Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 1 Datum:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 1 Datum:"— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 1 Datum:

2 Välkommen! Utbildning om Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
Syfte: Presentera produkten Kultur- och språkanpassad hälsoinformation (HI) Gå igenom hur ni kan utbilda personal i att använda produkten HI Förbereda för genomförandet Presentation av kursledare och ev. även deltagare.

3 Dagens agenda Bakgrund till uppdraget
Genomgång Kultur- och språkanpassad hälsoinformation (Lunch) Spridning och tillämpning Spridningsledare Personal Workshop med gruppövningar Vad ska ni göra när ni kommer hem?

4 Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända
En satsning på att stärka hälsan hos asylsökande och nyanlända En del av Uppdrag psykisk hälsa Förstudie i Värmland Produkter togs fram Resultaten visade att det går att göra mycket

5 Vad är målet? Övergripande: På verksamhetsnivå:
Stärka fysisk och psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända Stödja en positiv hälsoutveckling Öka antalet genomförda hälsoundersökningar På verksamhetsnivå: Göra skillnad i dag, inte vänta

6 Hur uppfylls målet? Modell för spridning:
Prata om de olika utbildningsstegen och vilket material som finns som stöd: Körschema steg 1 Körschema steg 2 Presentationsstöd (ppt)

7 Gruppövning: Om du var flykting ...
Vilken information som rör din hälsa behöver du? På vilket språk? Var letar du efter den? Vem ska ge dig den?

8 Produkter på tre olika nivåer – pyramiden
Material för alla Material för de som har lindrig psykisk ohälsa – primärvården Material för de som har svår psykisk ohälsa – specialistvården

9 Framtagna produkter De här produkterna är de som finns, de sorteras i tre nivåer (visa pyramiden + webbsidan där produkterna finns).

10 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa
Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd Välj nivå Välj modul

11 Vad är din roll? Ska du utbilda eller genomföra?

12 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

13 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
……För alla asylsökande och nyanlända Syfte: Relevant information på rätt språk ……Mål: Fler genomförda hälsoundersökningar Styra patienter till rätt vårdnivå Informera enhetligt

14 Bakgrund – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
Enligt vårdpersonal vet asylsökande ibland inte … hur de kan söka vård vad hälsoundersökningen innebär vilken vård de har rätt till Erfarenheter visar att information behöver … ges på olika sätt ges på olika språk upprepas vid flera tillfällen

15 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
……Informationsmaterial som kan spridas på olika sätt Affisch Filmer Presentationsunderlag för informationsträffar Materialet innehåller information om Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Nämn kort vad en hälsoinformationsträff är i anslutning till punkt tre i den vänstra punktlistan.

16 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation
……Symbolbaserat och enkelt språk – för att nå så många som möjligt Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja, (engelska) ……Anpassa geografiskt med lokal information Filmerna finns inte på engelska. Affischen och presentationsunderlaget kan anpassas med lokal information.

17 Symbolbaserad affisch: Vård i Sverige för asylsökande
…Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja Titta på affischen tillsammans.

18 Diskutera: Hur skulle du använda affischen?
Låt deltagarna diskutera i grupper och ge cirka tre förslag per grupp. Exempel: Sätt upp på platser Asylboenden Vårdinträttningar Idéburna organisationer Bibliotek Religiösa samlingspunkter SFI ... och andra träffpunkter. Ge som lösblad. Sprid via Internet.

19 Film: Affischfilmen En kort film med samma information som affischen.
Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja Visa filmen om det finns tid (svenska 2.21 min.) eller berätta om den.

20 Presentationsunderlag för hälsoinformationsträffar (ppt)
Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Används som underlag för hälsoinformationsträffar Gå igenom presentationsunderlaget översikligt med deltagarna om tid finns.

21 Film: Sjuksköterskans roll
Information om svenska sjuksköterskors utbildning och kompetens Användning: Visas som introduktionsfilm under Hälsoinformationsträffar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja Visa filmen om det finns tid (svenska 1.21 min.) eller berätta om den.

22 Diskutera: I vilka sammanhang skulle filmen kunna visas?

23 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa
Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd Välj nivå: För alla asylsökande och nyanlända Välj modul Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

24 Det finns planer på att ta fram mer Hälsoinformation
Gör materialet till ert eget!

25 Övning Hur skulle du anpassa materialet?

26 Vad ska ni göra när ni kommer hem?

27 Diskutera: Hur gör ni i dag?
Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Hur informerar ni asylsökande och nyanlända om deras rätt till vård och om hur sjukvården fungerar i Sverige? Vilka personalgrupper är det som gör det?

28 Tänk ut tre konkreta saker som du kan börja med inom två veckor
Gruppövning: Tänk ut tre konkreta saker som du kan börja med inom två veckor Exempel: Bokmärk webbsidorna du behöver (Bonus: sätt hemsidan som startsida) Ladda hem materialet Sprid länkarna Läs materialet och fundera på hur du vill använda det Berätta för dina kollegor vad du har lärt dig i dag Dokumentera språkbehoven Sätt upp affischen på relevanta platser (SL) Identifiera de som ska utbildas (SL): Ta reda på vilka lokaler som är lämpliga att utbilda i (SL): Informera om satsningen

29 Gruppövning: Vad behöver du för att sätta igång när du kommer tillbaka till jobbet?
Kunskap Stöd Praktiska förutsättningar Material (3–5 personer per grupp)

30 Gruppövning: Hur kommer ni i kontakt med de asylsökande och nyanlända?
Har ni tips till andra? (3–5 personer per grupp)

31 Utbildningsstöd för utbildare
Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Manual Körschema steg 1 Körschema steg 2 Presentationsstöd Material PDF Filmer

32 Goda exempel ……Plattform för att samla in och dela med sig av goda exempel Hitta tips på fler verktyg Har ni tips på bra information som kan användas av andra landsting, tipsa SKL via plattformen Webbplats:

33 Öppen diskussion och erfarenhetsutbyte

34 Kontakt och stöd vid genomförandet
Lista över samordnare i landstingen och regionerna finns på Uppdrag psykisk hälsas webbplats:


Ladda ner ppt "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 1 Datum:"

Liknande presentationer


Google-annonser