Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans leder Leader framåt…. Vad är Leader? • ” Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden” • En del i EU´s Landsbygdsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans leder Leader framåt…. Vad är Leader? • ” Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden” • En del i EU´s Landsbygdsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans leder Leader framåt…

2 Vad är Leader? • ” Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden” • En del i EU´s Landsbygdsprogram och en arbetsmetod • Grundar sig på ett områdes förutsättningar, där ideella-, offentliga- och privata aktörer samarbetar i ett trepartnerskap • Stödjer främst samarbetsprojekt • Underifrånperspektiv, nätverk, nytänkande o överförbarhet som nyckelord

3 Leader i Sverige • Leader har använts som metod i Sverige sedan 1996, finns i hela Europa • Tidigare har endast 12 Leaderområden funnits i Sverige • Från och med 2007 kommer större delen av Sveriges landsbygd att ingå i ett Leaderområde • Närmare 70 Leaderområden är bildade i Sverige

4 Leader i Jämtland • Leader II Storsjöbygden var verksam i Jämtland 1996-2000 • Sex Leaderområden finns i Jämtlands län Södra fjällenÅres Gröna Dalar3Sam MittlandHälsingebygdenStorsjöbygden

5 Leader 3sam består av… • Strömsunds kommun • Ragunda kommun Tidigare var Sollefteå kommun delaktiga i samarbetet och planeringen, dessa har dock valt att arbeta vidare på egen hand

6 Hur fungerar ett Leaderområde? • Information, mobilisering och diskussioner • Analys av styrkor, svagheter, hot och möjligheter • Fastställande av det geografiskt avgränsade Leaderområdet • En utvecklings- och strategiplan skrivs fram • En lokal aktionsgrupp - LAG bildas av ett trepartnerskap • LAG anställer personal som sköter den dagliga verksamheten • LAG tar emot ansökningar och fördelar projektmedel • Länsstyrelsen i Jämtlands län fastställer besluten formellt (dvs provar om stödet är lagligt)

7 Finansiering • Leader finansieras av EU (40%), staten (30%) och offentliga medfinansiärer (30%) av det totala projektstödet • Därutöver tillkommer egen finansiering som kan bestå av ideellt arbete, pengar, material och/eller lokaler • Leader 3sams offentliga medfinansiärer är för närvarande: -Strömsunds kommun -Ragunda kommun • Budget för Leader 3sam är 21 miljoner kronor fram till och med år 2013

8 Vad kan man söka stöd till? • EU´s Landsbygdsprograms målområden: Målområde 1 •Förbättrad konkurrenskraft i jord- och skogsbruket Målområde 2 •Förbättrad miljö och landsbygd Målområde 3 •Förbättrad livskvalitet, breddat företagande och främjande av diversifiering av landsbygdsekonomin

9 Vad kan man söka stöd till? • Insatser inom 3sam • 1. Utbildning och mobilisering som syftar till en positiv attityd till • områdets möjligheter • 2. Samarbeten, nytänkande och marknadsföring inom • Kultur, turism, service och infrastruktur • 3. Utveckling av ekologisk livsmedelsproduktion samt vidare- förädling och marknadsföring hos producenter i samverkan • 4. Utveckling av kunskap och lokalt engagemang för förnyelsebar energi. • 5. Nya affärsidéer och entreprenörskap. Samarbete och • internationella utblickar. Försörjning för underrepresenterade • grupper

10 Vad kan man inte söka stöd till? • Ordinarie verksamhet • Projekt som sysslar med reguljär offentlig verksamhet • Projekt som påverkar miljön negativt • Kortsiktiga projekt • Projekt som enbart avser drift och underhåll • Projekt som ”tar över” befintlig verksamhet • Projekt som ger något utpekat företag konkurrensfördelar

11 Vilka kan få projektstöd? Företag Grupper av företag OrganisationerFöreningar • Ett aktör med organisationsnummer måste stå bakom ansökan! • Trepartnerskap i projekten uppmuntras! • Allmännyttiga nätverksföretag eller nätverksföreningar kan söka och resultatet skall gynna flera.

12 Ansökan

13 Riktlinjer för projekten • Projektet måste vara förankrat i bygden och initiativet bör komma underifrån • Projektet ska vara nytänkande för området, långsiktigt, nätverkande och öppet • Projektet ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning samt ha ett bestämt och mätbart mål

14 Riktlinjer för projekten • LAG har beslutat att projektet skall ställa upp med en egen insats i form av ideellt arbete, material, lokaler och/eller kontanter. Den egna insatsen skall motsvara ca 50% av de medel man söker från Leader. • LAG har beslutat ställa lite större krav på projekt som ansöker om mer än 150.000 kr per år. • Projekt som gynnar hela Leaderområdet kan beviljas större belopp

15 Egen finansiering • LAG har beslutat att riktlinjen för egen finansiering inom 3sam skall ligga på 50% av sökt projektstöd från Leader. • Vissa, ex vis ungdomsprojekt, kan medges undantag. • Exempelvis, om du vill söka 100 kr från Leader måste din totala projektbudget ligga på 150 kr. Den egna finansiering kan då vara i form av kontanter, ideellt arbete eller utrustning, material etc, motsvarande ett värde på 50 kr.

16 Kontaktuppgifter Leader 3sam Karin Örnfjäll Verksamhetsledare Tel. 070-332 33 94 Mailadress: karin@3sam.eu www.3sam.eu Postadress Leader 3sam c/o Kullsta gamla skola Kullsta 312 840 70 Hammarstrand Jan-Owe Johansson Ordförande Tel: 070-174 62 10 Mailadress: jojo@3sam.eu


Ladda ner ppt "Tillsammans leder Leader framåt…. Vad är Leader? • ” Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden” • En del i EU´s Landsbygdsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser