Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En strategi för service på landsbygden Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos Dalarnas regionala serviceprogram - RSP Furudal Foto: Emma Erkers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En strategi för service på landsbygden Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos Dalarnas regionala serviceprogram - RSP Furudal Foto: Emma Erkers."— Presentationens avskrift:

1 En strategi för service på landsbygden Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos Dalarnas regionala serviceprogram - RSP Furudal Foto: Emma Erkers

2 I samarbete med arbetsgrupper i norra och södra Dalarna Kommunerna, Polisen, Arbetsförmedlingen, handikapprörelsen, pensionärsföreningar, Hela Sverige ska leva, Företagarna, LRF, Bygdegårdsförbundet, Coompanion med flera - deltar

3 Mat Bensin Pengar Paket i hela Dalarna

4 Knappt 50 butiker och mackar finns på listan över lanthandel och mackar på landsbygden i Dalarna Kartläggning 2013 Omsätter 577 milj./år Genomsnitt 11,5 milj. Sysselsätter 183 pers. Genomsnitt: 4 pers

5 Lanthandlar Bensinmackar Betaltjänster Servicepunkter Skjuts till butiken Furudal Foto: Emma Erkers

6 Servicepunkter Betaltjänster Paket Apotek Systembolag Fika Nödproviant Turistinformation Utlämning av dagligvaror Mötesplats Aktiviteter Åsen, Älvdalen Foto: Emma Erkers

7 Kommunernas serviceplaner Enligt förordningen måste kommunen ha en aktuell plan för servicen på landsbygden för att butiker ska få stöd Pilotarbete för att ta fram modell tillsammans med Mora, Orsa, Malung-Sälen, Hedemora och Säters kommuner

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stöd till kommersiell SERVICE Regionala serviceprogram i alla län fungerar som ramverk/paraply för det strategiska arbetet med planering av grundläggande tillgång till service. Tillväxtverket utformar riktlinjer, bistår med metodstöd, erbjuder mötesplatser och följer upp genomförandet. 8

9 Nyheter Investeringsstöden in i Landsbygdsprogrammet Utredning om service i glesbygd

10 Nya stöd från hösten 2015 Investeringsstöd (kommer att sökas som projekt) inom Landsbygdsprogrammet Stöd till servicelösningar (Tillväxtverket)

11 Från hösten 2015 lyfts investeringsbidragen ur Stöd till kommersiell service och flyttas till Landsbygdsprogrammet Insatsområde 7 Investeringar i anläggning, förbättring eller utbyggnad av alla typer av småskalig infrastruktur Investering i bredbandsinfrastruktur (Bredbandskansliet) Investeringar i skapande, förbättring och utökning av lokal service för landsbygdsbefolkningen Idrottsanläggningar Utveckling och investering i småskalig infrastruktur och tjänster med anknytning till landsbygdsturism Hembygdsgårdar Företag, organisationer, föreningar kan ansöka

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regering beslutade i maj 2014 om 700 mkr till service inom LBP!! 12 700 mnkr till service 490 mnkr till länen Rådgivning 50 mnkr Investeringsbidr ag 440 mnkr 210 mnkr TVV Kompetensutv. 30 mnkr Samarbetsproje kt 180 mnkr

13 Utredningen Service i glesbygd föreslår: Stöd med max 300 000 kr/år till butiker som Har en omsättning på 2-11 miljoner kr/år Ligger minst 15 km från närmaste nästa butik Har öppet minst 40 tim/vecka Har ett brett utbud av dagligvaror Stöd med max 100 000 kr/år tillbutiker som Har en omsättning på mindre än 2 miljoner kr/år Ligger minst 15 km från närmaste nästa butik Har öppet minst 20 tim/vecka Kan ha ett begränsat utbud, men flera slag av service

14 I Dalarna kan 8 - 11 butiker omfattas Omsättning 2-11 Mkr/år Rörbäcksnäs Skattungbyn Venjan Grövelsjön Bingsjö Lumsheden Sörsjön Öje Omsättning: max 2 Mkr/år Dalfors Garsås Boda

15 Betaltjänster i Fredriksberg och Särna Dessutom: Handikapprörelsen testar i-Zettle Idrottsrörelsen testar nya lösningar Tre biblioteksfilialer i Falu kommun Fixartjänst för teknisk support i Dala Järna

16 Rörbäcksnäs: Lokalekonomisk analys Foto: EmmaErkers

17 Grangärde, Nyhammar, Sunnansjö och Fredriksberg: Skjuts in till byn, där torgen är servicepunkter Fredriksberg Foto: Emma Erkers

18 www.lansstyrelsen.se/dalarna/rsp


Ladda ner ppt "En strategi för service på landsbygden Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos Dalarnas regionala serviceprogram - RSP Furudal Foto: Emma Erkers."

Liknande presentationer


Google-annonser