Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbinarium: HiS10 Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbinarium: HiS10 Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan"— Presentationens avskrift:

1 Webbinarium: HiS10 Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan
Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 3 februari 2017 Webbinarium för utbildningsmodulen HiS10 Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan. Utbildningen är en del i en stort utbildningssatsning- Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. HiS står för hälsa i Sverige och 10 är kurskoden. Presentation av: Maria Kalingas Ruin Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2017)      

2 Syfte med detta webbinarium
Presentera nyheterna i materialet för dig som utbildare Repetera spridningsplanen Syftet med dagen: Visa var ni hittar och hur ni kan använda allt material som har tagits fram i samband med utbildningen. Repetera spridningsplanen. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2017)

3 Utbildningsdagen för elevhälsan
15 november, 2016 3 februari, 2017 Hedersrelaterat våld och förtryck Sexualundervisning på lättare svenska Ett stärkande bemötande Barnpsykiatrisk problematik Hälsostöd och samverkan Utbildningstillfällen 15 november, 3 februari. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

4 Hur går spridningen till?

5 Tre faser i programmet Fas 1: Behovsanalys inom landsting och region
Fas 2: Planering av kunskapslyftet Fas 3: Utbildning och spridning Programmet startade hösten 2016 och fortsätter nu under Programmet går i tre faser och alla landsting och regioner är med. Alla landsting och regioner har gjort en behovsanalys. Utifrån egna förutsättningar- planera kunskapslyft. Spridning pågår definitivt till sista mars 2017, det är så långt som vi kommer följa upp spridning. Ni kan sprida längre.     Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)    

6 Metod för spridning 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare utbildar medarbetare och andra utbildare Metod för spridning ser olika ut nationellt. Varje region och landsting har en samordnare som ansvarar för spridning- jag uppmanar er att kontakta er samordnare och se hur planen ser ut där du är. Spridningsledare är alla ni som sprider till andra. Spridningsledare utbildar andra som behöver kunskapen- kollegor, andra i er närhet, etc. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

7 Navigera på vår hemsida

8 Vi jobbar med olika målgrupper- Klicka på fliken Asylsökande och nyanlända
Allt material finns på hemsidan- allt är tillgängligt för er. Ni laddar hem det ni behöver och anpassar det till er kontext- det behov ni har- det ni väljer att sprida. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

9 Klicka på Om våra utbildningar- ny sida, där listas alla våra utbildningar. Kurskod HiS10. nu kommer ni till vår sida. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

10 Klicka på Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan (HiS10)
Uppdragpsykiskhälsa.se (inte SKL)- gå till flik asylsökande och nyanlända- där hittar du HiS10 Där hittar ni länkar till allt. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

11 Klicka i här, ange er mailadress
Klicka i här, ange er mailadress. Alla ni som behöver få uppdateringar om uppdaterat material- ni får notifiering igenom att ha anmält er mailadress här. Inbjudan till fler webbinarium, etc. Varje uppdateringsknapp är specifik för den utbildningen- så ni bör klicka i alla knappar om ni har deltagit på fler. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

12 Vad finns det för material?

13 Guide till materialet, manualer, talarstöd, etc
Guide till materialet, manualer, talarstöd, etc. Manualer: checklista och guide. Personal respektive för utbildare. Ni får avgöra vilket material som passar er bäst. I manualerna finns en översikt över alla verktyg, samt ett körschema som du kan hämta inspiration från när du ska planera din utbildningsdag Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

14 ZIP-fil Från utbildningsdagen Migration och Psykisk Hälsa- för elevhälsan (HiS 10) finns talarstöd. Talarstöden är Power Points från föreläsarna som har kompletterats med anteckningar. De är utformade för att kunna användas som utbildningsmaterial enskilt såväl som i kombinationen med varandra. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

15 Tillfällen att utbilda personal
Olika typer av tillfällen Temadagar om asylsökande och nyanlända Kortare utbildningstillfällen om temat Som del av andra utbildningar Arbetsplatsmöten Korta infotillfällen Ibland svårt att hitta hela dagar att utbilda personal- leta efter tillfällen som redan är inplanerade- möten där det kan passa in. Tänk brett och stort kring var ni kan få in det- tänk efter vilket behov som finns. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

16 Verktygsbanken

17 Här samlar vi alla bra verktyg och goda exempel från hela landet.
Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

18 Sök på olika ord, personalgrupp
Sök på olika ord, personalgrupp. Välj vilken nivå på insats- förebyggande, medelsvåra insatser, etc. Verktygsbanken uppdateras konstant. Så fort vi får veta något nytt eller något nytt tas fram har vi som ambition att lägga upp det. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

19 Dela goda exempel: viktigt med sökord
Dela goda exempel: viktigt med sökord. Konkreta insatser- måste inte vara något väldigt avancerat. En kort text om rutiner kan t.ex. ha stort värde även om det är enkelt. Det ser mycket olika ut hur alla jobbar- kan lära av varandra, dela med sig av olika arbetssätt. Känns betryggande också att det är någon annan som har testat. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

20 Din spridningsplan

21 Från behovsanalys till spridning
Varje landsting/region har utvecklat en övergripande spridningsplan Du utvecklar ”Min personliga spridningsplan” Varje landsting tänker och jobbar olika, bygger på olika förutsättningar. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

22 Spridningsplan personlig
Spridningsplan personlig. Kontaktuppgifter, samordnares kontaktuppgifter. Vad ska ni sprida? Ett stärkande bemötande, migrationsstress, etc. Till hur många, när Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

23 “Min personliga spridningsplan” hjälper framför allt dig, men även samordnaren, i spridningsarbetet
Dokumentet hjälper dig att Tydliggöra vad ditt mål är Planera hur du når målet Rapportera status till samordnaren i ditt landsting/region och SKL Dokumentet hjälper samordnaren att Få information kring hur spridningen går i ditt landsting/region Sammanställa status för spridningen i ditt landsting/region Maila till samordnare- planera kring hur du ska nå detta mål, rapportera status. Hjälper samordnare att se vad som händer i landstinget/inom regionen. Kontakt med samordnare- ett sätt att få stöd och hjälp. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)

24 Följande personer är samordnare i respektive landsting/region (1/2)
Namn Mejladress Telefonnummer  124 0495/155 80 Blekinge Ingla Blåder Dalarna Carl Widman Gotland Kajsa Lingström Gävleborg Kristina Nilsson Halland Camilla Falk Jämtland Anna Frisk Jönköping Margareta Strindhall Kalmar Ann Arvidsson Kronoberg Bodil Edvardsson Norrbotten Kirsti Jussila Skåne Maria Sandor

25 Följande personer är samordnare i respektive landsting/region (2/2)
Namn Mejladress Telefonnummer 072  Stockholm Mehrnaz Aram Sörmland Anthony Ericson Uppsala Monica Jonsson VGR Lina Gustin Värmland Gunilla Klar Västerbotten Helen Björklund Västernorrland Anna-Karin Öberg Västmanland Pia Carlsson Örebro Gunnel Arvidsson Östergötland Andreas Westöö

26 Nu är det upp till oss att sprida kunskapen!

27 maria.kalingas-ruin@skl.se www.UppdragPsykiskHälsa.se
Lycka till! Hör av er med frågor och funderingar- kontakta mig. Och annars önskar jag er ett varmt lycka till. Källa: Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL (2016)


Ladda ner ppt "Webbinarium: HiS10 Migration och psykisk hälsa- för elevhälsan"

Liknande presentationer


Google-annonser