Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Värmlands län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Värmlands län"— Presentationens avskrift:

1 Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Värmlands län
Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader

2 Bakgrund Inför höstens riksdagsval understryker många politiker vikten av fler och växande företag för att våra välfärdssystem ska kunna fortleva Samtidigt finns en rad hinder för att företagen ska kunna utvecklas och anställa fler Hur benägna är egentligen politikerna att genomföra de förändringar som krävs för att skapa ett gott företagsklimat? I vilken utsträckning finns förståelse för företagarnas förutsättningar?

3 Åtgärder för att kunna växa och anställa
Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner Hösten 2009 svarade 36 000 företagare och politiker bland annat på frågan: Hur viktiga tror du följande åtgärder skulle vara för att företagen i din kommun ska kunna växa och anställa? Ändrade turordningsregler Sänkta kapitalskatter Sänkta skatter på arbete Färre regler för företagandet Lägre ingångslöner

4 Stora skillnader mellan företagare och politiker i Värmland
Politikerna har generellt sett är en betydligt ljusare bild av förutsättningarna för kommunens företag än vad företagen själva har I Värmland finns liten överensstämmelse mellan företagare och politiker i synen på skatter, regler och kostnader Det är dags att politikerna i Värmland börjar lyssna på företagarna

5 Ändrade turordningsregler
I Munkfors svarar 70% av företagarna att ändrade turordningsregler är en viktig åtgärd, men bara 20% av politikerna tycker det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Årjäng där 72% av företagarna och 78% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Nuvarande regelverk innebär att personer som arbetat kortast tid på arbetsplatsen får lämna sina jobb först vid neddragningar, vilket ofta leder till att företaget tappar viktig kompetens Med ett annat regelverk skulle rörligheten på arbetsmarknaden öka vilket skulle gynna tex ungdomar

6 Sänkta kapitalskatter
I Munkfors svarar 60% av företagarna att sänkta kapitalskatter en viktig åtgärd, men bara 26% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Hagfors där både 41% av företagarna och 41% av politikerna tycker att det är en viktigt åtgärd Ett fördelaktigt utformat skattesystem är avgörande för ett konkurrenskraftigt företagsklimat Sänkt skatt på kapital skulle minska kapitalflykten och därmed öka skattebasen i Sverige

7 Sänkta skatter på arbete
I Hammarö svarar 83% av företagarna att sänkta skatter på arbete är en viktig åtgärd, men bara 39% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Årjäng där 69% av företagarna och 65% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Sänkta skatter på arbete är viktigt för att fler företag ska vilja starta, växa och anställa

8 Färre regler för företagandet
I Munkfors svarar 89% av företagarna att färre regler för företagandet är en viktig åtgärd, men bara 50% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Karlstad där 83% av företagarna och 82% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Regelbördan för de svenska företagen är ett stort problem Enkla och tydliga regler minskar de administrativa, finansiella (skatter och avgifter till följd av regler) och materiella (investeringar till följd av regler) kostnaderna för företagen

9 Lägre ingångslöner I Munkfors svarar 49% av företagarna att lägre ingångslöner är en viktig åtgärd, men bara 16% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Arvika där 42% av företagarna och 41% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Ungdomar har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden Lägre ingångslöner skulle minska tröskeln att anställa och därmed gynna de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Värmlands län"

Liknande presentationer


Google-annonser