Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Venjan 23 februari

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Venjan 23 februari"— Presentationens avskrift:

1 Program Venjan 23 februari
10.00 Läget för Betaltjänster och ny RSP-satsning på servicepunkter Aktuell information från Länsstyrelsen, 10.30 Bensträckare 10.40 Vad kan fotbollslaget göra för landsbygden? Dalarnas Fotbollförbund presenterar en idé Verkstad: Fotboll och landsbygd 12.00 Lunch 13.00 Hemsändningsbidraget. Rapport från möten i Grangärde och med kommuner. förslag för landsbygden Verkstad: Vad tycker vi i Dalarna om Landsbygdskommitténs förslag? 14.30 Kaffe 15.00 Verkstad: 75 förslag för landsbygden, Betaltjänster, hemsändningsbidraget 16.00 Avslutning

2 Effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020
Mer sökt än budget – totalbudget i de flesta insatsområdena Antal ärenden Dalarna handlagda eller påbörjade 320 Handläggningstider är långa men vi har hanterat 300 ärenden på ett år! Pengar finns kvar i följande åtgärder: Energieffektivisering, förnybar energi, Skapa nya jobb, Kommersiell service, miljöinvesteringar. Det kan finnas utrymmen i andra områden också men då gäller det att höra av sig till oss innan ansökningsarbete påbörjas. Detaljstyrda stöd – Mycket utredning krävs för att ansökningar ska passa in Övrig offentlig medfinansiering – svårt att ha överblick i projektstöden (utifrån övrig offentlig medfinansiering) Inte lätt att få lös offentlig medfinansiering – kommunerna har inte pengar avsatt 90 % eller 50 % stöd - men där ska det ingå offentlig medfinansiering i genomsnitt 24,1%. Resterande del, 10%, ska vara privat. Det innebär att det kan bli en maxgräns för hur stora investeringarna får vara då offentliga medfinansieringen begränsar. Projekten kanske måste delas upp. Kommer att dröja innan vi har överblick hur mycket som bokas upp i flera av projektstöden i och med detta. Det har inte framgått i informationen från Jordbruksverket. Svårt för oss att förklara för sökande.

3 ”Trädgård som resurs”- ett kompetensutvecklingsprojekt för besöksföretag 2017-2019
Möjlighet till utveckling för några av besöksföretagen - nya jobb och diversifiering Boende Café-Restaurang Gårdsbutiker Västmanland – inspiratör Foto: Agneta Magnusson, Leksands kulturväxter

4 Läget i RSP

5 Tre byar – en projektidé
Offentlig och kommersiell service i samverkan på servicepunkter Öje, Sollerön och Tällberg Malung-Sälen, Mora och Leksands kommuner Länsstyrelsen

6 Tre TVV-ansökningar Väntar på besked:
Coompanion: LEA i Dalarna och Gävleborg Lokal Mat: Lanthandlarförening Björbo Intresseförening: Leveransneutral pakethantering Vid projektstart: Projektplanering och hur man redovisar kostnader

7 Kunderna marknadsför butiken på FB
Tällberg Ca 15 redaktörer = bybor marknadsför Tempo på FB Omsättningen ökar med ca 20% när gruppen är aktiv Har fått en utbildningsdag av RSP Steg 2 – flera byar?

8 Serviceplaner som levande dokument Processtöd till kommunerna?
Sex utbildningsdagar med 2-3 kommuner/dag Processledning – utveckla och förankra serviceplanen Vägledning för RSP inför fortsättningen Kommunernas serviceplaner inför ny mandatperiod RSP förlängt till 2020

9 … och mera 16-17 maj: TVV har servicekonferens i Dala Floda
Studieresa till Norge

10 Betaltjänster


Ladda ner ppt "Program Venjan 23 februari"

Liknande presentationer


Google-annonser