Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik Moral Filosofi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik Moral Filosofi."— Presentationens avskrift:

1 Etik Moral Filosofi

2 Etik (& moral) Hur vi ska vara mot varandra Vad som är rätt och fel.
Det finns inga enkla svar och det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt eller fel. Det är det som gör etik så himla svårt. Etik och moral är egentligen två ord för samma sak. Vi kommer hålla oss till ordet etik from nu.

3 Filosofi Filosofi = kärlek till vishet och kunskap
Filosof = person som försöker förstå livet Filosofer funderar över frågor som t.ex. ”Vem är jag?”, ”Vad är godhet?”, ”Vad är tid?” etc.

4 Diskutera i par! Får man säga vad som helst?
Var det bara Peter som gjorde fel? Anna läser texten högt och frågorna diskuteras i par, samt redovisas inför helgrupp.

5 Diskutera i par 2! Vad innebär citatet? Går det att leva så? Gör du det? Lös fall 1: Lös fall 2: Kort diskussion utifrån citat. Lös fall 1 genom diskussion – alla redovisar Lös fall 2 genom diskussion – alla redovisar

6 Diskutera i par 3 Vad kan du som individ göra för att minska svälten i världen? Vad kan vi som skola göra? Vad kan Sverige göra? Vad kan världen göra?

7 Linjen!! Rätt Fel Utifrån Ta ställning 2 – rätt eller fel?

8 Glosor delas ut! Glostest onsdag morgon (fransoser, under fm ons)
Begrepp som du ska använda i din slutgiltiga text

9 Etik - fördjupning Fakta - kan kontrolleras och kan vara rätt eller fel Värderingar – är vad vi tycker och det finns inget självklart rätt eller fel Skriv 5 meningar med faktapåståenden och skriv ner fem meningar med värderingar. ”Erik är tre meter lång” ”Godis är gott!”

10 Varför tycker vi olika i etiska frågor(har olika värderingar)?
Ursprung (familj & miljö) Vanor & traditioner Etik = vanor och seder på grekiska Martin Buber: ”Problemet är inte de onda människorna utan de goda människornas tystnad.” Vad menar Buber med det han säger tror ni? Föräldrarna sätter gränser och visar vad som är tillåtet och lär barnen hur man ska uppträda. Om man t.ex. lär sig att det inte är ok att stjäla i en familj och att det är ok att stjäla från de rika och ge till de fattiga i en annan, har de två barnen helt olika värderingar kring stöld. Miljö: Om man växer upp i en omgivning där det inte finns mat, och i en värld där man har fri tilgång till mat, får man såklart olika förhållningssätt till mat. Beroende på var man bor, har man olika vanor och traditioner. Alla firar t.ex. inte jul och tycker således olika om julen. Enligt tradition har man inte sex förrän efter giftermål, vilket såklart påverkar värderingen kring sex. För att människors liv tillsammans ska fungera är det nödvändigt att etiken hjälper alla till bra liv. Alla människor har rätt till trygghet och kärlek och det är tillsammans vi skapar tillvaron. Buber var en filosof som levde under andra världskriget. Han sa…

11 Diskussion i par 4 Hur ska Sara och Ibrahim göra?
Alla är påverkade av den familj och den miljö man växer upp i. Tycker du att det stämmer? På vilket sätt blir du påverkad av dina föräldrar?

12 Etiska modeller ”hur det går till att välja…”
Regeletik (pliktetik) Man låter en regel bestämma hur man ska handla Konsekvensetik Låter följderna/konsekvenserna avgöra handlandet. Bentham: ”Det är bäst att handla så att så många människor får det så bra som möjligt.” Sinnelagsetik Avsikten är det viktigaste. Den som hade en god avsikt, gör rätt. Kant: ”Det är avsikten som räknas. Man måste ha en god avsikt för att ens handling ska vara god. Det finns olika modeller för hur man gör sådana etiska val och de visar på hur vi tänker när vi väljer. Följer man regeln är man ”duktig” och gör rätt. Man funderar innan vilka konsekvenser handlingen eller åsikten kommer ge och tar ställning utifrån det. Man kan bryta en regel för att t.ex. hjälpa en annan människa och ändå göra rätt enligt sinnelagsetikern.

13 Ta ställning utifrån de etiska modellerna!
Att mobba är… Att döda människor är… Att göra abort är…

14 Rangordning Du ska älska dina medmänniskor.
Du ska ta hand om de svaga. Du ska dela med dig. Du ska alltid tala sanning. Du ska alltid vara trogen. Du ska alltid vara vänlig. Du ska aldrig skada någon. Du ska aldrig stjäla. Du ska aldrig använda svordomar och fula ord. Ta ställning till följande tio etiska påståenden genom att rangordna dem. Det påstående som du tycker är viktigast ger du nummer 1 och det minst viktiga får nummer 10. Du måste använda alla siffrorna. I grupper om 10 personer; gör en sammanställning av era resultat som ni visar upp för klassen och argumenterar för.

15 Filosofi - fördjupning
Filos = kärlek & sofia = vishet Önskan om att förstå hur saker och ting fungerar och hur allting hänger ihop. Ett sätt är att försöka tänka sig fram till kunskap. Filosofi är alltså ett tankearbete. Det finns många frågor om hur det skulle kunna vara om det inte vore som det är.

16 Filosofi - fördjupning
Rousseau, 1700-talet ”Människan är god av naturen.” Man föds som en god människa och det är viktigt att inte förstöra barnet med en felaktig uppfostran. Sokrates, 400 talet f.kr. Genom självkännedom, kommer han el hon att ändra på det som inte är så bra, eftersom alla vill vara goda. Gott och ont… kort snack med grannen! Finns det något som alltid är gott eller alltid ont? Diskutera t.ex. om ”död” alltid är antingen det ena eller det andra.

17 ”Eget” Vem är jag? Skriv ned dina 3 starkaste intressen och 3 saker som du är bra på. Vad är godhet? Skriv ned 10 egenskaper som du tycker att en människa måste ha för att kunna kallas god. Om… Om du var 40 år nu, hur skulle ditt liv se ut då?

18 Grupparbete Diskutera utifrån information och uppgifter följande ämnen: Redovisa inför resten av klassen på tisdag morgon! ”Vad är universum?” ”Vad är tid?” ”Farliga tankar?” ”Vad är sanning?” ”Vad är meningen med livet?”/”Vad händer efter livet?”/”Finns Gud?”


Ladda ner ppt "Etik Moral Filosofi."

Liknande presentationer


Google-annonser