Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad

2 Enkätfabriken undersökningar 2 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Sysselsättning Alvsjo

3 Enkätfabriken undersökningar 3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat – Andel nöjda – Bakgrundsfrågor – Resultat per fråga över tid – Resultat per regiform – Resultat män/kvinnor – Resultat svarsmetod – Andel nöjda per utförare Sammanfattning

4 Sammanfattning av resultatet Svarsfrekvensen i Älvsjö är i årets brukarundersökning 52 % vilket vid en jämförelse med hela stadens sammantagna resultat är 5 % högre. Vad gäller brukarnas övergripande nöjdhet med sysselsättningen är resultatet lägre i årets mätning, med 82 % nöjda brukare, att jämföra med 90 % året innan och 100 % från 2013. Vid en nedbrytning av resultatet går det dock att urskilja områden med både högre och lägre nöjdhet. Gällande frågan om hur nöjd brukaren är med antal pass på sin sysselsättningsverksamhet har det skett en negativ utveckling sedan föregående år, från 100 % till 82 %. Den främsta förbättringen avser frågan huruvida personalen vet vad brukaren klarar av. Andelen som instämmer på den punkten har ökat från 64 % 2014, till 92 %. I förhållande till Stockholms stad sammantagna nöjdhet är Älvsjös resultat 7 % lägre. Vid en jämförelse av enskilda områden finns det likaså här både positiva och negativa skillnader. Vid frågan huruvida brukaren litar på personalen är hela 100 % av Älvsjös brukare nöjda jämfört med Stockholm stads 90 %. Störst negativ skillnad är det huruvida brukaren fått information om möjligheten att välja verksamhet, där hela stadens resultat är 9 % högre. Enkätfabriken undersökningar 4

5 5 Om undersökningen Undersökningen riktas till personer som vid undersökningstillfället hade någon form av biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin med verksamhetskoden 1970. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi och entreprenader. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt med ett bifogat portofritt svarskuvert. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Insamling har skett under perioden 6 augusti - 2 oktober 2015. ● Denna rapport visar resultaten för personer med beslut om insats från Älvsjö stadsdelsnämnd. Jämförelse görs mellan år 2013-2015 där så är möjligt. Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. ● Totalt för Älvsjö stadsdelsnämnd inkom 12 svar vilket ger en svarsprocent på 52 %. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Enkätfabriken AB, Daniel Sturesson, daniel.sturesson@enkatfabriken.se

6 Enkätfabriken undersökningar 6 Frågorna i enkäten 1. Jag har haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet 2. Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och klagomål på min sysselsättningsverksamhet 3. Personalen vet vad jag klarar av 4. Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 5. Det jag gör på min sysselsättnings-verksamhet känns viktigt för mig 6. Jag blir väl bemött av personalen 7. Jag är nöjd med det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet 8. Jag litar på personalen 9. Personalen är bra på att få mig att göra saker själv 10. Jag tycker att personalen kan tillräckligt mycket 11. Jag är nöjd med min sysselsättningsverksamhet 12. Jag känner mig trygg med min sysselsättningsverksamhet 13. Utredningen av mitt behov av stöd var bra 14. Jag är nöjd med min handläggares bemötande 15. Jag är nöjd med hur många pass jag har per vecka på min sysselsättningsverksamhet 16. Jag har själv haft möjlighet att välja vilken sysselsättning jag ska gå på 17. Jag har fått information om möjligheten att välja sysselsättningsverksamhet 18. Har du besvarat frågorna själv?

7 Enkätfabriken undersökningar 7 Svarsfrekvens

8 Enkätfabriken undersökningar 8 Andel nöjda

9 Enkätfabriken undersökningar 9

10 10

11 Enkätfabriken undersökningar 11 Bakgrundsfrågor

12 Enkätfabriken undersökningar 12

13 Enkätfabriken undersökningar 13

14 Enkätfabriken undersökningar 14 Resultat per fråga över tid

15 Enkätfabriken undersökningar 15

16 Enkätfabriken undersökningar 16

17 Enkätfabriken undersökningar 17

18 Enkätfabriken undersökningar 18

19 Enkätfabriken undersökningar 19

20 Enkätfabriken undersökningar 20

21 Enkätfabriken undersökningar 21 Resultat per regiform Redovisas ej p.g.a. för få svarande

22 Enkätfabriken undersökningar 22 Resultat män/kvinnor

23 Enkätfabriken undersökningar 23

24 Enkätfabriken undersökningar 24

25 Enkätfabriken undersökningar 25

26 Enkätfabriken undersökningar 26

27 Enkätfabriken undersökningar 27

28 Enkätfabriken undersökningar 28

29 Enkätfabriken undersökningar 29 Resultat svarsmetod Redovisas ej p.g.a. för få svarande

30 Enkätfabriken undersökningar 30 Andel nöjda per utförare Observera att dessa svar är baserade på de brukare som stadsdelsnämnden fattat beslut om. Enbart utförare med minst 5 svarande med beslut från denna stadsdelsnämnd redovisas.

31 Enkätfabriken undersökningar 31

32 Enkätfabriken undersökningar 32

33 Enkätfabriken undersökningar 33

34 Enkätfabriken undersökningar 34

35 Enkätfabriken undersökningar 35

36 Enkätfabriken undersökningar 36

37 Enkätfabriken undersökningar 37

38 Enkätfabriken undersökningar 38

39 Enkätfabriken undersökningar 39

40 Enkätfabriken undersökningar 40

41 Enkätfabriken undersökningar 41

42 Enkätfabriken undersökningar 42

43 Enkätfabriken undersökningar 43

44 Enkätfabriken undersökningar 44

45 Enkätfabriken undersökningar 45

46 Enkätfabriken undersökningar 46

47 Enkätfabriken undersökningar 47


Ladda ner ppt "Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser