Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETIK OCH MORAL. MORAL Moral = en persons egna tankar om vad som är ____ och ____ att göra.  Rätt – fel  Bra – dåligt  Gott – ont  Önskvärt – ej önskvärt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETIK OCH MORAL. MORAL Moral = en persons egna tankar om vad som är ____ och ____ att göra.  Rätt – fel  Bra – dåligt  Gott – ont  Önskvärt – ej önskvärt."— Presentationens avskrift:

1 ETIK OCH MORAL

2 MORAL Moral = en persons egna tankar om vad som är ____ och ____ att göra.  Rätt – fel  Bra – dåligt  Gott – ont  Önskvärt – ej önskvärt

3 ETIK En mer genomtänkt ”lära” om vad som är ”rätt” och ”fel”. Utgår från en religion eller livsåskådning eller filosofi. Finns olika etiska modeller.

4 TRE TYPER AV ETISKA MODELLER 1. Bud, lagar och regler skapade (långt) innan en person föds, vägleder till ett gott och bra liv. 2. Personens själv och det hon har i sitt inre, avgör vad som är goda och bra handlingar. 3. En person gör något, vilket får olika konsekvenser. Först (långt) efteråt kan personen överblicka dessa konsekvenser, och veta om handlingen var bra eller dålig.

5 MÅNGA ETISKA MODELLER FINNS DET… Innan handlingen  Normetik  Pliktetik  Regeletik Personens inre  Dygdetik  Sinneslagsetik  Avsiktsetik Efter handlingen  Konsekvensetik

6 REGELETIK Det finns många regelsamlingar: Bibeln Koranen Sveriges rikes lag Navets trivselregler Gör så här: Lär dig reglerna! Följ reglerna! Du lever ett gott liv! Problem: Om flera regler krockar – vilken regel gäller då? Svar: Gör en regel- trappa.

7 EN BUDDISTISK REGELTRAPPA Du ska inte döda Ta emot de gåvor du får, t ex kött Ät inte kött

8 UPPGIFT: MIN REGELTRAPPA 1.Skriv upp 10 regler du följer. 2.Skriv varje regel på en egen lapp. 3.Gör en regeltrappa. ”Mildaste” regeln underst, strängaste regeln överst. 4.Du får bara ha en regel per trappsteg, alla regler kan krocka. 5.Jämför din trappa med en klasskamrat. 6.Rita av din trappa på ett papper.

9 KONSEKVENSETIK Förklaring Resultatet av en handling avgör om den är bra eller dålig. Gör så här: Tänk igenom ALLA följder handlingen kan få innan du gör något. Gör en konsekvens- trappa Problem: När kan man avgöra om handlingen fick bra konsekvenser. Bra konsekvenser – men för vem? * mig (etisk egoism) * min grupp (gruppetik) * för alla människor (utilitarism) * för både människor och djur

10 KONSEKVENSTRAPPA Problem: Ska jag åka till Kanarieöarna med min familj på sportlovet? Vi måste flyga och släppa ut koldioxid. Planet använder fossilt bränsle. Bra för min familj. Trevligt. Stärker sammanhållningen. Uppiggande. Växthuseffekten blir kraftigare. Sämre klimat för många fattiga. De kanske måste flytta pga torka. Lösningar: Åka tåg istället. Klimatkompensera, t ex plantera många träd.

11 SINNELAGSETIK Förklaring En god människa gör alltid gott. Problem Kan alltid skylla ifrån sig – jag ville bara gott! ”Jag slog dig för att jag älskar dig!” Gör så här: Arbeta för att bli en god människa. * Älska andra. * Tänk gott om andra. * Förvänta dig alltid gott av andra. * Förlåt alltid andra.


Ladda ner ppt "ETIK OCH MORAL. MORAL Moral = en persons egna tankar om vad som är ____ och ____ att göra.  Rätt – fel  Bra – dåligt  Gott – ont  Önskvärt – ej önskvärt."

Liknande presentationer


Google-annonser