Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Självhjälp genom hälsostöd 19 september 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Självhjälp genom hälsostöd 19 september 2016."— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Självhjälp genom hälsostöd 19 september 2016

2 Välkommen! Utbildning om Kultur- och språkanpassad hälsoinformation och Självhjälp genom hälsostöd Syfte: Presentera produkterna Kultur- och språkanpassad hälsoinformation (HI) och Självhjälp genom hälsostöd (HS) Gå igenom hur ni kan utbilda personal i att använda HI och HS Förbereda för genomförandet

3 Dagens agenda Bakgrund till uppdraget Genomgång Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Genomgång Självhjälp genom hälsostöd (Lunch) Spridning och tillämpning Spridningsledare Personal Workshop med gruppövningar Vad ska ni göra när ni kommer hem?

4 Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända En satsning på att stärka hälsan hos asylsökande och nyanlända En del av Uppdrag psykisk hälsa Förstudie i Värmland Produkter togs fram Resultaten visade att det går att göra mycket

5 Vad är målet? Övergripande: Stärka fysisk och psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända Stödja en positiv hälsoutveckling Öka antalet genomförda hälsoundersökningar På verksamhetsnivå: Göra skillnad i dag, inte vänta

6 Hur uppfylls målet? Modell för spridning:

7 Gruppövning: Om du var flykting... Vilken information som rör din hälsa behöver du? På vilket språk? Var letar du efter den? Vem ska ge dig den?

8 Produkter på tre olika nivåer – pyramiden Material för alla Material för de som har lindrig psykisk ohälsa – primärvården Material för de som har svår psykisk ohälsa – specialistvården

9

10 Språk Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Filmerna finns på: ●Svenska ●Arabiska ●Dari ●Somaliska ●Tigrinja Textmaterial finns på: ●Svenska ●Arabiska ●Dari ●Engelska ●Somaliska ●Tigrinja Självhjälp genom hälsostöd Filmerna finns på: ●Svenska ●Arabiska ●Dari ●(Persiska) ●Somaliska ●Tigrinja Textmaterial finns på: ●Svenska ●Dari

11 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa http://www.uppdragpsykiskhalsa.se ●Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande ●Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd ●Välj nivå ●Välj modul

12 Vad är din roll? Ska du utbilda eller genomföra?

13 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

14 …… För alla asylsökande och nyanlända Syfte: Relevant information på rätt språk ……Mål: Fler genomförda hälsoundersökningar Styra patienter till rätt vårdnivå Informera enhetligt

15 Bakgrund – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Enligt vårdpersonal vet asylsökande ibland inte … hur de kan söka vård vad hälsoundersökningen innebär vilken vård de har rätt till Erfarenheter visar att information behöver … ges på olika sätt ges på olika språk upprepas vid flera tillfällen

16 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation ……Informationsmaterial som kan spridas på olika sätt Affisch Filmer Presentationsunderlag för informationsträffar Materialet innehåller information om Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar

17 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation ……Symbolbaserat och enkelt språk – för att nå så många som möjligt Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja, (engelska) ……Anpassa geografiskt med lokal information

18 Symbolbaserad affisch: Vård i Sverige för asylsökande … Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja

19 Diskutera: Hur skulle du använda affischen?

20 Film: Affischfilmen ……En kort film med samma information som affischen. Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja

21 Presentationsunderlag för hälsoinformationsträffar (ppt) Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Används som underlag för hälsoinformationsträffar

22 Film: Sjuksköterskans roll Information om svenska sjuksköterskors utbildning och kompetens Användning: Visas som introduktionsfilm under Hälsoinformationsträffar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja

23 Diskutera: Var kan du tänka dig att visa filmen?

24 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa http://www.uppdragpsykiskhalsa.se ●Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande ●Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd ●Välj nivå: ○För alla asylsökande och nyanlända ●Välj modul ○Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

25 Det finns planer på att ta fram mer Hälsoinformation Gör materialet till ert eget!

26 Övning Hur skulle du anpassa materialet?

27 Självhjälp genom hälsostöd

28 ●För asylsökande och nyanlända med lätt till medelsvår psykisk ohälsa ●Syfte: Ge individen verktyg att själv hantera psykisk ohälsa ●Något att erbjuda!

29 Vad är Självhjälp genom hälsostöd? En insats med fem gruppträffar ●Övningar och samtal om hälsa ●Informationsfilmer ●Teman: ○Migration och hälsa ○Trauma och stress ○Kost och motion ○Sömn ○Vårdcentralens roll

30 Språk ●Gruppdeltagarna har gemensamt språk ○Använd tolk om gruppledaren inte kan deltagarnas språk ●HS informationsfilmer: Svenska, arabiska, dari, (persiska,) somaliska, tigrinja ●HS textmaterial: Svenska och dari

31 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa http://www.uppdragpsykiskhalsa.se ●Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande ●Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd ●Välj nivå: ○För de med lindrig psykisk ohälsa ●Välj modul ○Självhjälp genom hälsostöd

32 Hälsoundersökningar och hälsostöd ●Frågor om psykisk ohälsa behöver komma in mer i hälsoundersökningarna ●HS erbjuder ett metodstöd för detta Metodstöd för att identifiera personer i behov av hälsostöd ■Ja-/nej-frågor om psykisk ohälsa ■Kriterier ■Förslag på information att ge ■Intresseanmälan ●Återkoppla till gruppledare ○Gruppledaren kontaktar deltagarna TIPS! Det finns också en egen modul för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar.

33 Material i kronologisk ordning ●Metodstöd mall för identifiering ●Inbjudan till deltagare ●Gruppledarguide och informationsfilmer ●Diplom till deltagare

34 Inbjudan till deltagare ●Skickas ut av gruppledaren ●Kort och enkel ●Info om tid och plats

35 Informationsfilmer ●En per gruppträff ○Välkomstfilm ○Migration och hälsa ○Trauma och stress ○Kost och motion ○Vårdcentralen

36 Gruppledarguide ●Dokument på cirka 50 sidor ●Stöd till gruppträffar ○Kan användas som det passar ○Innehåller fullständigt förslag ●5 träffar á 90 min. ●Innehåller upplägg, förberedelser, gruppstorlek, avslappningsövning, övningsblad m.m. ●Material inkluderat i gruppledarguiden ○Övningar ○Faktagenomgångar ○EQ5D självskattningsformulär

37 ●Diplom till deltagare●Uppföljning: EQ5D

38 Gruppträffar ●5–7 deltagare ●Gemensamt språk ●Tolk vid behov ●5 tillfällen ●90 minuter

39 Upplägg för träffar ●Inledning ●Dagens tema, inkl. filmvisning ●Paus ●Övning på temat ●Gruppsamtal om temat ●Sammanfattning ●Avslappning

40 Att tänka på som gruppledare ●Läs gruppledarguiden ●Kopiera upp material i förväg ●Var öppen och lyhörd inför deltagarna ●HS genomförs i dialogform

41 Innehåll träff 1 – Introduktion ●Presentation och introduktion ●Gruppregler ●TEMA: introduktion ○Film: Välkomstfilm ●Fikapuas 15 min. ●Övning ○Vad vill deltagarna ta upp? ●Gruppsamtal utifrån övningen ●Skriftlig information om vård ●Självskattning EQ5D Material i gruppledarguiden ●Övningsblad ●Gruppsamtal ●Självskattningsformulär

42 Välkomstfilm

43 Innehåll träff 2 – Hur kan flykten påverka hälsan? ●Inledning, repetition från träff 1 ●TEMA: Hur kan flykten påverka hälsan? ○Film: Migration och hälsa ○Muntlig information ●Fikapaus ●Övning ○Att lämna sitt land ●Gruppsamtal utifrån övningen ●Sammanfattning ●Avslappning ○Introduktion ○Övning Material i gruppledarguiden ●Information om hur flykten kan påverka hälsan ●Bild: Hälsans bestämningsfaktorer ●Information om hälsans bestämningsfaktoret ●Övningsblad ●Gruppsamtal ●Avslappningsövning

44 Film: Migration och hälsa

45 Innehåll träff 3 – Stress och sömn ●Inledning, repetition från träff 2 ●TEMA: stress ○Film: stress och sömn ○Muntlig information ●Fikapaus ●Övning ○Att ta sig ur trauma och stress ●Gruppsamtal utifrån övningen ●Sammanfattning ●Avslappning Material i gruppledarguiden ●Information om påfrestningar, sårbarhet och återhämtning ●Bild: påfrestningar och sårbarhet ●Information om sömn ●Att påverka sina mardrömmar ●Övningsblad ●Gruppsamtal ●Avslappningsövning

46 Film: Trauma och stress

47 Innehåll träff 4 – Mat och fysisk aktivitet ●Inledning, repetition från träff 3 ●TEMA: Mat och fysisk aktivitet ○Film: Kost och motion ○Muntlig information ●Fikapaus ●Övning ○Att röra på sig och äta bra ●Gruppsamtal utifrån övningen ●Sammanfattning ●Avslappning Material i gruppledarguiden ●Information om mat ●Bild: mat ●Information om D-vitamin ●Övningsblad ●Gruppsamtal ●Avslappningsövning

48 Film: Kost och motion

49 Innehåll träff 5 – Vårdcentralens roll ●Inledning, repetition från träff 4 ●TEMA: vårdcentralens roll ○Film: Vårdcentralen ○Muntlig information om vård och om tobak, alkohol och narkotika ●Sammanfattning av kursen ●Övning ○Hur har kursen varit? ●Gruppsamtal utifrån övningen ●Utdelning av diplom ●Uppföljning: självskattningsformulär EQ5D ●Avslappning Material i gruppledarguiden ●Information om tobak, alkohol och narkotika ●Mer information om vård ●Sammanfattning av kursinnehållet ●Övningsblad ●Gruppsamtal ●Självskattningsformulär ●Avslappningsövning

50 Film: Vårdcentralen

51 Diskutera: Hur kan vi hantera att deltagarna byts ut under träffseriens gång?

52 Anpassa innehåll och antal träffar efter deltagare ●Fråga deltagarna! ●Anpassa efter gruppsammansättning ●Exempel på ämnen som kan läggas till, plockas bort, minskas eller utökas: ○Barnhälsovård ○Alkohol och droger ○Rökning ○Kostvanor ○Att hantera mardrömmar ○Att hantera ångest och nedstämdhet ○Sömnproblem ●Se t.ex. Plattform för insamling och spridning av goda exempel: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda/sok/?search_hash=1&stringsearch=&q= http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda/sok/?search_hash=1&stringsearch=&q=

53 Vad ska ni göra när ni kommer hem?

54 Diskutera: Hur gör ni i dag? Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Hur informerar ni asylsökande och nyanlända om deras rätt till vård och om hur sjukvården fungerar i Sverige? Vilka personalgrupper är det som gör det? Självhjälp genom hälsostöd Hur hjälper ni i dagsläget asylsökande och nyanlända med lindrig psykisk ohälsa? Vilka personalgrupper är det som arbetar med det i så fall?

55 Gruppövning: Tänk ut tre konkreta saker som du kan börja med inom två veckor

56 Gruppövning: Vad behöver du för att sätta igång när du kommer tillbaka till jobbet? Kunskap Stöd Praktiska förutsättningar Material

57 Gruppövning: ……Hur kommer ni i kontakt med de asylsökande och nyanlända? Har ni tips till andra?

58 Utbildningsstöd för utbildare Manual Körschema för HI plus HS Körschema steg 1 Körschema steg 2 Presentationsstöd Material PDF Filmer Presentationsstöd

59 Goda exempel ……Plattform för att samla in och dela med sig av goda exempel Hitta tips på fler verktyg Har ni tips på bra information som kan användas av andra landsting, tipsa SKL via plattformen Webbplats: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/halsaisverige/verktyg/

60 Öppen diskussion och erfarenhetsutbyte

61 Kontakt och stöd vid genomförandet Lista över samordnare i landstingen och regionerna finns på Uppdrag psykisk hälsas webbplats: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/samordnare-per-landsting/


Ladda ner ppt "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Självhjälp genom hälsostöd 19 september 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser