Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2015-02-12 till 2015-02-19 Antal svar: 5 Antal inbjudna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2015-02-12 till 2015-02-19 Antal svar: 5 Antal inbjudna."— Presentationens avskrift:

1 Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2015-02-12 till 2015-02-19 Antal svar: 5 Antal inbjudna respondenter (via e-post): 12 Procentandel svar: 41,7% Utvärdering_ Fördjupningskurs HB och sysadmin _11-12 februari 2014 Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso

2

3

4

5 Själva kursen. Kommentarer: Man skulle behövt träna mer i en utbildningsmiljö på hemmaplan, särskilt för den som ska vara kursledare Momshanteringen kom inte med, men det avsnittet kanske berör ett fåtal av deltagarna. Då vi ännu inte är med i Agrsso, är det lite svårt att veta om allt som behövdes kom med. Skulle det saknas något får vi läsa dokumentationen, som är omfattande och detaljerad. Uppgifterna var rörigt skrivna med olika färger i samma del mm. Otydligt var en uppgift började och en annan slutade.

6

7

8 Kursledare.:Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt Vet ej/ingen uppfattnin g %%%Ack. svarIndex Kursledaren hade god kännedom i ämnet.0% 50% 0%463 Kursledaren förmedlade kunskaper på ett bra sätt.0% 50% 0%463 Kursledaren var lyhörd.0% 25%75%0%469 Totalt465 Horisontell procentberäkning

9

10

11 Inför kursen.:Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt Vet ej/ingen uppfattnin g %%%Ack. svarIndex Informationen inför kursen var bra, bekräftelse/kallelse 0% 50% 0%463 Det var bra att kunna få ta del av utbildningsmaterialet innan 0% 50% 488 Totalt476 Horisontell procentberäkning

12

13

14 Förväntningar och förkunskaper. :Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt Vet ej/ingen uppfattnin g %%%Ack. svarIndex Jag hade tillräckliga/rätt förkunskaper.0% 75%25%0%456 Fick mina förväntningar inför kursen uppfyllda.0%25%75%0% 444 Totalt450 Horisontell procentberäkning

15

16

17 Kurslokalen.:Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt Vet ej/ingen uppfattnin g %%%Ack. svarIndex Kurslokalen var bra utformad75%25%0% 46 Tekniken (utrustningen etc.) fungerade bra.0% 50% 0%463 Totalt434 Horisontell procentberäkning Kurslokalen. Kommentarer: dålig ventilation i lokalen Trångt på borden, för stolen. Dålig luft.

18 Det här tycker jag vara bra med kursen: Svar Bra innehåll men det skulle behövas mer träning och vissa delar en fördjupning. Kompetent kursledare. Bra med övningar så att man själv fick testa runt i systemet. En stor del av förvaltnings desktopanvändare var med på utbildningen, vilket innebar att alla fick samma information och utbildning om Agesso. Det betyder att de flesta desktopanvändare har kunna ställa frågor till projektet och inte bara till projektgruppen på Utbildningsförvaltningen. Tror att övergången från Horisonten till Agresso nu kommer att bli enklare då alla känner att det är med Tacksam för att vi fick gå denna "extra"-kurs. Ger mig en bättre chans att klara av mina arbetsuppgifter framöver.

19 Det här tycker jag var mindre bra med kursen: Svar Lokalen alldeles för liten till 12 personer en hel dag. Syrebrist och för varmt. Tiden var knapp, det blev mycket info som skulle tas in på kort tid. Hade behövt mer tid för genomgång och även mer tid för övningar. Samt mer tid för allmän genomgång av alla funktioner i menyn En viss osäkerhet att allt inte kom med och att testkoderna inte var våra egna, men det kan ju vara svårt.

20 Det här skulle jag vilja ändra på: Svar Tillgång till utbildningsmiljö. Det krävs ganska mycket för att du ska kunna jobba direkt i produktionsmiljö. Ytterligare en kursdag så att man hade lite mer tid på sig att förstå systemet och fördjupa sig mer än vad man hann nu. Eftersom vi är många i vår förvaltning så kommer vi få internutbilda och stötta de som inte gått utbildningen skulle det ha varit bra med tillgång till testmiljö.

21 [Bakgrund] e-post britt.marie.andersson@educ.goteborg.se charlotte.isaksson.stenberg@educ.goteborg.se barbro.eckerstrom.tedeborg@educ.goteborg.se anders.forsman@educ.goteborg.se

22 [Bakgrund] Namn Britt-Marie Andersson Charlotte Isaksson Stenberg Barbro Eckerström Tedeborg Anders Forsman

23

24 [Bakgrund] Förvaltning% Utbildningsförvaltningen100% Arbetsmarknad och vuxenutbildning0% Ack. svar4 Index0

25 Utförd av: Per Svensson (per.svensson@stadshuset.goteborg.se) Organisationsnamn: Göteborgs Stad Intraservice Nekk Utförandedatum: 20-02-2015 14:09:09 Antal svar: 5 Antal inbjudna respondenter (via e-post): 12 Procentandel svar: 41,7%


Ladda ner ppt "Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2015-02-12 till 2015-02-19 Antal svar: 5 Antal inbjudna."

Liknande presentationer


Google-annonser