Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia För att byta bakgrundsbild klicka på STHLM bilder på fliken Start. Har du en egen bild högerklickar du på bakgrundsbilden och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia För att byta bakgrundsbild klicka på STHLM bilder på fliken Start. Har du en egen bild högerklickar du på bakgrundsbilden och."— Presentationens avskrift:

1 The Capital of Scandinavia För att byta bakgrundsbild klicka på STHLM bilder på fliken Start. Har du en egen bild högerklickar du på bakgrundsbilden och väljer Formatera bakgrund och sen Infoga från: Fil. Tänk på att logotypen alltid ska vara tydlig. Vit logotyp mot mörk bakgrund och svart logotyp mot ljus. Byt mellan de olika under Layout. Enheten för nyanlända elever

2 MÅLBILD Alla skolor ska ta emot nyanlända elever, som har genomgått en inledande bedömning av kunskapsnivån, steg 1 och 2, med skolverkets material och så fort som möjligt inkluderas i en ordinarie klass. Alla elever får undervisning och/eller studiehandledning på sitt modersmål för att så fort som möjligt tillägna sig ämneskunskaper Alla lärare som undervisar elever med annat modersmål har goda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Allt mottagande sker utifrån gemensamt fastställda rutiner

3 Styrning och ansvar Grundskolans ledningsgrupp Skolenheterna Enheten för mottagande av nyanlända elever- Uppföljning och styrning i frågor som rör START Stockholm nyanländas mottagande och utbildning Särskilda undervisningsgrupper Kompetensutbildning och stöd: Workshops, seminarier, processtöd i samarbete med FoU, Språkcentrum, skolstöd, skolhälsan osv. - Samarbete med: andra förvaltningar, verksamheter, avdelningar - Kontakt med: andra myndigheter och kommuner - Kommunikation och mediakontakter

4 Organisation nyanlända med start –ht 2016 Elever åk f-6 placeras enligt den relativa närhetsprincipen. Elever åk 7-9, som är helt nyanlända, placeras i skolor med förberedelseklasser. Helt nyanlända elever (Dari och arabiska) erbjuds plats i språkhomogena förberedelseklasser. Elever, åk 7-9, utan tidigare skolbakgrund placeras i grupper för grundläggande läs- och skrivutveckling. Elever åk 7-9, som flyttar in till Stockholm – kommunanvisade och EBO, placeras där det bedöms finnas plats.

5 START Stockholms uppdrag i grundskolan ta emot alla nyanlända elever placera alla nyanlända elever göra en inledande bedömning göra ett inledande hälsobesök Rapportera till mottagande grundskola

6 Gemensamt mottagande för nyanlända elever - START Stockholm Nyanländ elev Anmäler sig till START Kartlagd elev Ej Kartlagd elev (mindre än 2 månader i Sv skola) Skolplaceras Kartläggning Skolhälsoundersökning Skolplaceras i skola med fbk

7 Kartläggning av nyanlända elever på START Stockholm  Skolverkets Steg 1  Skolverkets Steg 2  STARTs kartläggning  Familjesamtal Språk och erfarenheter Litteracitet Numeracitet Matematik Engelska No So Skriv och talförmåga Skolverkets steg 1 Skolrelaterad information Kartläggningsprofil + Samtalsunderlag Kartläggningsprofil + Samtalsunderlag Elevrapport + Muntligt Samtalsunderlag + Muntligt

8 Nyanländ elev Alla nyanlända ska träffa skolsköterska när de börjar i skolan. Skolsköterskan får alla nödvändiga uppgifter av mottagningsansvarig på START, läggs in i PMO. Vid behov träffar även den nyanlända skolläkare. Hälsobesöket syftar till att hitta smittsam sjukdom, få vetskap om kroniska sjukdomar och att kartlägga tidigare vaccinationer. Vaccinationerna ska påbörjas så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

9 Två flöden…. Flöde 1-frisk elev Träffar skolsköterska för hälsobesök Skolläkare ordinerar vaccinationer vid sittrond Fortsatt hälsoprogram enligt årskurs Flöde 2-symptom på sjukdom Träffar skolsköterska för hälsobesök Eventuellt träffa skolläkaren Remiss till VC/BUMM Skolläkare ordinerar vaccinationer efter klartecken från sjukvården Fortsatt hälsoprogram enligt årskurs


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia För att byta bakgrundsbild klicka på STHLM bilder på fliken Start. Har du en egen bild högerklickar du på bakgrundsbilden och."

Liknande presentationer


Google-annonser