Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lillsjöskolan 19 januari 2017 Kl 18-19.30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lillsjöskolan 19 januari 2017 Kl 18-19.30."— Presentationens avskrift:

1 Lillsjöskolan 19 januari 2017 Kl

2 Program Information om Lillsjöskolan
Information om förskoleklass och valet Besök i alla förskoleklasser (skola och fritids)

3 Lillsjöskolans organisation 17-18
Arbetslag A – 100 elever Arbetslag B – 100 elever Arbetslag C – 100 elever Speciallärare Maike Speciallärare Ylva Speciallärare Sandra Fklass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Lilla Fritids A Stora A Lilla Fritids B Stora B Lilla Fritids C Stora C 1frp + 2 bsk 1 frp + 2 bsk Till hösten 2017 har vi möjlighet att lära känna som mest 75 nya elever

4 RÖD TRÅD/MÅL- UPPFYLLELSE
LÄSUTVECKLING Skolans utvecklingsområden TRYGGHET & INFLYTANDE IKT RÖD TRÅD/MÅL- UPPFYLLELSE SPECIALUNDER- VISNING & TILLGÄNGLIGHET FRITIDSHEMSUTV. FÖRSKOLEKLASSUTV.

5 Förskoleklass Frivillig skolform sedan 1998
Föra in förskolans pedagogik i skolan. En kombination av förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Lek, omsorg, skapande och barnets eget utforskande Som en bro mellan förskolan och skolan. Ingår under skolans läroplan med särskilt avsnitt om vad man skall arbeta med.

6 Förskoleklass Från och med det år ett barn fyller sex år är skall alla barn i Sverige erbjudas plats. avgiftsfri omfattar minst 525 timmar under ett läsår. följer skolans läsårstider och lov. Stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

7 Frivilligt men ändå inte
Vi börjar dagen kl 8.20 viktigt med starttiden Upprop Samling Arbete Lunch Rast Avslut Fritids före och efter förskoleklassen för dem som har avtalat om det.

8 Efter förskoleklass tar fritidshemmet vid
Förskoleklassen Fritidshemmet Förmiddagstiden Läsåret 25 elever 2 förskollärare Ansöker via webben Omsorg före och efter Omsorg under lov Föräldrar som arbetar, studerar I viss omfattning för föräldralediga tex . 50 elever 1 fritidspedagog 2 barnskötare

9 Vilka får gå på fritids Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Annars är närvarotiden - begränsad till 2 tim/dag direkt efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder i mycket begränsadomfattning och max 5 tim/dag. Rektor beslutar om hur närvarotiden förläggs vid lov

10 Samverkan och övergång
Informationsmöte i januari. Februari - val på nätet. Mars – information om tilldelad skola (närhetsprincipen) April – information om vilken av de tre förskoleklasserna (förarbetas av bitr rektor och förskolechefer) April – inbjudan till möte Maj – barnen besöker. Augusti startar fritids för de barn som skall gå där Onsdag 23 augusti – skolstart

11 Inskolning i förskoleklass ?
Full fart från skolstart Vill man ha kortare dagar kan man ha inskolning och sluta före lunch eller efter lunch ett tag. Ett orosmoln som är en möjlighet – vi skall få nya fläkthus. Höstens start hos oss blir nog exakt vid skolstart. (vår personal vid annan skola till dess)

12 KUNGSÄNGEN En presentation med bilder
Lillsjöskolan KUNGSÄNGEN En presentation med bilder

13 Vi visar bara ett fåtal bilder
Det stora bildmaterialet vi visade vid öppet hus innehåller bilder på personal och elever. Det vill vi inte lägga ut på nätet. Därmed ser du ett mycket begränsat bildmaterial här.

14 Språklekar

15 Matematik

16 Matematik

17 Året i förskolekass Augusti och september: Lära-känna-veckor, arbeta ihop gruppen, trygghet och lära-känna samtal Oktober: 1:a veckan går vi till Spången (höst-tema) November: December och januari: - Spången (vinter-tema) Februari Mars och april: - Spången (vår-tema) Maj Juni: - Spången (sommar-tema), Lillsjötoppen med tipspromenad Sen tillkommer; simning, studiebesök 2 st/termin

18 Vad händer nu i kväll Delar oss i 3 grupper.
Du möter en förskoleklass i taget. Efter ca 15 minuter roterar du till nästa klassrum för att ytterligare 15 min senare rotera till nästa. Det som visas i rummen sker i alla förskoleklasser Bornholmsmetod Matematik Självständigt arbete Grej of the Day A B C

19 Välkommen till oss på Lillsjöskolan!


Ladda ner ppt "Lillsjöskolan 19 januari 2017 Kl 18-19.30."

Liknande presentationer


Google-annonser