Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PARTISTYRELSENS FÖRSLAG TILL JOBBPROGRAM 2013. JOBBPROGRAM 2013 En extremt utdragen lågkonjunktur Teknikföretagens index och produktionsvolym 2005-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PARTISTYRELSENS FÖRSLAG TILL JOBBPROGRAM 2013. JOBBPROGRAM 2013 En extremt utdragen lågkonjunktur Teknikföretagens index och produktionsvolym 2005-2013."— Presentationens avskrift:

1 PARTISTYRELSENS FÖRSLAG TILL JOBBPROGRAM 2013

2 JOBBPROGRAM 2013 En extremt utdragen lågkonjunktur Teknikföretagens index och produktionsvolym 2005-2013

3 ALLIANSEN HAR BÅDE KLARAT STATSFINANSERNA… … och utanförskapet JOBBPROGRAM 2013

4 Utanförskapet kvar på för hög nivå… liksom arbetslösheten JOBBPROGRAM 2013 Men det behövs mer

5 JOBBPROGRAM 2013 Krisen har lett till en massiv utökning av åtgärderna

6 Försämrad matchning OECD: Beverdige-kurva Sverige (arbetslöshet-vakanser) 2001-2011 Vakanser % Arbetslöshet %

7 UNGA / ÄLDRE LÅG UTBILDNING / HÖG UTBILDNING INSIDERS- OUTSIDERS REGIONER JOBBPROGRAM 2013 Tudelningen

8 JOBBPROGRAM 2013 Tudelningen

9 JOBBPROGRAM 2013 Lösningen: riktiga jobb i växande företag Sysselsättning (antal personer) netto 2009/2012 per företagsstorlek

10 Arbetsmarknadspolitiska program % arbetskraften JOBBPROGRAM 2013 Vi vill mer Helårsekvivalenter

11 JOBBPROGRAM 2013 Jämviktsarbetslöshet ned till full sysselsättning Konjunkturinstitutet Finansdepartementet augusti Målsättning full sysselsättning

12 Reformbehov små och växande företag F ö retag- samhet Skattekilar jobbskapande Beskattning personliga ägande Krångel Infrastruktur Hansson 2007, 2010, Skedinger 2012, F ö retagsskatte- utredningen K onkurrens- kraft Innovation / FoU Marginalskatter Globaliseringsr å de t OECD Sweden 2013

13 Reformbehov arbetsmarknaden Tr ö sklarIng å ngsl ö ner Ojust arbetsr ä tt / tudelning Skattekil jobb / bidrag L å ngtidsutredningen 2011, ESO 2011, Konjunkturinstitutet MatchningUtbildning Arbetsf ö rmedling Ineffektiva å tg ä rder R ö rlighet / arbetsr ä tt OECD Sweden Country report 2013, Employment Outlook 2012, Activating Jobseekers 2012, Finanspolitiska r å det

14 FLER JOBB I SMÅ OCH VÄXANDE FÖRETAG ” Det är enskilda människor som startar, driver och utvecklar företagen som skapar jobben i hela vårt land” Ur Centerpartiets idéprogram JOBBPROGRAM 2013

15 Minskade kostnader Sänkta arbetsgivaravgifter Sänkt kapitalskatt Sänkt skatt för medarbetares ägande Minskat sjuklöneansvar J obbskaparlinjen

16 JOBBPROGRAM 2013 J obbskaparlinjen Stärkt konkurrenskraft Ökade infrastruktursatsningar med PPP FOU-avdrag Innovationsupphandling Minskat regelkrångel

17 JOBBPROGRAM 2013 Omtag i arbetsmarknadspolitiken Matcha till jobb Inför Jobbpeng - Renodla AF:s roll som myndighet - Specialiserade förmedlingar - Ersättning efter resultat (jobb) - Löna sig mest att hjälpa de som har svårast - Ranking rensar ut sämsta förmedlingarna

18 JOBBPROGRAM 2013 Fler vägar till jobb för unga Utbyggt lärlingssystem YA-jobb ska omfatta fler Justare arbetsrätt, ökad rörlighet Omtag i arbetsmarknadspolitiken

19 JOBBPROGRAM 2013 Vi vill mer


Ladda ner ppt "PARTISTYRELSENS FÖRSLAG TILL JOBBPROGRAM 2013. JOBBPROGRAM 2013 En extremt utdragen lågkonjunktur Teknikföretagens index och produktionsvolym 2005-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser