Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Susanne Welin-Berger ledamot i LRF:s regionstyrelse på Gotland Närodlat till kommunen Vad tycker LRF?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Susanne Welin-Berger ledamot i LRF:s regionstyrelse på Gotland Närodlat till kommunen Vad tycker LRF?"— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Susanne Welin-Berger ledamot i LRF:s regionstyrelse på Gotland Närodlat till kommunen Vad tycker LRF?

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Högre krav på den upphandlade maten i kommunerna Idag finns stort utrymme för kommunala politiker att styra upphandlingarna så att barnen och de äldre verkligen får kvalitativ och miljövänlig mat som dessutom gynnar den lokala bonden. Ställ samma produktionskrav, bland annat gällande miljö och djuromsorg, på importerad mat som på svensk mat vid inköp i kommuner, landsting och stat. Sex av tio tillfrågade företagare i LRFs undersökning uppger att de skulle öka produktionen och/eller utveckla företaget om kraven på importerad blev lika hårda som på svensk mat. Fråga: Om stat, kommun och landsting i sin upp- handling ställer samma krav på importerad mat som på svensk, kommer jag att öka min produktion för att möta den ökade efterfrågan.

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Upphandling av livsmedel Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Det är orimligt att ställa krav på svenska företag om hur man producerar livsmedel och sedan helt strunta i det när man handlar upp maten.

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Tre nyckelfaktorer är avgörande för om en kommun ställer miljö och djurskyddskrav vid offentlig upphandling av livsmedel Att det finns politiskt stöd från kommun- ledningen Att det finns kompetens om hur krav kan ställas hos tjänstemännen Att det finns eldsjälar och engagemang för dessa frågor både hos kommunens upphandlare och kostansvariga.

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips om Gotlands kommun vill ha fler anbud från Gotländska företag Krångla inte till det – Alla ska inte behöva starta nya Gotlandsbuss. Gör det möjligt att lämna anbud på delar av för- frågningsunderlaget. Delningen kan vara såväl geografisk, volymmässig som produktmässigt Kräv inte en massa onödiga bevis i förfrågnings- underlaget. Hämta själv + begär in vid avtalsskrivning

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Förfrågningsunderlaget Obligatoriska krav tex att mjölkkor har betesperiod, att suggor inte fixeras Utvärderingskrav tex kött och mjölk komma från djur som har ätit GMO fritt foder Man kan ställa krav att villkor ska uppfyllas senare under kontraktstiden. Kan vikta miljö högre än pris om man vill

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Rådgivningsstöd Projektet Mat och upplevelser i Sydöstra Sverige kommer att upphandla rådgivare inom upphandling. Mer info se www.matupplevelser.se Rådgivarna finns tillängliga under hösten inom Blekinge, Gotland, Småland samt Öland.

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Bönderna står redo! LRF har låtit göra en undersökning där 1006 företagare inom de gröna näringarna med en årlig omsättning över 500 000 kr tillfrågats. Undersökningen redovisar hur bönderna skulle utveckla sina företag om tipsen realiserades. Undersökningen är genomförd av LRF Media Dialogcenter mellan 9-19 november 2009, och bestod av 15 frågor rörande villkoren för bönder idag och i framtiden.

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Mest efterfrågade tipset Sänkta arbetsgivaravgifter och den åtgärd som på bästa sätt spås bidra till utvecklingen för företaget Om åtgärderna delas in efter Jobben, Maten och Klimatet blir det som följer: Jobben: Sänkta arbetsgivaravgifter Maten: Samma krav på importerad och svensk mat Klimatet: Ökad andel förnybar energi

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Gröna näringarna - framtidsbransch Människors efterfrågan på god och närproducerad mat, förnybar energi och upplevelser på landsbygden ökar. Med rätt politik kan de gröna näringarna tillgodose detta, och ge många nya jobb, inte minst i områden där sysselsättningen i dag inte är så hög och där grundläggande service går förlorad utan ett aktivt företagande. Sveriges bönder står redo.


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Susanne Welin-Berger ledamot i LRF:s regionstyrelse på Gotland Närodlat till kommunen Vad tycker LRF?"

Liknande presentationer


Google-annonser