Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsats – ”Etik och livsfrågor”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsats – ”Etik och livsfrågor”"— Presentationens avskrift:

1 Uppsats – ”Etik och livsfrågor”
1. Beskriv dig själv. Hur är du som person? Vad är det som gör att du är du? Hur har din identitet skapats? Vad är viktigt för dig och vad brinner du för? Vad har du för intressen? Vilka ord skulle beskriva dig? Varför tror du att du är sådan som person? Har du några förebilder? Är det några personer runt dig som betyder mycket för dig och som du lyssnar särskilt mycket på? 2. Hur tror du att andra uppfattar dig? Fråga en annan person hur de uppfattar dig som person. Skiljer det sig mellan olika personer och sammanhang (tex skolan, hemma, släkten, laget..). Varför uppfattar de dig så som de gör, tror du? 3. Hur vill du att andra ska uppfatta dig? Hur vill du att andra ska tycka om dig och uppfatta dig? Varför vill du att de ska uppfatta dig så? 4. Finns det olika förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara? Är det skillnad på att växa upp som flicka eller pojke? Varför är det olika? Är förväntningarna olika beroende på sammanhanget? Är det mer ok att göra vissa saker och bete sig på ett visst sätt för ena könet men inte för det andra? Vilka konsekvenser kan det få att man behandlar pojkar och flickor olika? 5. Varför vill de flesta vara som ”alla andra”? Vad är det som gör att de flesta vill uppfattas som normala och inte sticka ut/ vara för annorlunda? 6. Vad kan hända om man inte är som ”alla andra”? Varför kan det vara svårt att bryta mot normen, göra annorlunda? Vad kan vara bra med att göra som man egentligen vill? Hur kan andra bete sig mot den som bryter mot normen. 7. Vad är ett ”gott liv” för dig? Beskriv hur ett gott liv skulle vara för dig. Varför är det ett gott liv? Hur väljer du att leva? Lever du ett gott liv? 8. Vad betyder att ”göra gott” för dig? Vilka handlingar tycker du är goda? Varför är just de goda?

2 Beskriv dig själv Hur har din identitet skapats?
Vad är det som gör att du är du? Beskriv dig själv Hur är du som person? Vilka ord skulle beskriva dig? Varför tror du att du är sådan som person? Har du några förebilder? Är det några personer som betyder mycket för dig och som du lyssnar särskilt mycket på? Vad är viktigt för dig? Vad brinner du för? Vad har du för intressen?

3

4 Begrepp / Ord Försök att använda dig utav följande etiska begrepp när du svarar på frågorna: ETIK – vetenskap om vad som är gott och ont, sedelära. MORAL – regler eller sätt som man använder för att välja handling (det man gör eller låter bli att göra). I efterhand kan man utvärdera handlingen. Handlade jag rätt eller fel utifrån min moral. Etik är hur man tänker och tycker att man borde göra och moralen vad man faktiskt gör. JÄMSTÄLLDHET - jämlikhet mellan kvinnor och män. ANSVAR - skyldighet att vara den som ser till att något blir rätt utfört (och får ta på sig skulden om så inte blir fallet). EMPATI - medkänsla för andra; egenskapen att kunna känna med andra, sätta sig in i andras situationer. KRÄNKNING - behandla någon nedsättande, förolämpa, förödmjuka, förgripa eller våldföra sig på någons rättighet eller frihet. Få en annan person att känna sig mindre värd. SOLIDARITET – Att vara hänsynsfull och ta gemensamt ansvar för något. Att hålla ihop. Man handlar utan egenintresse, utan tänka på gruppens/samhällets bästa. NORMER – det som anses vara normalt, rättesnöre, mönster och oskrivna regler i samhället. Normen blir till det normala, så som de flesta beter sig, eller ser ut. RÄTT - som det bör vara; i sin ordning; som överensstämmer med en viss norm eller vad som krävs. ORÄTT - som inte är rätt, enligt en viss moralisk regel.


Ladda ner ppt "Uppsats – ”Etik och livsfrågor”"

Liknande presentationer


Google-annonser