 svar vilket ger en svarsprocent på 41 %. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Enkätfabriken AB, Daniel Sturesson, daniel.sturesson@enkatfabriken.se

5 Enkätfabriken undersökningar 5 Frågorna i enkäten 1. Jag är nöjd med hur många timmar jag får boendestöd i månaden 2. Jag har haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd jag får av mina boendestödjare 3. Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och klagomål på mina boendestödjare 4. Mina boendestödjare vet vad jag klarar av 5. Mina boendestödjare frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 6. Jag är nöjd med det stöd jag får av mina boende stödjare 7. Jag litar på mina boendestödjare 8. Jag blir bemött med respekt av mina boendestödjare 9. Mina boendestödjare är bra på att uppmuntra mig att göra saker själv 10. Jag tycker att mina boendestödjare kan tillräckligt mycket 11. Jag är nöjd med mina boendestödjare 12. Jag känner mig trygg med mina boendestödjare 13. Utredningen av mitt behov av stöd var bra 14. Jag är nöjd med min handläggares bemötande 15. Jag har själv valt min utförare 16. Jag har fått information om möjligheten att välja utförare 17. Har du besvarat frågorna själv?

6 Enkätfabriken undersökningar 6 Svarsfrekvens

7 Sammanfattning av resultatet Svarsfrekvensen i Farsta är i årets undersökning 41 % vilket innebär att det skett en något negativ utveckling från föregående år då svarsfrekvensen låg på 48 %. Vad gäller brukarnas övergripande nöjdhet med boendestödet är resultatet på ungefär samma nivå som föregående år, med 91 % nöjda brukare, att jämföra mot 90 % året innan. Den främsta förbättringen avser frågan huruvida brukarna fått information om att välja utförare. Andelen som instämmer på den punkten har ökat från 39 % 2014, till 48 %. I förhållande till Stockholm stad är Hägersten Liljeholmens resultat överlag på samma nivå eller något lägre. Enkätfabriken undersökningar 7

8 8 Andel nöjda

9 Enkätfabriken undersökningar 9

10 10

11 Enkätfabriken undersökningar 11 Bakgrundsfrågor

12 Enkätfabriken undersökningar 12

13 Enkätfabriken undersökningar 13

14 Enkätfabriken undersökningar 14 Resultat per fråga över tid

15 Enkätfabriken undersökningar 15

16 Enkätfabriken undersökningar 16

17 Enkätfabriken undersökningar 17

18 Enkätfabriken undersökningar 18

19 Enkätfabriken undersökningar 19

20 Enkätfabriken undersökningar 20

21 Enkätfabriken undersökningar 21 Resultat per regiform

22 Enkätfabriken undersökningar 22

23 Enkätfabriken undersökningar 23

24 Enkätfabriken undersökningar 24

25 Enkätfabriken undersökningar 25

26 Enkätfabriken undersökningar 26

27 Enkätfabriken undersökningar 27

28 Enkätfabriken undersökningar 28 Resultat män/kvinnor

29 Enkätfabriken undersökningar 29

30 Enkätfabriken undersökningar 30

31 Enkätfabriken undersökningar 31

32 Enkätfabriken undersökningar 32

33 Enkätfabriken undersökningar 33

34 Enkätfabriken undersökningar 34

35 Enkätfabriken undersökningar 35 Resultat svarsmetod

36 Enkätfabriken undersökningar 36

37 Enkätfabriken undersökningar 37

38 Enkätfabriken undersökningar 38

39 Enkätfabriken undersökningar 39

40 Enkätfabriken undersökningar 40

41 Enkätfabriken undersökningar 41

42 Enkätfabriken undersökningar 42 Andel nöjda per utförare Observera att dessa svar är baserade på de brukare som stadsdelsnämnden fattat beslut om. Enbart utförare med minst 5 svarande med beslut från denna stadsdelsnämnd redovisas.

43 Enkätfabriken undersökningar 43

44 Enkätfabriken undersökningar 44

45 Enkätfabriken undersökningar 45

46 Enkätfabriken undersökningar 46

47 Enkätfabriken undersökningar 47

48 Enkätfabriken undersökningar 48

49 Enkätfabriken undersökningar 49

50 Enkätfabriken undersökningar 50

51 Enkätfabriken undersökningar 51

52 Enkätfabriken undersökningar 52

53 Enkätfabriken undersökningar 53

54 Enkätfabriken undersökningar 54

55 Enkätfabriken undersökningar 55

56 Enkätfabriken undersökningar 56

57 Enkätfabriken undersökningar 57

58 Enkätfabriken undersökningar 58


Ladda ner ppt "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser