Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion - vad är det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion - vad är det?."— Presentationens avskrift:

1 Religion - vad är det?

2 Vad är Religion? Ordet religion Vägledning Helighet Gemenskap
Inom religion är gemenskap viktigt. När flera tror på samma sak skapas en gemenskap där man tillsammans kan visa sin vördnad för något. Ordet religion härstammar från det latinska ordet religio. Det betyder att man visar vördnad för något gudomligt. Många har en inre övertygelse om att det finns en högre makt. Vägledning En religion ger vägledning till sina troende hur man ska leva sin liv. I en religion finns det regler och budord som de troende ska följa. Helighet Inom en religion finns det texter, platser, föremål eller byggnader som är heliga. Det innebär att de är väldigt viktiga och ska behandlas med respekt och hängivenhet. Exempel på något som är heligt för kristna är kyrkan och Bibeln.

3 Meningen med livet Hur startade allt? Vem skapade oss?
Vad händer efter döden? Varför är det natt och dag? Exempel på fantasi På frågan om varför det är natt och dag trodde man i forntidens Egypten att solen var en gud som varje dag dog för att sedan återuppstå. I alla tider har människor försökt få svar på dessa frågor. Vi människor vill veta och skapa ordning i våra liv. Vi vill veta vad meningen med livet är. När vi inte vet svaren använder vi oss gärna av fantasin.

4 Varför läser vi om religioner i skolan?
Förståelse för varandra Vår Historia Vart är vi på väg... Idag lever det ungefär 7 miljarder människor på jorden. De flesta bor i storstäder. Många har olika religioner och trosföreställningar. Vi kallar det för mångfald när människor kommer från olika kulturer. Kristendomen kom till Sverige på 1000-talet. Fram till 1900-talet var religion även i Sverige mycket viktigt. Sverige är idag ett sekulariserat land. Det innebär att religionens roll och påverkan har minskat. Bara några procent av befolkningen går till kyrkan på söndagar. Alla gick till kyrkan på söndagar. Man hade husförhör med församlingens präst. Många av de lagar som finns i Sverige idag har sitt ursprung från Bibelns budord. För att skapa förutsättningar för att förstå andra människor som har en annan religion är det därför viktigt att känna till olika religioners regler och trosföreställningar. Men så är det inte överallt i världen. I andra länder är religion fortfarande väldigt viktigt och har stort inflytande på människor. För att förstå hur vårt samhälle idag är uppbyggt behöver man förstå hur religionen har påverkat människor. Hade inte kristendomen kommit till Sverige hade vi kanske fortfarande offrat till asagudarna ...

5 Religionsfrihet Vi kan därmed se såväl muslimska som judiska församlingshus i Sverige idag. I de flesta länder råder idag religionsfrihet. Det innebär att man fritt får välja vilken religion man vill utöva. Man får även välja att avstå från att tro på något överhuvudtaget. Synagoga i Göteborg Moské i Stockholm

6 Religionsfrihet förbjudet i vissa delar av världen
För oss kan det kännas självklart att få bestämma vad man tror och inte tror på. Men så är det inte för alla. I vissa länder är det förbjudet att tro på vad man vill. Många människor blir idag tvungna att utöva den religion som makthavarna bestämmer. Om man ändå fortsätter att tro annorlunda riskerar man att tvingas fly från sina hem.

7 Varför tror människor? För de som är icke-troende kan det vara svårt att förstå hur troende människor tänker och känner. Med naturvetenskap kan man ju få svar på det mesta. Men för troende kan inte naturvetenskap besvara varför världen har skapats. Religion kan hjälpa oss människor att besvara vad meningen med livet är och hur vi ska leva. Endast religion kan vägleda oss. Att tro på något större kan ge människor trygghet och förhoppning om att allt ska bli bättre. I speciellt svåra stunder kan tron till en högre makt vara ett stöd för människor.

8 Heliga handlingar och texter
Heliga texter Heliga handlingar – Riter Inom en religion finns det speciella saker som människor ägnar sig åt. I varje religion finns det heliga texter. Från dessa texter har människor i alla tider försökt tolka vad som menas och hur man ska förhålla sig till texten. Offer, Bön, Nattvarden och Dopet är exempel på några heliga handlingar. Heliga handlingar gör man för att hedra och visa kärlek till sin gud/gudar. Medan vissa verkligen bokstavligen tror på allt som står i Bibeln menar andra att det ska tolkas mer försiktigt. De 5 världsreligionerna Man brukar prata om 5 världsreligioner. Dessa religioner har alla sina egna heliga texter. Judendomen: Tanakh Kristendomen: Bibeln Islam: Koranen Hinduismen: Upanishaderna Buddhismen: Tripitaka

9 Olika typer av Religioner
Man kan dela in världens religioner på olika sätt. I vissa religioner tror man på en gud. I andra religioner finns det flera gudar. Monoteism - Tron på en Gud Polyteism - tron på flera gudar Judendomen Kristendomen Islam Hinduism Fornnordiska religionen


Ladda ner ppt "Religion - vad är det?."

Liknande presentationer


Google-annonser