Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rutiner inför uppgraderingen av Cosmic Innan stoppet Under stoppet Efter stoppet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rutiner inför uppgraderingen av Cosmic Innan stoppet Under stoppet Efter stoppet."— Presentationens avskrift:

1

2 Rutiner inför uppgraderingen av Cosmic Innan stoppet Under stoppet Efter stoppet

3 Utbildning och certifiering Beräknad tidsåtgång – filmer, övning och certifiering: Läkare: 8 timmar Sjuksköterskor: 6 timmar Övriga Cosmic-användare: 4 timmar Övningstid är viktigt! Dela upp tiden i olika arbetspass Innan stoppet

4 Hur genomföra: Utbildningspaketet med filmer, certifiering och utbildningsmiljön (miljön där du kan öva) kan genomföras på jobbet eller hemifrån. Varje verksamhet genomför på lämpligast sätt. För att komma åt utbildningsmiljön hemifrån krävs RSA- dosa och inloggning med SITHS-kort. Certifiering är möjlig från den 14 mars. Alla användare kommer att få ett mejl med instruktioner. Länk till utbildningssidan finns på interna cosmic- webbsidan. (Cosmic-webbsidan nås hemifrån via: www5.ltkronoberg.se/uppgraderingavcosmic)interna cosmic- webbsidan Utbildning och certifiering Innan stoppet

5 Övriga förberedelser för dem som arbetar 15/4 – 18/4 Reservrutiner Cosmic: Alla verksamheter måste gå igenom reservrutinerna inför uppgraderingen. Finns på webben: http://intern.ltkronoberg.se/reservrutin_cosmic/ Tänk på att många av våra medarbetare inte har arbetat med pappersjournal och diktering utanför Cosmic. Innan stoppet

6 Övriga förberedelser för dem som arbetar 15/4 – 18/4 Ordinationslista läkemedel: Waran och insulin ordineras i läkemedelslistan som alla andra läkemedel. Skriv ut ordinationslistan på papper från Cosmic och signera. Utskrivningsmeddelande: Blankett finns att skriva ut från blankettarkivet (se hänvisning i reservrutinen). Medicinlista vid hemgång: Använd läkemedelslistan från Cosmic läskopia och korrigera i den, alternativt skriv ut läkemedelslistan från blankettarkivet Diktering: Funktionen måste aktiveras i varje dator som ska användas för diktering (se hänvisning i reservrutinen). Vid inloggning med eget användar-id, krävs aktivering. Innan stoppet

7 Fredag den 15 april Skriv ut och signera ordinationslistor för läkemedel på alla inneliggande patienter och de som läggs in efter kl 08:00. Listorna ska vara klara senast kl 16. Läkemedel som ordineras efter att ordinationslistor skrivits måste ordineras på papper och i Cosmic fram till stoppet. Varje enhet tar ställning till hur pappersjournalen ska samlas per patient – en pärm per patient eller en samlingspärm för flera patienter. Exakt tidpunkt för stoppet inte beslutat ännu. Förstärk läkarbemanningen på avdelningarna, inklusive AVA. Innan stoppet

8 Under uppgraderingen Reservrutiner gäller! Överväg förstärkt jour- och avdelningsbemanning Under stoppet

9 Cosmic R 8.1 i drift Alla moduler, utom ordinationslista läkemedel slutenvård, används direkt. Ordinationslistan läkemedel slutenvård på papper används till kl. 14:00 den 18/4. Undantag är patienter som läggs in efter kl. 08:00 den 18/4, då används Cosmic-listan. Infusioner som ordinerats på papper innan kl 14:00 den 18/4 ordineras inte i Cosmic. Journalanteckningar som gjorts under stoppet skrivs in. Alla papper från vårdtiden skannas. Efter stoppet

10 Cosmic R 8.1 i drift Förstärk läkarbemanningen på avdelningarna, AVA och akuten den 18/4 och överväg om dessa positioner måste förstärkas de första två veckorna. Superanvändare bör vara frikopplade från ordinarie arbete. Överväg att förstärka sjuksköterskebemanningen på avdelningarna. Efter stoppet


Ladda ner ppt "Rutiner inför uppgraderingen av Cosmic Innan stoppet Under stoppet Efter stoppet."

Liknande presentationer


Google-annonser