Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och Moral Läran om rätt och fel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och Moral Läran om rätt och fel."— Presentationens avskrift:

1 Etik och Moral Läran om rätt och fel

2 Teori och praktik En enkel uppdelande förklaring av etik och moral är att etik är tankarna kring rätt och fel, medans moral är handlingen baserad på etiken. Exempel: Det är fel att ljuga. Därför talar jag sanning. Men är det alltid fel?

3 Värden/Värderingar Värde = viktigt/betydelse Värdering = uppfattning om vad som är viktigt/betydelse Egenvärde = Något som alltid har ett värde, frihet/hälsa/kärlek/rättvisa Instrumentellt värde = Något som har värde för att det kan användas till att nå värde, pengar, kontakter, etc. Knepigt, då kunskap tex, kan vara både och.

4 Människans värde Människan har ett egenvärde. Har det inte alltid varit så? FN:s deklarationer - lagar, regler ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” Artikel 1, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” Artikel 3.

5 För vem har vi moraliskt ansvar?
Tar vi hand om oss själva och de som står oss närmst, eller tycker vi att vi att vårt ansvar ska omfatta alla människor? Välgörenhetsorganisationer Vår planet och dess natur ”Det spelar ingen roll vad jag gör med mina sopor, det är ändå så lite i jämförelse med tex Kina!”

6 Eller?

7 Vart får vi värderingar ifrån?
Arv och miljö Normer – Vad är normalt?

8 Normativ Etik, Den rätta moralen
Dygdetiken - En god människa är den som handlar efter dygder, goda egenskaper. Alla har därför möjlighet att bli en god/ond person. Aristoteles 300 f.v.t - Rättvisa, Tapperhet , klokhet, måttfullhet. Pliktetiken - Att sätta regler/plikter framför allt, agera enligt dem och du agerar moraliskt. Man skall icke döda. Man skall icke stjäla. Man skall hjälpa de som är svagare. ”Handla efter den regel som kan upphöjas till allmän lag” – Immanuel Kant

9 Forts. Konsekvensetiken - Handlingens rätt och fel baseras på dess följder. - Utilitarism: Handla på det sätt som får bäst följder för största antal. Är följden osäker så handla på så sätt att det är störst chans för bästa möjliga utgång. Bäst för vem? Sinneslagsetiken - Om du handlar med god avsikt, är handlingen god. Du menade väl.

10 Etiska dilemman Modellerna hjälper dig att diskutera och argumentera kring etik och moral. Genom att vi diskuterar vad vi tycker är rätt eller fel kan vi utveckla förståelse och empati för varandra. Det finns inte alltid rätta svar och det är helt ok.

11 Påstående: Sverige skulle tjäna på att införa dödsstraff.


Ladda ner ppt "Etik och Moral Läran om rätt och fel."

Liknande presentationer


Google-annonser