Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Bakgrund Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Bakgrund Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar."— Presentationens avskrift:

1 LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Bakgrund Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet har en total budget på 35 miljarder kronor varav Västernorrland har cirka 350 miljoner kronor att fördela på olika företagsstöd och projektstöd

2 LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Mål Det övergripande målet är en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Pengarna ska användas för att gynna och bredda företagandet, öka konkurrenskraften och förbättra livskvaliteten på landsbygden Viktiga målgrupper i landsbygdsprogrammet är ungdomar, kvinnor samt personer med utländsk bakgrund.

3 LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Företagsstöd Investeringsstöd Stöd för köp av tjänster Stöd för kompetensutveckling (Startstöd för unga jordbrukare)

4 PROJEKTSTÖD Om utvecklingsinsatsen är till nytta för flera personer, företag eller organisationer kan man söka projektstöd. Exempelvis kan det vara samverkansprojekt för att ta fram nya produkter, processer och tekniker. Man kan också få projektstöd för att anordna utbildningar. LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013

5 Så här söker du företagsstöd Ansökan Affärsplan Ekonomiska kalkyler Offerter Lånelöfte Tillstånd Länsstyrelsen prioriterar mellan inkomna ansökningar och fattar beslut Ansökan om utbetalning Jordbruksverket betalar ut LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013

6 NYA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014-2020 Alla mål med programmet kopplas till EU:s 2020 strategi och övergripande mål för landsbygdsutvecklingspolitiken: Jordbrukets konkurrenskraft Hållbar förvaltning av naturresurser Balanserad territoriell utveckling Miljö, klimat och innovation ska styra landsbygds- programmet i större utsträckning än i dag. EU:s mål

7 Företagsstöd till hästföretag i Västernorrland Totalt 6,6 miljoner 2007-2011 Seminstation Konferensgård med hästverksamhet Bed and box Stallbyggnad /uthyrning stallplatser Kompetensutveckling- instruktörskurs, seminkurs, studieresa Marknadsföring tex hemsidor, broschyr

8 Stöd till jordbruk •Gårdsstöd •Minst 4 ha •Stödrätter •Miljöersättningar •Betesmarker •Vallodling •Ekologisk produktion •Natur-och kulturmiljöer i •odlingslandskapet •Restaurering av mark


Ladda ner ppt "LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 Bakgrund Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar."

Liknande presentationer


Google-annonser