Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia Optimala lärmiljöer Kungsholmens grundskola är det självklara valet där vi ständigt arbetar med att skapa optimala lärmiljöer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia Optimala lärmiljöer Kungsholmens grundskola är det självklara valet där vi ständigt arbetar med att skapa optimala lärmiljöer."— Presentationens avskrift:

1

2 The Capital of Scandinavia

3

4 Optimala lärmiljöer Kungsholmens grundskola är det självklara valet där vi ständigt arbetar med att skapa optimala lärmiljöer för att utveckla varje elevs lärande och kunskapsutveckling

5 Utveckla optimala lärmiljöer Elevhälsoteamets hälsofrämjande uppdrag Utveckla vårt förbyggande och främjande trygghetsarbete Digitala verktyg som ett naturligt verktyg för elevernas lärande och utveckling Prioriterade utvecklingsområden 2016 4

6 Skolan är en av de bästa kommunala skolorna 2014 i Stockholm sett till meritvärdet i skolår 9! Kungsholmens Grundskola är en kommunal F-9 skola på Kungsholmen som från och med höstterminen 2016 blir årskurs F-6 och årskurs 7-9 Kungsholmens Grundskola F-5 har fem förskoleklasser. Vår nya skola är byggd för en fem parallellig organisation

7 Kungsholmens Grundskola har grundsärskola från förskoleklass till och med årskurs 9 Skolan erbjuder fritidshem för alla elever årskurs F - 3 Skolan erbjuder fritidsklubb för elever i årskurs 4-6

8

9

10

11

12 Kungsholmens grundskola har 5 förskoleklasser Personalgruppen består av tre personal, förskollärare, fritidspedagog och barnskötare Kungsholmens grundskola har valt att arbeta med sammanhållna förskoleklasser

13 Förskoleklassen består av två delar, skolförberedande och skolbarnsomsorg Heltid omfattar både skolförberedande och skolbarnsomsorg För skolbarnsomsorgen betalas deltidstaxa Den skolförberedande delen är tre timmar per dag och är förlagd på förmiddagen mellan 9.00-1200 inkl lunch Den skolförberedande verksamheten är avgiftsfri

14 Trygghet Jämställdhet Demokrati Ansvar Samverkan Natur Kultur Rörelse Skapande Inlärning

15

16 Gå in på www.stockholm.se/skolvalwww.stockholm.se/skolval Ansökan sker genom e-tjänst mellan den 15 januari och 15 februari 2016 Vid frågor: Kontaktcenter 508 00 508 Tre aktiva val Besked om placering till föräldrar Antagningsbesked och erbjudande av placering senast den 15 mars Inbjudan till föräldramöte i aktuell förskoleklass under maj månad Personal som medverkar i gruppsammansättning av förskoleklasserna: Skolledning Pedagogiska ledare i förskolklass Elevhälsoteam

17 Huvudregeln är att ett barn/en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet/eleven ska gå Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning;

18 Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet. Beslut tas av rektor efter samråd med grundskolechef. Barn som bor inom 2 kilometers gångavstånd och som har syskon som går i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja. Barn som har rätt till en plats i förskoleklass alternativt årskurs 1. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass. Barn boende i annan kommun.

19 INSKOLNINGSTIDER I FÖRSKOLEKLASS Hösten 2016 V.33, preliminärt Torsdag 18/8 kl. 9.00-11.00 Upprop. Vi presenterar oss för varandra. Fredag 19/8 kl. 9.00-12.00 Samling. Namnlekar. Vi ritar och målar. Fruktstund och saga. Måndag 22/8 kl. Skolstart

20 När alla barn är placerade i respektive klasser inbjuds ni föräldrar till ett möte med de aktuella pedagogerna i klassen under maj månad Ni är även välkomna att ta kontakt med våra nuvarande förskoleklasser under våren Skolans mailadress är: www.kungsholmensgrundskola.stockholm.se

21


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia Optimala lärmiljöer Kungsholmens grundskola är det självklara valet där vi ständigt arbetar med att skapa optimala lärmiljöer."

Liknande presentationer


Google-annonser