Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram för livsmedel 2013-2015 Miljönämnden 18 december 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram för livsmedel 2013-2015 Miljönämnden 18 december 2012."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram för livsmedel 2013-2015 Miljönämnden 18 december 2012

2 Processen Rundabordssamtal inom: Utbildning, forskning och utveckling, maj 2012 Hållbar konsumtion och handel, augusti 2012 Råvaruförsörjning och förädling, september 2012 Offentliga aktörer, september 2012 Beslut om nytt handlingsprogram fattas i februari 2013 och programmet styr insatserna under perioden 2013-2015

3 Referensgruppens arbete Liisa Kirjavainen Hyväri, Keijo Laine, Anita Löfgren, Stefan Edvardsson 1. Kunskapsläget inom området livsmedel och miljö 2. Presentation av och diskussion om pågående projekten Food Port, Lokalproducerat i Väst och Skolmatsakademin 3. Prioriteringar i programmet baserat på insamlad information

4 Perspektiv i programmet 1.Folkhälsa, goda matvanor under hela livet 2.Livsmedelssektorn ”från jord till bord” betraktad som en näring med påverkan på sysselsättning och hållbar utveckling i stort

5 Övergripande mål Västra Götaland ska ha en hållbar livsmedels­försörjning 2030, där utveckling av livsmedels­ produktionen och goda matvanor står i fokus

6 Kunskap Inriktningsmål: Bidra till ökad kunskap om matens betydelse för hållbar utveckling och förbättrad kompetensförsörjning för livsmedelssektorn

7 Kunskap – utbildning Attraktivitetsproblem på alla nivåer – få sökande Grundskolan – hur kan pedagogerna involveras mer? Gymnasiet – hur öka attraktiviteten i jordbruks- och livsmedelsutbildningar? Förbättra kopplingarna mellan skolorna från jord till bord. Universitet/högskola – finns tydlig efterfrågan på livsmedelsingenjörer på mellannivå, men söktrycket har varit för dåligt. Utbildning av unga kontra omskolning av vuxna? Samverkan mellan olika utbildningsnivåer bör öka

8 Nytänkande Inriktningsmål: Utveckling av nya varor och tjänster för en hållbar livsmedelsförsörjning

9 Nytänkande – FoU Nutritionsforskningen går ner på gennivå och kostråd kommer att kunna anpassas till olika individers behov Råvaruutveckling för att inhemska råvaror ska bli mer intressant för förädlingsföretagen Förbättrad koppling mellan universitet/högskola och livsmedelsföretagen behövs, men också ökat utbyte mellan företag SLU:s utbildningar behöver breddas för att bättre matcha branschens behov och matcha en breddad forskning (egen reflexion)

10 Näringslivsutveckling Inriktningsmål: Västra Götaland ska utvecklas till en ännu starkare livsmedelsregion med förbättrad tillgång till olika marknader för företagen Nya affärsmodeller som svarar mot nya behov på marknaden ska utvecklas

11

12 Konsumtion Inriktningsmål: Tillgång till bra mat under hela livet och i olika måltidssituationer utgör en självklar del av Det goda livet i Västra Götaland

13 Miljöfrågor Offentlig sektor har fortsatt en viktig roll att gå före när det gäller ekologiska livsmedel VGR:s egna verksamhet - ekologiskt och närproducerat Närproducerat har potential att vara ett miljömässigt bättre alternativ än livsmedel som producerats långt från konsumenten Ökad andel vegetariskt ger bl.a. minskad klimatpåverkan och minskad markanvändning

14 Miljöfrågor forts. Logistik – minska lastbilstransporterna, effektivisera lagerhanteringen, logistikcenter för livsmedel, bättre fordon Lokalproducerat i Väst – fortsatt viktig insats Större företag – forskning och utbildning (Food Best) Svinn förekommer längs hela livsmedelskedjan och kommer att bli en fråga som prioriteras av EU. Överenskommelse matsvinn – privata och offentliga aktörer


Ladda ner ppt "Handlingsprogram för livsmedel 2013-2015 Miljönämnden 18 december 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser