Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför finns ondskan? Text: Olov Fahlander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför finns ondskan? Text: Olov Fahlander"— Presentationens avskrift:

1 Varför finns ondskan? Text: Olov Fahlander 110420
Teodice-problemet Varför finns ondskan? Text: Olov Fahlander

2 Det Onda & Lidandet Det onda i världen är inte begränsad till mänsklig ondska utan innefattar även det onda i naturen som naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar. Ondskan och Lidandet är två aspekter av samma sak: Det onda är en orsaken då någon/något förorsakar ont. Lidandet är upplevelsen (verkan) av en yttre orsak som upplevs som smärta. Karma – Lagen om orsak och verkan återkopplar verkan till dess orsak. (Ej kristet synsätt).

3 Epikuros paradox Den kristna guden brukar anses vara allsmäktig, allvetande och allgod. Om en sådan Gud existerar är det förvånande varför det onda existerar i världen. Gud som åtminstone har lika stor kunskap som människor, bör vara medveten om det onda i världen. Även en måttligt god människa med tillräcklig makt kan (oftast) eliminera detta onda.

4 Logiskt resonemang 1 Om Gud existerar så är Gud allsmäktig, allvetande och allgod. 2 Om Gud är allsmäktig så kan Gud eliminera all ondska. 3 Om Gud är allvetande så vet Gud att ondska existerar. 4 Om Gud är allgod så vill Gud eliminera all ondska. 5 Ondska existerar. Alltså existerar inte Gud.

5 Vad är fel? Om man vill undgå slutsatsen att Gud inte existerar, så måste man anta att åtminstone en av de uppställda premisserna är felaktig. Vilken?

6 Corren 11/4 2009 Kultur-redaktör Åsa Christoffersson skriver:
”Ända sedan valptiden har jag haft en drömrubrik: ’Corren löser teodice-problemet’”. Lite på skämt kanske, Teodiceproblemet är ju en omöjlig figur, ett logiskt problem som inte går att lösa.

7 Tänkbara lösningar Något kring den fria viljan
Vi människor har ingen rätt att ställa krav på Gud Vi vet inte vad Gud menar med Godhet

8 Fyra Auktoriteter Frågan gick till fyra religiösa företrädare • Mischa Jakic, serbisk ortodox präst • Martin Lönnebo, biskop emeritur • Anette Fredriksson, föreståndare pingsrörelsens bibelskola • Britt Bäckvall, präst i Garnisonskyrkan

9 Mischa Jaksic • ”Fokusera på livet istället” Vi måste utgå från livet – inte döden. Det handlar om människans fria vilja och misslyckande. Fokus på frågan leder till vanmaktens återvändsgränd.

10 Martin Lönnebo • ”Man ska syssla med något viktigare”
Problemet ska helst inte diskuteras, utan stillsamt samtalas. Martin har ingen lösning. Ju mer man ägnar sig åt problemet, desto mer inser man att det inte går. Vi är inte i den positionen att vi har en självklar lösning. Däremot kan vi få hjälp att leva med den osäkerhet som livet innebär.

11 Anette Fredriksson • ”Gud och människor har olika klockor” Vi har olika klockor människan och Gud. Vi vill minimera lidandet. Påsken handlar om Jesu död och uppståndelse. Människornas tid är mer begränsad än Guds. Därför känns väntan på Jesus återkomst lång. Vi gör inte bara det goda. Vi är en del av orsakerna till lidandet.

12 Britt Bäckvall #1 • ”Det är så bekvämt att skylla allting på Gud”
Om vi levde i en riskfri värld skulle vi inte ha vår fria vilja utan vara som marionett-dockor. Det skulle bli konstigt om det inte fick konsekvenser vad vi än gjorde. Det måste vara en kamp mellan ont och gott.

13 Britt Bäckvall #2 • Allsmäktighet betyder inte att Gud kan avstyra allt. Vi har själva ansvar för att vi är skapade till hans avbild. Det är alla människors uppgift att protestera mot orättvisor. Vi är Guds medskapare. Om du blir slagen som barn, blir du en som slår och hatar. När min mamma dog hade jag en dröm natten innan. Det kändes som Gud hade det i sin hand. Vi har inte hela pusslet, en dag får vi se hur det hänger ihop. Det finns en tanke och en plan och Gud har koll på allt. Men vi måste hjälpa till. Martin Luther: Det är inte de onda människorna som är problemet, utan de goda människornas tystnad.

14 Tankar i Martinus anda Gud strider inte mot sig själv. Allt är mycket gott Viljan är en egenskap knuten till egot – det personliga. Gud framträder som alltet, där viljan istället manifesteras som kärlek och allas fria vilja. För att kunna bygga ansvar – krävs kunskap om värdet och följderna av våra handlingar, dvs ”ondska”. Karma är den princip med vilken vi lär oss bygga ansvar.


Ladda ner ppt "Varför finns ondskan? Text: Olov Fahlander"

Liknande presentationer


Google-annonser