Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 4/9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 4/9."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 4/9

2 Resultat Nationella Prov

3

4 Måluppfyllelse åk 1-3

5 Föräldraenkät Arbetsro 15,9 82,6 13,7 85,2 Kommer på föräldramöten
Vad anser föräldrarna om: Årets res. Sällan/ aldrig % Ofta eller alltid % Förra året Barnets trivsel 1,6 98,4 0,6 98,8 Arbetsglädje 96,8 2,4 97,6 Arbetsro 15,9 82,6 13,7 85,2 Personalen bryr sig om mitt barn 95,3 1,2 98,2 Stämningen mellan personal och barn 3,2 Personalen är goda förebilder 0,8 95,2 Bra bemötande av skolans personal 99,2 99,4 Info om målen som styr verksamheten 6,4 92,8 2,9 96,5 Hur barnet stimuleras till utveckling och lärande 4,8 94,4 3,6 Hur barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs upp Info om mitt barns utveckling och lärande 96,0 97,7 Jag känner mig delaktig i mitt barns skolarbete 5,6 92,4 Kommer på föräldramöten 10,4 88,9 7,7 89,9 Nöjd med föräldramötena 9,5 84,9 85,8 Nöjd med mitt barns skola 1,8 Kan rekommendera skolan till andra 3,0

6 Mål för kommande läsår Vid resultatet av nationella proven våren 2014 når en högre andel elever kravnivån på delprovet skrivning. Vid slutet av läsåret 2013/2014 visar föräldrar och elever en högre nöjdhetsfaktor i nöjdhets- och trivselenkäter.

7 Omorganisation Genomförs vid nästa läsårsstart Möta behörighetskraven
Skapa en enhet F-3 & fritids vilket innebär lokalbyten på skolan

8 Behörighetskrav Anställd före den 1 juli 2011
Du får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygssättning även utan legitimation fram till den 30 juni 2015. Anställd den 1 juli 2011 eller senare Du som är lärare eller förskollärare och har ingått eller ingår avtal om anställning den 1 juli 2011 eller senare måste från den 1 december 2013 vara legitimerad för att få bedriva undervisning och självständigt sätta betyg. Från den 1 december 2013 måste du också vara legitimerad för att kunna anställas utan tidsbegränsning. Utan legitimation kan du då endast anställas med tidsbegränsning under högst ett år i taget, men bara om det inte finns en legitimerad lärare eller förskollärare att tillgå eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen. I de fall läraren inte har legitimation får denna inte självständigt sätta betyg.

9 Skapa en enhet Skolinspektionen lyfter frågan vid sin tillsyn
Geografiskt långt ifrån varandra, svårt med spontant samarbete Använda skolans resurser mer effektivt

10 Regionförbundet Regionalt skolstöd
Arbetar för skolutveckling i Örebro Län Kommer att arbeta med oss under läsåret för att kartlägga vår verksamhet och lyfta fram styrkor och utvecklingsområden. Lägga grunden för ett fortsatt bra arbete inför omorganisationen.

11 Föräldramedverkan Era åsikter viktiga! Frågeställningar att besvara
Intervju med några föräldrar 1/


Ladda ner ppt "Föräldramöte 4/9."

Liknande presentationer


Google-annonser