Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIT-miljöer och utbildningsmijöer -Staffan Ekstedt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIT-miljöer och utbildningsmijöer -Staffan Ekstedt"— Presentationens avskrift:

1 MIT-miljöer och utbildningsmijöer -Staffan Ekstedt
Ansvara för driften av nya Ladok Tillsammans med ansvarig för utveckling sammanföra drift och utveckling, inte så olika! Mkt beroende av varandra, nära samarbete viktigt! Inte skylla på varandra vid fel, det är vi som tillsammans driftar nya Ladok för er!

2 Olika grupper av miljöer
MIT Utbildning Verifiering Produktion Resultat

3 Miljöer förberedelsefasen
MIT-demo MIT integration Test av integrationer. Innehåller lärosätets data som konverteras in ca en gång per månad för nya lärosäten. Test/utvärdering av funktionaliteten i systemet med demo data MIT-IK Utbildnings-miljö Utbildningsmiljö med lärosätets eget data som konverteras in vid ett tillfälle. Informationskonvertering och tester med eget data. Ny IK körning varje vecka. Obs, går att testa integrationer i både MIT-demo och MIT-IK Planer på ytterligare stöd vid informationskonvertering/regstervård då MIT-IK inte är tillräckligt Bra miljöer för drift/utveckling att testa systemet vid verklig drift! Obs, pågår fortfarande ett intensivt utvecklingsarbete!

4 MIT-integration Stabilare miljö jmf med övriga MIT-miljöer
Färre uppdateringstillfällen Men, komplicerad uppgradering! Förutsättning Fullständig IK-körning… I mån av tid kan vi hjälpa till med registervård Tidskrävande arbete Prioritering Tidpunkt för produktionssättning Ny data i mån av tid vid uppgradering Problem senaste veckorna; speciellt uppföljning (prioriterat arbete framöver)

5 MIT-integration Anmälan i SD+ Prioritering Uppgradering Väntelista…
Produktionssättning under 2017 Status på IK-körning Uppgradering Högst 1 ggr/månad Nya lärosäten Nästa gång vid mitten av juni Under hösten börjar vi med lärosäten som produktionsätts under 2018 Uppgradering betyder inte automatiskt ny data!

6 Utbildning (inför produktionssättning)
Miljöer Utb2 (stängs efter sommaren) Utb3 Utb4/Utb2 (15/9) Konfiguration för alla miljöer Data från IK-körning, ingen uppdatering Uppgradering varannan vecka Endast initiala superanvändare Ingen åtkomst via API Ingen uppföljning Inga externa integrationer

7 Miljöer verifiering/produktionssättning
Produktions-miljön Produktionsmiljön för nya Ladok. Verifierings-miljö Testmiljö, kopia av produktion som uppdateras innan varje testomgång.

8 Miljöer efter produktionssättning
Produktions-miljön Produktionsmiljön för nya Ladok. Testmiljön Testmiljö, kopia av produktion som uppdateras varannan vecka. Utbildnings-miljön Utbildningsmiljö, kopia av produktionsmiljön som uppdateras varannan vecka.

9 Utbildning (efter produktionssättning)
Utbildning ( 1 – 2 veckor efter produktionssättning Kopia av produktionsdatabasen vid uppgradering Användare från produktionsdatabasen Uppgradering varannan vecka Inge åtkomst via API Ingen uppföljning Inga externa integrationer

10 Länkar Miljöer Uppgraderingskalender
Uppgraderingskalender Uppdateras löpande

11 Ny hantering av certifikat - Staffan Ekstedt

12 Hantering av certifikat
Kritik Svårt att förstå Komplicerat Omständligt IT-säkerhetskrav! Identifiering Verifiera att det är nya Ladok man integrerar mot Verifiera vilket lärosäte/integration som kopplar upp sig mot nya Ladok Fortsätta att vara komplicerat och omständligt, men mindre än tidigare… Löpande arbete Kommer alltid att kräva stöd från tekniker!

13 Ny hantering? Enklare hantering för lärosätet
Driften skapar certifikat Ingen CSR fil som skall laddas upp Bättre kontroll på utfärdade certifikat Utgå från SD+ Uppdaterad dokumentation/instruktioner ktion+for+att+satta+upp+integration+mot+Ladok

14 Hur gör man? Ärende i SD+ Men, MIT-IK och MIT-Demo undantag!
Miljöer certifikat – Beställa certifikat Formulär Godkännande Certifikatet skickas ut eller instruktioner Men, MIT-IK och MIT-Demo undantag! Skapa och ladda upp en CSR-fil A file with the CSR file extension is usually a Certificate Signing Request file… Nytt; vi skickar ut fil efter beställning i SD+, ingen CSR


Ladda ner ppt "MIT-miljöer och utbildningsmijöer -Staffan Ekstedt"

Liknande presentationer


Google-annonser