Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsemöte Ladok Karin Åström, Objektägare »2015-02-13 »Wallingatan 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsemöte Ladok Karin Åström, Objektägare »2015-02-13 »Wallingatan 2."— Presentationens avskrift:

1 Styrelsemöte Ladok Karin Åström, Objektägare »2015-02-13 »Wallingatan 2

2 Mottagandet av Årsredovisning Första leverans 1/12, slutleverans oklar Innan slutleverans återstår tekniska problem samt tester och arbete kring batchar i gamla Ladok Inte troligt att första piloten kan gå igång v11 Förvaltningen tar emot det som levererats men konstaterar att det inte är en komplett leverans för årsredovisning

3 Acceptanstest Acceptanstest har pågått sedan 1/12 Totalt har 80 testfall körts igenom »14 avvikelser till leveransen har hittats, varav 6 kritiska »Dessutom 45 st tekniska frågeställningar/avvikelser som måste redas ut Tester för Årsredovisning utförs av »Lars Brolén, Lnu »Jan Johanson, HJ »Johanna Belzacq, SU »Stigbjörn Åman, LTU »Örjan Svensson, Claremont

4 Kommande acceptanstester »Planering av acceptanstest för Resultathantering och Uppföljning pågår. Verksamhetsresurser klara »Resultathantering Leverans 30/4 2015 Tester maj-juni »Uppföljning Leverans 15/6 2015 Tester augusti-september

5 Piloter Tätt samarbete med Ladok3-projektet för att stötta piloterna i registervård/informationskonvertering Utbildning för piloterna 24/2 »V11 Kungliga musikhögskolan + V14 Högskolan Väst - kan i nuläget konvertera all nödvändig information till nya Ladok »V17 Linnéuniversitetet + V19 Linköpings universitet – mycket registervård kvar, problem till följd av terminsregistrering mm

6 Registervård och batchar - bakgrund Utveckling med fokus på nyinläggning av data har medfört svårigheter för konvertering utan förvanskning eftersom vi eftersträvar konsistens i nya Ladok Batchar planerades utifrån de hårda krav man upplevde fanns i nya Ladok Alldeles för sent uppdagades behov av översyn av nya Ladok med avseende på att tillåta avsteg för att ta hand om historiskt data utan förvanskning Grundligt analysarbete pågår för att identifiera möjliga åtgärder så att förvanskning inte ska inträffa vid konvertering till nya Ladok. Arbete pågår med att förbättra batcharna Tydligare information är under produktion

7 Rekrytering »På plats Testledare Testare 2 st ÅR + 3-4 Res Produktansvarig uppföljning, Johanna Belzacq, SU Produktansvarig resultat, Gunnar Råhlen, BTH Resursansvarig, Katarina Gustavsson, ORU Produktionssättningskoordinator, Hans Persson, LU samt Malin Zingmark »Produktansvarig grunddata och behörighet under vt »Inga fler rekryteringar förrän VT16

8 Supportorganisationen

9 Nationella Ladoksupporten Öppnar under vårterminen www.support.ladok.se 090-786 6600 support@ladok.se connect.sunet.se/ladoksupport

10 Tidsplan för supporten Servicedesk startar för piloterna 1 mars för övriga lärosäten 1 juni Under våren utbildning för förvaltningen information till lärosäten lokala kontaktpersoner lokala objektägare lokala projektledare utformning av informationskanaler

11 Förvaltningsplan 2015 »Förvaltningsplanen för Studieadministration för 2015 revideras. Den tidigare beslutade planen omfattar endast nya Ladok »Förvaltningsplanen är det operativa dokumentet som beskriver vad som ska uppnås under året vad som ska förvaltas roller arbetsprocesser

12 Produktionssättningsplan Uppföljning

13 Uppföljningsleveransen – ursprunglig plan v24v25V26-31v32v33v34 junijuliaugusti v35v36v37v38v39v40 Umu & Konstfack september Polishögskolan & LTU Malmö & GU KU & Chalmers Driftsättning av Uppföljning för piloter Leverans till förvaltning 30/4

14 Revidering av produktionssättningsplanen Uppföljning Alternativ 1 »En ny produktionssättningsplan tas fram. Produktionssättningen kan påbörjas under oktober 2015 och pågår parallellt med att lärosätena produktionsätter Resultathantering. Alternativ 2 »En ny produktionssättningsplan. Produktionssättningen påbörjas i februari 2016 efter att lärosätena är klara med produktionssättning av Resultathantering. Piloterna går igång när acceptanstest avslutats Alternativ 3 »Lärosätena går in i Uppföljning samtidigt om Resultathantering. Allt jobb med att föra in Resultathantering och Uppföljning görs under samma vecka på lärosätena. Alternativ 2 rekommenderas av Expertgruppen. Gärna något fler lärosäte än piloterna under hösten 2015.

15 Förnyad förvaltning

16 63. Status - återstående leveranser »Stöd till rekrytering av övriga roller – fortsatt stöd vid annonsering och intervjuer. Klart vid projektavslut »Utbildning av medarbetare – introduktion till nya medarbetare. Klart vid projektavslut. »Etablerat samarbetsformer med leverantör(er) - uppföljning av ITS och support återstår. Klart vid projektavslut. »Stödja förvaltningsorganisationen i att ta över ansvaret för att förvalta befintligt Ladok – ta fram uppdaterad och nedbruten förvaltningsplan för 2015 »Stödja förvaltningsorganisationen i mottagandet av nya Ladok – löpande, klart vid projektavslut »Stödja lärosätena i införandet fram till dess att supportorganisationen tar över ansvaret för införandestödet. Behov tom 2016. Hanteras av Förnyad förvaltning under 2015.

17 64. Ekonomisk uppföljning 2014 Kostnader per 2014-12-31 Ursprunglig budget 1 850 000 kr Reviderad budget per 1/4 3 281 620 kr Reviderad budget per 18/9 4 306 620 kr


Ladda ner ppt "Styrelsemöte Ladok Karin Åström, Objektägare »2015-02-13 »Wallingatan 2."

Liknande presentationer


Google-annonser