Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar serviceutveckling på landsbygden Bygger på det Regionala Serviceprogrammet Projekttid oktober 2010 – december 2013 •Vidga servicebegreppet •Behov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar serviceutveckling på landsbygden Bygger på det Regionala Serviceprogrammet Projekttid oktober 2010 – december 2013 •Vidga servicebegreppet •Behov."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar serviceutveckling på landsbygden Bygger på det Regionala Serviceprogrammet Projekttid oktober 2010 – december 2013 •Vidga servicebegreppet •Behov av mer proaktivt och fokuserat arbete med kommersiell och annan service •Framgångsrika satsningar i andra delar av landet •”Enkelt” att hitta finansiering

2 Hållbar serviceutveckling på landsbygden Landsbygdsprogrammet och 1:1-medel, tot 8,5 milj kr Projektet finansierar • Mentorsprogram • Butiksutbildning, tillgänglighetsarbete, mm • Utbildning, konferenser, studiebesök Andra finansieringsmöjligheter inom serviceområdet • Stöd till kommersiell service, regionala projektmedel • Bygdeavgiftsmedel • Landsbygdsprogrammet • Tillväxtverket, strukturfonderna • Kommuner, myndigheter

3 Övergripande mål: En uthållig service för nya möjligheter i levande landsbygder och tätorter Inriktningsmål för insatser: Att uppnå en god och hållbar servicenivå med rimlig kvalitet och närhet för företag, hushåll och besökande för minst samma attraktionsnivå som andra jämförbara regioner i landet

4 Insatsområden 1Tillgänglighet till dagligvaror 2Tillgänglighet till drivmedel 3Tillgänglighet till fungerande kommunikation 4Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering

5 2Tillgänglighet till drivmedel Mål och åtgärder 2010 •Bibehålla servicestrukturen •Trygga nätverket av drivmedelsstationer •Underlätta utbudet av alternativa bränslen Nuläge 2012 •Tre nya mackar och två på gång i länet •Pumplagens krav lättades •Försäljning av E85 har minskat

6 3Tillgänglighet genom fungerande kommunikation Vägar och transporter Vägstandarden påverkar tillgången till service – dialog med kommunikationshandläggare. IT-infrastruktur och mobiltelefoni Lyfta fram IT-behoven på landsbygden (100 mbps, 90 % av bef) Användarkompetens Post- och betaltjänster Insatser i linje med PTS-uppdraget

7 4Tillgänglighet genom samordnad service och finansiering Utveckling av ombudsfunktioner •Kartläggning av ombudsfunktioner är klar •Dialog med servicebolagen är påbörjad Lokala servicepunkter •Finns i två kommuner, ytterligare två planerar •Finansieras 50% av kommunen och 50% av Länsstyrelsen Organisatorisk samordning i övrigt •Lokal upphandling

8 1Tillgänglighet till dagligvaror Mål: Bibehållen butiksstruktur Kompetensutveckling av butiksägare och personal Mentorsprogram, utbildning, årliga möten, energisatsning Initiativ för ökad köptrohet Information/utbildning, analysera köpbeteenden Logistik- och inköpssamordning Åtgärder för tillgänglighetsanpassning Inventera nuläget, investeringsstöd, certifiering, utbildning

9 Dagligvaror Upphandling av uppdrag •Butiksmentor sept 2011 – dec 2013 •Tillgänglighet för funktionshindrade 2012 – 2013 •Butiksutbildning 2012

10 Energisatsning Bakgrund Extra pengar i kommersiell service 2011 – 2014 Serviceträff i Sigtuna Butiksturné

11 Energisatsning Två alternativ: •Djupgående analyser med mer preciserade energiåtgärder, kostnadsförslag osv. Köpa in konsulttjänst •Mindre djupgående analyser med mer enkla åtgärdsförslag Använda kommunens energi- och klimatrådgivare

12 Energisatsning Generöst stöd Spann mellan 60 % till 85 % Olika faktor som påverkar: Omsättning Avstånd till närmsta butik Sortiment Ombudsfunktioner Drivmedel

13 Hot mot hållbar service •Avfolkning och åldrande befolkning på landsbygden •Utbud och pris •Ägarens lön och arbetsinsats •Marknadsandelen mindre än 40 % Alternativa lösningar för hållbar service? •Kombination med turism eller annan verksamhet på vissa orter •Butiken som mötesplats •Vilja att betala för service nära bostadsorten •Hemsändningsbidrag •Inköpsresor •Varor och annan service ”på nätet” Hållbar serviceutveckling på landsbygden Bevarad butiksstruktur = hållbar serviceutveckling?


Ladda ner ppt "Hållbar serviceutveckling på landsbygden Bygger på det Regionala Serviceprogrammet Projekttid oktober 2010 – december 2013 •Vidga servicebegreppet •Behov."

Liknande presentationer


Google-annonser