Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Syfte: Ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Syfte: Ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygder."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Syfte: Ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygder för hållbar tillväxt och attraktiva miljöer

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Medel 15 miljoner kronor, 2012-2014 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lokal nivå- fokus på kommuner Målgrupper Kommuner som startar ett arbete med serviceutveckling Kommuner som redan arbetar med service som en förutsättning för hållbar tillväxt och attraktiva miljöer (goda exempel) Övriga 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Prioriterade utvecklingsinsatser Näringslivsutveckling Stärkt lokal rådgivning med inriktning på samverkan och samordning av kommersiell och offentlig service Kompetenshöjande insatser för kommuner inom området tillgänglighet till service i serviceglesa områden Spridning av framgångsrika modeller till övriga kommuner 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Pilotkommuner för serviceutveckling Grundläggande krav: Att kommunen har en tydlig ambition att utveckla förutsättningar för långsiktiga och hållbara effekter Att kommunen är medvetna om och beredda att medverka i lärandeprocessen som är en väsentlig del i regeringsuppdraget Anm. Gärna kommuner i samverkan 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Pilotkommuner för serviceutveckling Mål: Nya samordnade servicelösningar i samverkan med privat och ideell sektor Uppdraget ska bidra till att frågan om tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i serviceglesa områden, i gles- och landsbygder, blir en naturlig del i planeringsprocessen i kommunerna 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ”Serviceutvecklare” för aktiviteter och processer Inventering av förutsättningar internt och externt Etablera kontaktnät mellan den offentliga, privata och ideella sektorn Identifiera samverkans/samarbetspartners Den interna processen; Politik och förvaltning Den interna planeringen; ÖP och budget Överenskommelser och avtal 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Villkor för utvalda pilotkommuner Högst 60% finansiering från Tillväxtverket, resterande 40 % medfinansieras av kommunerna Kostnadsslag; lönekostnader, resor, deltagande i lärandekonferenser m m Anm. Särskilda villkor med kommuner som inbjuds att medverka (deltid) som goda exempel 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Ansökan senast 20 mars 2012. Ev. även ett senare ansökningstillfälle Webbinfo: www.tillvaxtverket.se/service Kontaktpersoner: Bertil Westerlund, 08-681 96 82 bertil.westerlund@tillvaxtverket.se Annika Lidgren, 08-681 96 04 annika.lidgren@tillvaxtverket.se 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tänkvärt ”Samhällsutvecklingen gör att gårdagens servicelösningar inte alltid passar morgondagens behov” Annie Lööf (c) Näringsminister 10


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Syfte: Ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygder."

Liknande presentationer


Google-annonser